Er moet een betere visie op seksualiteit komen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2010

Het is natuurlijk begrijpelijk dat spirituele mensen door de tijd heen enkele van die vervormingen hebben bekeken, of de basisaspecten van de menselijke seksualiteit, en hebben geconcludeerd dat ze niet congruent kunnen zijn met het spirituele pad of een spirituele levensstijl. Maar dit betekent niet dat je ineens naar het tegenovergestelde uiterste moet doorschieten en zeggen dat het enige alternatief om seksualiteit op te baseren, helemaal geen seksualiteit is. Want zoals Jezus zelf gezegd heeft, hoe kan er evenwicht zijn, hoe kun je de balans herstellen als je ineens van het ene uiterste op het andere overgaat?

En daardoor echo ik ook wat Jezus al gezegd heeft. Het celibaat is geen mandaat van God. Er werd niet door God of de Heilige Geest toe geïnspireerd, waardoor de katholieke kerk het celibaat heeft ingesteld. Het kwam, omdat de katholieke kerk vanaf haar inceptie natuurlijk werd gebaseerd op het gevallen bewustzijn, het Petrusbewustzijn, de wens om het te beheersen, de wens om een structuur op aarde neer te zetten die zo belangrijk is dat die aan zo’n maatstaf op aarde voldoet, dat je de illusie kunt creëren – en mensen die illusie zullen geloven – dat deze structuur je toegang tot de hemel geeft.

Want hoe kan God je afwijzen, hoe kan God iets afwijzen dat zo door de mensen wordt geëerd? Maar ik zeg je – wat heeft Jezus tegen de duivel gezegd toen hij in verzoeking werd gebracht? “Wat heeft iemand eraan als hij de wereld krijgt, maar zijn eigen ziel verliest.” Of wat heeft een kerk eraan als ze de hele wereld krijgt en de hele wereld lid wordt, maar haar oorspronkelijke ziel van Christus verliest. En dus hebben ze slechts een lege huls – alleen maar een lege huls, mijn geliefden.

Het is een grotere uitdaging om een relatie te hebben
Je kunt van dit monument bepaalde artistieke kwaliteiten bewonderen; je kunt de afmetingen ervan natuurlijk bewonderen. Maar ik zeg je – wij, de geascendeerde meesters, vinden schoonheid in het hart van de mens, in het hart van mannen en vrouwen, vooral als ze bijeenkomen en deze eeuwenoude patronen transcenderen die de man en vrouw, in echtgenoot en echtgenote, indelen. In het Aquariustijdperk zijn wij daarnaar echt op zoek. De spirituele mensen op deze aarde moeten eindelijk en totaal het bewustzijn transcenderen dat achter het celibaat zit in de kerken, het celibaat in spirituele bewegingen, en zelfs juist dat bewustzijn transcenderen dat de levenskracht, de stroom van de levenskracht tussen zowel mannen als vrouwen, wil afsluiten. In de allereerste plaats door vrouwen de schuld te geven voor de zondeval, maar ook door mannen te laten geloven dat zij – om zuiver te zijn – bij vrouwen, zeker een fysieke relatie, weg moeten blijven.

De uitdaging is natuurlijk niet dat je geen fysieke relatie hebt – dat is de gemakkelijke oplossing. De uitdaging is om een fysieke relatie aan te gaan, zoals Jozef en ik gedaan hebben, en dan de fysieke aspecten van de fysieke relatie transcenderen, ieder aspect ervan te spiritualiseren. Dit is een veel grotere uitdaging dan celibatair blijven. In principe kan iedereen die veel wilskracht heeft, celibatair blijven. Maar wat voor zin heeft wilskracht als die niet in evenwicht is gebracht met liefde en wijsheid, zodat er geen balans in de drievoudige vlam bestaat? Je ziet veel mensen in spirituele bewegingen, zelfs in een organisatie als de katholieke kerk, die deze wilskracht in vele levens hebben opgebouwd, in die mate dat de blauwe pluim van de drievoudige vlam heel erg groot is en zij schijnbaar alles onder controle hebben – of ze hebben het gevoel dat het zo is.

Maar de waarheid is dat het hen aan liefde ontbreekt, of aan wijsheid ontbreekt, of beide. Velen daarvan die grote wijsheid bezitten, hebben echter ook vele levens besteed aan het bestuderen van spirituele leringen en dus hebben zij in ieder geval wijsheid in de buitenwereld verworven. En zij gebruiken die wijsheid om hun zaak op een zeer overtuigende intellectuele manier te verdedigen. Maar nogmaals, ze bezitten geen liefde, ze hebben geen naastenliefde. Want ook al spreek ik met de stem van de mensen en van engelen maar ik heb geen naastenliefde, dan heb ik niets.

Laat die leugen dus aangevochten worden, laat de leugen aangevochten worden dat het celibaat de enige manier voor spirituele groei is, of de snelste manier voor spirituele groei is. De snelste manier voor spirituele groei is de mannelijke en vrouwelijke polariteiten van jouw wezen in evenwicht brengen. En de snelste manier om dat te doen, is een relatie aan te gaan met iemand van het tegenovergestelde geslacht, waardoor je gedwongen wordt, bij wijze van spreken, om deze kwesties in jou en in jullie relatie onder ogen te zien.

Maar ik zeg nu natuurlijk niet dat ieder spiritueel persoon zich hals over kop in relatie na relatie moet storten, maar je moet eerst aan jezelf werken en zoveel mogelijk evenwicht en niet-gehechtheid proberen te bereiken in jezelf. Zodat je een partner naar je toe kunt trekken met wie je niet veel karma hebt, maar met wie je een groot potentieel hebt – of wat je positief karma zou kunnen noemen – om dat evenwicht uit te vergroten. Of zelfs, als dat nodig is, de afstemming te krijgen om een karmische relatie of meer aan te gaan om die snel af te handelen, zodat jij door kunt naar de niet zo karmische relaties die jou in dat evenwicht kunnen brengen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.