De vervolging van vrouwen begon bij de gevallen wezens

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 oktober 2011

Maar je moet natuurlijk ook erkennen dat in het langere verleden – en zeker ook in het recente verleden en het heden – de echte factor die voor de onderdrukking van vrouwen heeft gezorgd, natuurlijk de katholieke kerk is.

Want heel erg weinig instituties op aarde hebben zo lang vrouwen vervolgd, vrouwen genegeerd, vrouwen onderdrukt en vrouwen uitgesloten van het priesterschap. Zelfs vrouwen uitgesloten om met priesters te trouwen om zo in ieder geval nog enige invloed te laten hebben op het spirituele leven van de natie in plaats van passief in de kerk te zitten of passief het werk te doen dat geen verband houdt met de echte, belangrijke kerkfuncties die altijd door mannen worden uitgevoerd.

Begrijpen jullie niet dat dit vele, vele eeuwen heeft geduurd? Het gaat terug tot het Romeinse Rijk, waarin men duidelijk vrouwen vervolgde en onderdrukte. Maar het gaat zelfs nog verder terug in de joodse religie en het Oude Testament. En als je bereid bent om hier echt naar te kijken, zie je dat dit inderdaad bijna in het Oude Testament geschreven staat, vooral het boek Genesis, omdat de man natuurlijk Eva de schuld voor de zondeval geeft en daardoor ook aan alle vrouwen. Dit werd vooral uitgesproken na de katholieke uitvinding van het concept de oorspronkelijke zonde die er natuurlijk oorspronkelijk nooit was, zelfs in het Oude Testament niet, en zeker niet in de oorspronkelijke leringen van Jezus.

En dan moet je, als je zelfs nog verder teruggaat, erkennen dat Genesis gedeeltelijk is geschreven door de gevallen wezens, die het Moederelement hebben naar beneden te halen sinds ze besloten tegen de Vader en de Geest te rebelleren. Ze besloten dat zij, omdat ze de Geest niet in bedwang konden houden, in elk geval de materie, het Moederelement, zouden proberen onder de duim te houden. En ze hebben dit op vele subtiele manieren gedaan door te proberen vrouwen en het vrouwelijke element, zelfs het concept moederschap, af te kraken.

Wanneer je herkent hoe diep, hoe subtiel en hoe stokoud de vervolging van vrouwen echt is, kun je ook zien dat er veel werk moet gebeuren om dat te overwinnen. En dit betekent in praktische bewoordingen dat Polen om de vervolging van vrouwen te overwinnen – zelfs ronduit het misbruik van vrouwen, zoals als het verkopen van vrouwen voor prostitutie – Polen bereid moet zijn om de katholieke kerk en haar invloed op de Poolse maatschappij, aan een onderzoek te onderwerpen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.