Heb je al genoeg van de dualiteit?

Geascendeerde Meester Jezus, 8 april 2007

Mijn geliefden, dit is niet verkeerd. Jij hebt vrije wil. De wereld is opgezet – de wereld van vorm is opgezet zoals Maitreya uitlegt – om je meer waardering voor het eenzijn van God te geven door te beseffen en te ervaren dat er iets buiten dat eenzijn is. Dus je hebt het recht om naar de dualiteit af te dalen.

Het probleem ontstaat wanneer jij in die dualiteit komt vast te zitten, omdat jij niet alleen in de rol van de theaterproductie genaamd aarde bent gestapt – de productie waarin jij jezelf ervaart als schurk, slachtoffer of held – maar waar jij je mee hebt vereenzelvigd tot het moment kwam dat jij vergat dat er iets buiten dat wereldtoneel bestaat. En dan gaat het mis, omdat jij je niet meer uit die rol kunt losmaken. En vanwege de begrenzingen in tijd en ruimte, kun jij die rol oneindig houden. Maar omdat tijd en ruimte niet oneindig zijn, moet er een tijd komen dat jouw kansen ophouden, wat wij de tweede dood hebben genoemd.

De waarheid over tijd en ruimte is dat degenen die in tijd en ruimte zijn verdwaald, daadwerkelijk het punt kunnen bereiken waarop hun kansen verkeken zijn. En daarom moeten zij het uitwissen van die dualistische identiteit waar zij zich mee hebben vereenzelvigd, ondergaan. En dit is natuurlijk niet iets waar God op hoopt, want zoals Maitreya en Moeder Maria uitleggen, werden jullie in het begin allemaal met een beperkt gewaarzijn van jezelf geschapen, maar om dat te ontwikkelen tot je het totale Godbewustzijn kreeg, waardoor je beseft dat je dan de totaliteit van jouw Schepper bent, hoewel je nog steeds een individueel wezen bent.

God heeft jou geschapen om meer te worden, niet om minder te worden. Dus je ziet dat er niets mis is met de ervaring van de dualistische wereld, daar naartoe te gaan, waardoor jij de tegenstelling tussen licht en donker leert kennen. Maar wanneer jij daar in vast komt te zitten, hebben wij een probleem. Daarom wordt het Levende Woord gezonden in een poging jou wakker te schudden, om je ervan bewust te maken dat er iets meer is dan de dualistische rol die jij op dit moment aan het spelen bent.

Maar om volledig aan die rol te ontsnappen, die rol achter je te laten, moet jij je realiseren dat jij de tegenstellingen tussen vreugde en verdriet, kwaad en goed, licht en donker niet meer wilt ervaren. Want je bent dan bereid die ervaring achter je te laten en die hogere ervaring van de gelukzaligheid, van het eenzijn te bereiken, de eeuwige vrede die in het spirituele rijk tot jouw beschikking staat. Of liever, zelfs in dit rijk tot jouw beschikking staat, wanneer jij dat dualiteitsbewustzijn opgeeft en de Christusgeest aanneemt.

Overdenk het feit dat jij bent opgegroeid in een wereld van contrasten, maar dat er een alternatief voor die wereld van tegenstellingen is, namelijk een bewustzijnsstaat waarin jij in de eeuwige gelukzaligheid bent die niet in de dualistische uitersten ingedeeld kan worden. En daarom ervaar jij niet het verdriet en het lijden dat zoveel mensen op aarde ondervinden. Maar je ervaart ook niet het soort geluk dat contrasteert met verdriet.

Jullie moeten gewoon in je wezen erover nadenken of je genoeg contrasten hebt ervaren, zodat je bereid bent die staat van leven los te laten, die sterfelijke, dualistische, contrasterende staat van leven, en dat leven laten sterven, dat leven verliezen om het eenzijn met Christus te bereiken (Matteüs 16:25), zodat de Christus binnenin jou, jou bij die vrede, bij die gelukzaligheid, kan brengen die de wereld met haar contrasten niet kan aantasten.

Dit, mijn geliefden, is een beslissing die alleen jij kunt nemen en ik zeg niet dat je het op een bepaalde tijd moet doen. Ik zeg alleen maar dat als jij in jouw wezen zou kunnen beseffen dat jij genoeg hebt van bepaalde dingen op aarde, er dan een alternatief is. En de enige manier om werkelijk het verdriet dat jij op aarde voelt, het lijden dat jij op aarde ervaart te boven te komen, de enige manier om het totaal te boven te komen, is de dualiteit van zowel verdriet als vreugde achter je te laten.

En wanneer jij hier klaar voor bent, kun jij dat ook inderdaad doen. Je kunt ook een poosje in een soort gemengde staat blijven, waarin je nog steeds een beetje verdriet en een beetje vreugde ervaart, maar je vereenzelvigt je er niet meer totaal mee. Dus, wanneer je in een staat van verdriet bent, weet je dat er meer is en ben je er niet meer zo in verwikkeld dat dit jou totaal overneemt. En dit is weer een andere ervaring. En zolang je die ervaring wilt, je hebt vrije wil.

Maar nogmaals, wanneer je voelt dat je er genoeg van hebt, laat het dan gewoon los. Neem mijn hand en kijk naar de wereld en kijk naar de dingen die vroeger zo belangrijk voor jou waren, dat jij dacht dat jij zou doodgaan als jij dit of dat niet zou krijgen of als jij je zin niet kreeg van andere mensen. Kijk er dan naar en zeg: “Wat kan mij dat schelen. Ik volg Christus naar de eeuwige vrede die boven deze dualistische strijd verheven is” (Johannes 21:22).

Dit is het geschenk dat ik de mensheid 2000 jaar geleden kwam brengen, maar ik kwam alleen niet op een bepaalde tijd, want Christus kan natuurlijk niet op een tijd komen, Christus kan niet tot tijd beperkt worden. Christus komt in het Eeuwige NU. Wat betekent dat het geschenk van Christusschap altijd aan de mensen ter beschikking staat en altijd voor hen beschikbaar zal zijn. Maar zoals wij hebben gezegd, hoe meer geïncarneerde mensen het pad naar Christusschap kunnen demonstreren, hoe meer mensen wakker zullen worden en van hun voorbeeld leren en hen naar die eeuwige rust volgen, die niet echt rust is, maar in werkelijkheid de dynamische rust van de Rivier van Leven is.

Zo, mijn geliefden, ik dank jullie voor jullie aandacht. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid op deze conferentie. En ik dank jullie zeker voor de bereidheid de open deur voor het Levende Woord te zijn. Want elk van jullie die hier was, heeft natuurlijk het Levende Woord in zijn wezen gevoeld, heeft gevoeld dat het iets heeft beroerd. En daarvoor ben ik dus dankbaar en ik zal nog dankbaarder zijn als jullie vermenigvuldigen wat jullie ontvangen hebben en het aan anderen geven. Ik zal mij terugtrekken, jullie in mijn hart verzegelend, want Moeder Maria heeft jullie iets te zeggen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.