De dynamiek tussen het mannelijke en het vrouwelijke

HOOFDPAGINA

Elke religie die stelt dat God alleen maar een man of alleen maar een vrouw kan zijn, is uit evenwicht en kan het daarom niet overleven. God is de hoogste vorm van vormloosheid, maar om te kunnen scheppen, heeft de vormloze God zich uitgedrukt als mannelijk en vrouwelijk.

De sleutel tot een succesvolle religie is het evenwicht bewaren tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van Gos in ons, zodat die twee elkaar aanvullen in plaats van elkaar tegenwerken. Alleen de Christusgeest kan dat evenwicht tot stand brengen.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Je hoeft vrouwen niet de schuld te geven van de zondeval

 • Wat een vloek is er uitgesproken over de vrouwen, door hen de schuld te geven van de Zondeval.
 • De val was de val van het vrouwelijke aspect van iedere levensstroom – zowel mannen als vrouwen.
 • Er is geen reden om vrouwen de schuld daarvan te geven: er is geen reden om wie ook maar daarvan de schuld te geven.

Lees hier meer over.

 

De typisch kromme leugen

 • De val van de meeste menselijke wezens werd veroorzaakt doordat iedereen in de typisch kromme leugen gingen geloven.
 • Die leugen is dat Gods wil niet overeenkomt met jouw wil.
 • Het vrouwelijke aspect van jouw wezen is gevallen.
 • Het kromme plan om al het vrouwelijke in alle mensen neer te halen.

Lees hier meer over.

 

Alleen eenzijn tussen het mannelijke en vrouwelijke kan oorlog stoppen

 • Hoe de onevenwichtige mannelijke energie tot oorlogen leidt.
 • Alle van zichzelf bewuste wezens hebben zowel de mannelijke als vrouwelijke polariteit in hun wezen.
 • Je kunt ook in een mannelijk lichaam evenwicht hebben tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
 • Er kan alleen maar ware vrede zijn als er meer evenwicht bestaat tussen het mannelijke en vrouwelijke.
 • Vrouwen hebben generaties lang een bepaald evenwicht bewaart waardoor dat heeft voorkomen dat er nog meer oorlogen hadden plaatsgehad.

Lees hier meer over.

 

Hoe de vrouwelijke polariteit oorlog kan stoppen

 • De vrouwelijke energie is het enige wat ervoor kan zorgen dat de mannelijke energie op hol slaat.
 • Het vrouwelijke kan zien dat je niet altijd iets met geweld hoeft op te lossen. Er bestaat altijd een alternatief voor geweld.
 • De vrede begint thuis.

Lees hier meer over.

 

Jezus en zijn vrouwelijke polariteit

 • Jezus en Maria Magdalena bekleedden een spiritueel ambt dat de Twee getuigen heette – degenen die de Christusvlam belichamen in de mannelijke en vrouwelijke polariteit.
 • Andere mensen kunnen dit ambt bekleden.

Lees hier meer over.

 

Er moet een betere visie op seksualiteit komen

 • De katholieke kerk werd niet door God en de Heilige Geest geïnspireerd om het celibaat in te stellen.
 • Dit kwam omdat de katholieke kerk vanaf het allereerste begin berust op het gevallen bewustzijn.
 • De spirituele mensen op deze aarde moeten eindelijk eens het bewustzijn totaal transcenderen dat de stroom van de levenskracht door zowel mannen als vrouwen wil afsnijden.
 • De snelste manier om spiritueel te groeien, is de mannelijke en vrouwelijke polariteiten van je wezen in evenwicht brengen.
 • De snelste manier om dat te doen, is een relatie aan te gaan met iemand van het tegenovergestelde geslacht, waardoor je wordt gedwongen om de problemen in jou en je relatie aan te gaan.

Lees hier meer over.

 

De vervolging van vrouwen begon bij de gevallen wezens

 • De vervolging van vrouwen werd afgekondigd toen de katholieke kerk het concept van de zondeval invoerde.
 • Genesis is gedeeltelijk geschreven door de gevallen wezens, die het Moederelement hebben neergehaald vanaf het moment dat zij besloten om tegen de Vader en de Geest te rebelleren.

Lees hier meer over.

 

Degenen die vrouwen vernederen, kunnen Christus niet vertegenwoordigen

 • Degenen die de christelijke religie hebben overgenomen, geloven dat zij het recht hebben om te bepalen hoe de kerk van Christus eruit moet ziet.
 • Vraag jezelf eens af of je van degenen die geloven dat zij het recht hebben om vrouwen naar beneden te halen, echt kunnen zeggen dat zij Christus vertegenwoordigen?

Lees hier meer over.

 

De geboorte van het monotheïsme

 • Hoe de religie van het Goddelijke Vrouwelijke in het verleden werd vernietigd.
 • Het Vaderaspect van God heeft geen behoefte aan aanbidding van menselijke wezens.
 • Het wil graag dat menselijke wezens (h)erkennen wie zij zijn, als een verlengstuk van hem.
 • De mensen moeten het feit accepteren dat zij medeschepper zijn met hun God, dat zij hier zijn om het koninkrijk van God mede te scheppen.

Lees hier meer over.

 

Religies en satanisme

 • De meeste religies op aarde zijn satanisme in vermomming.
 • Lucifer en Satan vertegenwoordigen twee aspecten van het misbruik, de verdraaiing, van de meest basale elementen van scheppen.
 • De meeste religies op aarde zijn satanisme in vermomming, omdat zij het vrouwelijke aspect van scheppen, de vrouwelijke kracht van scheppen, hebben vervormd.

Lees hier meer over.