De verzoeking van het doodsbewustzijn

Geascendeerde Meester Jezus, 1 oktober 2006

Mijn geliefden, er zijn veel mensen die het spirituele pad al heel lang volgen. Er zijn veel mensen die de leringen van de geascendeerde meesters hebben bestudeerd, onze technieken hebben toegepast, hetzij decreten of rozenkransen, en dit ijverig hebben gedaan. En ze hebben hierdoor vooruitgang geboekt, maar er zal een punt komen waarop je geen vooruitgang meer maakt tot jullie bewust, wat ik LEVENSbeslissingen genoemd heb, gaan nemen.

Het is een wet van God dat de duivel je in verzoeking mag brengen. Want doordat je door het doodsbewustzijn in verzoeking gebracht wordt, krijg je de kans voor het leven te kiezen en te bewijzen dat jij bereid bent voor het leven te kiezen. En jullie kennen het voorbeeld van hoe ik door de duivel in verzoeking werd gebracht na mijn verblijf in de woestijn. En het verblijf in de woestijn symboliseert dat ik mij teruggetrokken had uit wereldse zaken, uit het bewustzijn van de wereld, en mijn hele aandacht op het koninkrijk van God in mij richtte, totdat ik verbinding kreeg met dat koninkrijk.

En toen stond ik voor de uitdaging dat wanneer jij contact hebt met het koninkrijk van God en een bepaald niveau van Christusschap bereikt, je niet gewoon meer in je grot kunt mediteren en in gelukzaligheid zitten te zijn, want de wereld schreeuwt het uit van pijn. En de rol van de Levende Christus is niet zich van de wereld af te zonderen, maar op de wereld te zijn, zonder van de wereld te zijn – en op die manier aan de mensen op de wereld te demonstreren dat er een hogere manier is, niet alleen een andere manier, maar een hogere manier.

En zodoende moet de Levende Christus erop uittrekken en door naar buiten te treden, ontmoet de Levende Christus het bewustzijn van de wereld, zoals geïllustreerd werd door de duivel die bij mij kwam en mij probeerde in verzoeking te brengen om mijn missie door van de absolute waarheid van God te getuigen, te verdraaien of af te breken. De duivel probeerde mij te verleiden wereldse doelen na te streven of mijn Christusschap te loochenen of het te gebruiken voor lichtzinnige doeleinden door wonderen te verrichten of God te verzoeken mij te redden.

Dit is een verzoeking, maar ik moet zeggen dat hoewel ik drie maal in verzoeking werd gebracht, het eigenlijk niet betekent dat de duivel je maar drie maal in verzoeking kan brengen. Want jij bent degene die moet besluiten hoe lang jij de duivel toelaat jou in verzoeking te brengen, hoe lang jij het wereldse bewustzijn jou alle richtingen op wilt laten trekken en jou laten wegtrekken van het van de waarheid getuigen en jouw licht laten schijnen.

Mijn geliefden, er zijn mensen die al decennia op het spirituele pad zijn en de duivel mag hen nog steeds dagelijks verleiden, omdat ze niet bereid zijn zich stevig op de rots van Christus te verankeren en te zeggen: “Genoeg is genoeg! Ga achter mij, Satan!” Wanneer je dat besluit neemt en je volkomen vastbesloten bent, zodat je dat besluit met ieder deel van je wezen neemt – zodat je geen huis bent dat onderling verdeeld is, maar één van geest bent, jouw oog eenpuntig is door je op die ene visie van Christus te richten – dan zal de duivel van jou wegvluchten. Het wereldse bewustzijn zal van je wegvluchten in die zin dat het je niet meer kan raken.

Dit betekent uiteraard niet dat jij dit bewustzijn niet meer tegenkomt. Want wanneer je met andere mensen omgaat, zul je hun bewustzijn tegenkomen. Maar het betekent dat je een heilige ruimte in jezelf hebt gevormd en jij weet dat er een kern van jouw wezen is die de prins van deze wereld, de krachten op deze wereld, de demonen van Mara, gewoon niet kunnen raken. Omdat het jouw heilige ruimte is. Het is de ontmoetingsplaats van jouw bewuste zelf en jouw IK BEN Aanwezigheid, jouw God.

Dit wil ik graag bij elk van jullie zien, bij iedereen die mijn website heeft gevonden. Want mijn geliefden, de Ask Real Jesus website is veel belangrijker in dit tijdperk dan de meesten van jullie beseffen. Denk eens terug aan hoe het 2000 jaar geleden was, hoeveel mensen mijn leringen en mijn discipelen als een significante kracht erkenden die een belangrijke invloed op de westerse beschaving zou krijgen. Nu, dat waren er niet veel. Want er waren niet eens geschreven leringen. Noch was er een manier om de leringen uit te geven, behalve dan door te preken en van mond tot mond, van horen zeggen.

Denk eens na over hoever we al gekomen zijn met kunnen communiceren, zodat mensen overal ter wereld een hogere lering kunnen vinden. De uiterlijke lering die alles is wat ze nodig hebben om los te maken wat zij in hun hart al weten. Want God heeft zijn wet echt in jouw innerlijk geschreven. En alles wat je nodig hebt, is een stimulans in de buitenwereld om weer contact te maken met die innerlijke wet en waarheid, en dan kun je spiritueel gezien in jouw eigen onderhoud leren te voorzien die het Christusonderscheid heeft om te weten wat echt en onecht in jouw eigen psyche en jouw eigen wereld is.

Het zal zeker een poosje duren, wat ik magnifieke verwarring noem, voor jij je door de verzoekingen van het wereldse bewustzijn heen hebt gewerkt die veel en subtiel zijn. Niettemin, door bereid te zijn om die staat van verwarring in te gaan, te experimenteren, door bereid te zijn fouten te maken, die fouten te erkennen en ervan te leren, kun je de tijd verkorten die nodig is voor je die innerlijke heelheid bereikt die voldoende is voor jou om een ferm standpunt in te nemen waardoor jij de duivel flink en eindelijk berispt, zodat hij zich van je moet terugtrekken. Omdat zelfs de duivel beseft dat hij, wanneer jij een ferm standpunt op de rots van Christus hebt, als hij je blijft verleiden, zichzelf zal oordelen. En omdat hij niet zijn eigen oordeel wil versnellen, moet hij wel van je weglopen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.