De typisch slangachtige leugen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 20 oktober 2006

Welnu, mijn geliefden, als je analyseert wat de val van de meeste mensen op aarde heeft veroorzaakt, besef je dat ze allemaal in de wezenlijke leugen van de slang gingen geloven. En die leugen is dat de wil van God het tegenovergestelde van jouw wil is, dat God een tiran is die probeert jou zijn wil en zijn wet op te leggen en door dat te doen je vrije wil wil afpakken en je creativiteit inperken.

Dit is de leugen die in verhulde vorm aan Eva in de Hof van Eden werd gepresenteerd. Want had Maitreya haar niet verteld dat zij, als ze van de verboden vrucht at – die het dualiteitsbewustzijn symboliseert – zeker zou sterven? En zei de Slang niet dat ze beslist niet zou sterven? Maar er is in feite meer dan wat er in de Bijbel vermeld wordt, want de Slang liet Eva geloven dat zij niet alleen niet zou sterven, maar dat ze de echte levensvorm zou vinden, het leven dat God haar niet wilde laten hebben, het leven dat ze enkel kon krijgen door tegen Gods Wet en Gods Wil te rebelleren. Want de Slang wil jou laten geloven dat je alleen echt vrije wil kunt krijgen als jij je tegen Gods Wil keert. En deze indruk is natuurlijk door de belangrijkste religies in de Westerse wereld versterkt die alle zo gericht zijn op het mannelijke aspect van God en opzettelijk het vrouwelijke aspect van God loochenen.

En wat er in het Westen dus is overgeleverd, ook door het christendom, is het hele idee dat vrouwen verantwoordelijk zijn geweest voor de val van de mensheid. Maar het symbool achter die bewering in de buitenwereld is dat het vrouwelijke aspect van de schepping en het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen verantwoordelijk is voor jouw val en de val van de mensheid. Mijn geliefden, hier zit zeker waarheid in. Want het mannelijke aspect van jouw wezen is het spirituele zelf, je IK BEN Aanwezigheid. En het vrouwelijke aspect is wat ik in mijn boek ‘de Bewuste Jij’ of het bewuste zelf heb genoemd.

Wat naar de materiële wereld afdaalt, is het bewuste zelf. Het bewuste zelf is de medeschepper met God, die belast wordt met het vermenigvuldigen van zijn creatieve vaardigheden en de heerschappij over de aarde nemen. En dat gebeurt door een identiteitsgevoel op te bouwen waar hij zich door tot uitdrukking brengt. En daarom is het identiteitslichaam, het etherische lichaam, het hoogste van je vier lagere lichamen en alles wat daar in jouw vier lagere lichamen op volgt, wordt gekleurd door, ontstaat uit, is het gevolg van, het identiteitsgevoel dat jij hebt opgebouwd.

De Bewuste Jij nam de beslissing in de slangachtige leugen te geloven, om je van het eenzijn met Gods Wil te ontdoen. Maar de realiteit is dat dit tevens het vrouwelijke aspect van jouw wezen is, jouw bewuste zelf, die het besluit moet nemen – het enige besluit – dat jou terug naar dat eenzijn kan brengen – wat Christenen de verlossing noemen. Want dat is nog een slangachtige leugen: dat nadat jij je van je eigen hogere Wezen hebt afgescheiden, er een verlosser, een of andere religie, in de buitenwereld komt die jou zal redden, die het werk voor jou zal doen. En het is een leugen dat jij jezelf niet kunt redden. Dit is de leugen die Jezus aanvocht toen hij zei: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.”

Het slangachtige complot
De leugen die nu duizenden jaren lang door de Westerse religies is verteld, is dat het vrouwelijke aspect van jouw wezen verantwoordelijk is voor de Val, slecht is, enkel verkeerde keuzes kan maken en daarom gestraft en onderdrukt moet worden door – wat? Mijn geliefden, dat vertellen de religies jullie niet. Ze zeggen niet dat het vrouwelijke aspect van jouw wezen op één lijn met het hogere deel, het mannelijke deel van je wezen, gebracht moet worden. Nee, ze zeggen dat het vrouwelijke aspect van je wezen door een of andere godheid van buitenaf, een boos wezen in de lucht onder de duim gehouden, gestraft en ingeperkt moet worden. En zien jullie dan hoe geraffineerd het slangachtige complot is?

Eerst brengen ze je ertoe jouw eenzijn met je hogere Wezen los te laten door je hogere Wezen op een externe godheid te laten lijken, die een tiran is die probeert jou zijn wil op te leggen. En daarom zou jij je ervan af moeten keren en je vrije wil gebruiken door tegen Gods ‘beperkende’ wetten in te gaan. En vervolgens creëren ze een aantal religies in de Westerse wereld die zeggen dat de enige manier om gered te worden, is door je aan de wil van deze godheid van buitenaf te onderwerpen, waarvan ze eerst zeiden dat het een tiran was die probeert jouw vrijheid af te nemen.

Ze laten je eerst bij de externe God in de lucht weglopen. En dan proberen ze je te zeggen dat de enige manier om gered te worden, is door je volledig te onderwerpen aan dat externe wezen in de lucht. Zien jullie wat er hier gebeurt, is dat ze dus geprobeerd hebben een spirituele catch-22 te creëren, waardoor je wegloopt van iets, terwijl tegelijkertijd een ander deel van jouw wezen het gevoel krijgt dat het zichzelf moet dwingen om op datzelfde toe te rennen?

En omdat je niet naar dat boze wezen in de lucht toe wilt, wil jij je niet wilt onderwerpen aan dat boze wezen in de lucht en aan die externe wil, en ben je tot in eeuwigheid een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. En dan kun je niet in de aanwezigheid van de Levende Christus staan. En daardoor kun je de aanwezigheid van de Levende Christus niet voelen, omdat het branden in jouw hart overschaduwd wordt door alle beroering die ontstaan is door de verdeeldheid in jouw psyche. Want die oorspronkelijke verdeeldheid heeft zich snel tot vele andere delingen uitgebreid die allerlei vormen aannemen, in de vorm van allerlei psychische problemen of verlangens naar de dingen op deze wereld of de overtuiging dat het volgen van een religie en alle rituelen en gewoonten in de buitenwereld die daar bij horen uitvoeren, je zal redden.

En vanwege al deze verschillende dingen die je in heel veel verschillende richtingen trekken, heb je niet de aandacht en de tijd om je op jouw hart te concentreren. En daarom kunnen zoveel mensen vandaag de dag zich niet op het spirituele pad richten, zelfs al hebben ze meer vrije tijd dan ooit tevoren. Maar hun vrije tijd – die het geschenk van Saint Germain voor hen is opdat ze het spirituele pad kunnen volgen – wordt volledig opgebruikt door al die dingen in de buitenwereld, al die verplichtingen die ze niet kunnen loslaten, gewoon omdat ze zo verdeeld zijn dat zij niet door hebben dat ze in verschillende richtingen worden getrokken.

En ze kunnen nooit verder dan de oppervlakkige delingen de centrale deling achter dit alles zien – en hun ego en de prins van deze wereld willen niet dat zij die zien – omdat als je eenmaal die voornaamste verdeeldheid ziet, je boven de verdeeldheid in de buitenwereld kunt gaan staan en naar de kern gaan, daar de bijl te nemen en de boom bij de wortel omhakken in plaats van de takken aan te pakken. En zodra die boom omvalt, de boom van het antileven, zal er een lege plek in jouw geest komen en dan zie je de Boom van Leven, die de boom van eenzijn is in plaats van de boom van antileven die de boom van verdeeldheid is.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.