De geboorte van het monotheïsme

Geascendeerde Meester Maraytaii, 26 juni 2008

Daarom vormden zij een geheime bende die de vernietiging van de ware religie beraamde, van de ware identiteit van God. En zo slaagden zij erin om juist de priesters die beloften hadden gedaan om de religie van het Moederland hoog te houden, zich te laten afkeren, ze slaagden in feite erin hen te bedriegen waardoor zij geloofden dat de religie van de Moeder inferieur was aan de religie van de Vader, de zo geheten monotheïstische God, de ver verwijderde God in de lucht. Enkele van deze priesters die, niet de hoogste, maar bepaalde hogere initiaties hadden ontvangen in de religie van de Moeder, werden in werkelijkheid bedrogen en geloofden dat de religie van de Moeder inferieur en de religie van de Vader superieur was, die in werkelijkheid werd gecreëerd door de gevallen wezens en niet van God afstamden en nooit een belangrijke religie op de aarde moest worden.

Na de fysieke moord op de laatste vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder, na de fysieke vernietiging van de Tempel, slaagden zij erin om een afgod op de heilige plaats op te richten – waar de Tempel was geweest – de afgod van een nieuwe God, een nieuwe religie, van die ene zogenaamd superieure God, de mannelijke God die de enig echte God was. En daarom zouden de mensen van het Moederland de God van de Moeder, het Goddelijke Vrouwelijke, de Goddelijke Moeder, moeten negeren. Wat ik jullie hier eigenlijk vertel is – voor enkelen – de schokkende waarheid dat de monotheïstische religies GEEN schepping van God zijn. Ze aanbidden niet de enige hoogste God die zij beweren te aanbidden. Want de enig hoogste God is de oneindige God, de ene God, de Schepper, die boven de wereld van vorm staat en daarom geen enkele behoefte heeft om aanbeden te worden door welk van zichzelf bewust wezen ook.

Want die God heeft alle van zichzelf bewuste wezens uit zijn eigen wezen geschapen, als verlengstuk van zichzelf. En waarom zou een al-krachtige, al-machtige God zich moeten laten aanbidden door zichzelf? Dat snijdt geen hout! Wanneer je er met je hart over nadenkt, wanneer je het vuur in je hart voelt branden, erken je de absolute waarheid dat God – het Vaderaspect van God – geen enkele wens heeft om door menselijke wezens aanbeden te worden, maar graag wil zien dat menselijke wezens erkennen wie zíj zijn, als verlengstuk van hem. Dan erkennen zij het feit dat zij medeschepper met hun God zijn, dat zij hier zijn om het koninkrijk van God op aarde mede te scheppen – in plaats van al hun tijd en energie en daden te besteden aan de voorbereiding op een of andere hemel die komt, wanneer jij niet meer op aarde geïncarneerd bent.

Het verre paradijs in de lucht
Toen zij die valse religie creëerden van de ver verwijderde God in de lucht, moesten ze tegelijkertijd de illusie wekken van een verre hemel in de lucht, van een ver paradijs. Zij kwamen ook met de mythe aan van het verloren paradijs, het paradijs dat nooit weer op aarde zou kunnen komen, maar dat je alleen kunt bereiken, als jij niet meer hier bent. Zij schiepen de mogelijkheid dat als slechts een paar mensen hun Christusschap zelfs maar durven opeisen, tenminste tot op bepaalde hoogte, zij zelfs zouden verlangen naar de ver verwijderde hemel in de lucht. En zij zouden dan geloven, zoals veel mensen geloofden, dat het doel van het leven is om je te kwalificeren voor de ascensie en zo snel mogelijk te maken dat je hier wegkomt. Terwijl het doel van het leven altijd is geweest om het koninkrijk van God hier op aarde te manifesteren. Daarom kwam Jezus met de boodschap dat “Het koninkrijk van God nabij is!”

Wat er na de vernietiging van de religie van de Moeder gebeurde, was dat de meerderheid van de mensheid, de meerderheid van de mensen, verleid werd door de monotheïstische religies. Zelfs degenen die vele Goden hadden, werden verleid tot het concept van God als het ver verwijderde wezen in de lucht dat zich zeker niet binnenin hen zou kunnen manifesteren en zich door hen tot uitdrukking brengen. En dan ontstaat die lange geschiedenis van de mensheid die steeds onevenwichtiger in het mannelijke aspect van God raakt, door een verkeerd beeld te scheppen van wat in feite de verkeerde/valse mannelijke is en niet de ware God.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.