De illusie loslaten dat je Gods uitverkoren volk bent

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 16 juli 2006

Een belangrijk deel van deze missie zou zijn om de levensstromen in het Midden-Oosten de illusie te boven laten komen dat zij Gods uitverkoren volk zijn en dat hun traditionele cultuur en levensstijl op een of andere manier door God is verordend en daardoor koste wat kost moet worden gehandhaafd. Het is niet normaal in deze tijd en dit tijdperk dat bepaalde Joodse groepen er gebruiken op na houden, zelfs hun haar- en kledingstijl, die al eeuwen oud is. Het is niet normaal dat bepaalde Arabische groepen de klok van vooruitgang stoppen en een cultuur handhaven die een eeuw geleden al was uitgestorven.

Wat er moet gebeuren, is dat de meer geavanceerde levensstromen – die in westerse naties hebben gewoond en daar zijn opgegroeid – proberen hun broeders en zusters die nog in het Midden-Oosten zijn, te helpen hun angst voor vooruitgang te overwinnen, hun angst voor materiële en technologische vooruitgang, de angst voor economische vooruitgang, de angst voor politieke vooruitgang, de angst voor democratie en vrijheid, en zelfs hun angst voor sociale vooruitgang, vooral die die te maken heeft met vrouwen een gelijke status in de samenleving geven.

Hoe triest het ook is dit te moeten zeggen, zelfs de meest geavanceerde levensstromen van de twaalf stammen die in het Westen zijn opgegroeid, zijn nog heel ver af van in staat zijn deze missie uit te voeren, omdat ze nog te rigide in hun eigen benadering van het leven en vooral hun aanpak van religie zijn. Zoals ik zei, zijn veel van deze levensstromen tegenwoordig christen. En ze hebben met de christelijke religie precies hetzelfde gedaan als de meest orthodoxe en rigide joden met het judaïsme hebben gedaan en zoals de meest orthodoxe en rigide moslims met de islam hebben gedaan. Ze hebben er een exclusieve religie van gemaakt. En ze zijn het eeuwenoude spelletje blijven spelen door te zeggen dat hun religie de enig ware is en zij daarom beter dan alle niet-gelovigen.

Aan deze waanzin moet een eind komen en daar komt pas een eind aan wanneer degenen, óf volledig het bewustzijn van de twaalf stammen hebben getranscendeerd, óf degenen die geen lid zijn van de twaalf stammen, maar uit andere wereldstelsels zijn gekomen om planeet aarde te verheffen, hun bedoelde rol oppakken om vertegenwoordiger van het Christusbewustzijn op aarde te worden. Wij komen nogmaals terug op dit feit dat het onderliggende feit op planeet aarde is. Hoewel planeet aarde een kruispunt is van levensstromen met een verschillende achtergrond, is het een feit dat wanneer al deze levensstromen op dezelfde planeet incarneren, zij deel gaan uitmaken van hetzelfde levensweb. En het is een feit dat wanneer één deel van dat web wordt verhoogd, het alle anderen meetrekt omhoog. Zoals Jezus heeft gezegd: “En als ik opgetild word van de aarde, zal ik alle mensen tot mij trekken.” Dus als jij een tafelkleed bij één hoek optilt, til je op den duur het hele kleed op.

Wij kijken dus opnieuw naar de mensen die de meest geavanceerde spirituele zoekers op deze planeet zijn om de voorlopers te zijn om de rigiditeit van het oude bewustzijn te doorbreken door hun eigen bewustzijn te verhogen en ernaar te streven de Christusgeest aan te nemen. Alleen op deze manier kunnen wij een domino-effect zien dat op den duur het Midden-Oosten bereikt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.