Je hoeft vrouwen niet de schuld te geven van de zondeval

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 maart 2005

O, wat is de Moedervlam door de eeuwen heen, ja zelfs millennia lang onderdrukt. Welk een vloek is er niet gelegd op de Moeder van God en het vrouwelijke aspect van iedere levensstroom. Wat zijn vrouwen niet vervloekt, door hen de schuld te geven voor de Zondeval van de Mens. Mijn geliefden, het werd de ‘Zondeval van de Mens’ genoemd, niet de ‘Zondeval van de Vrouw’, omdat het de zondeval was van het vrouwelijke aspect van iedere ziel – zowel mannen als vrouwen.

Iedereen heeft gekozen, allen hebben ervoor gekozen zich aan de gewoonten van de wereld aan te passen. Allen hebben ervoor gekozen de verzoekingen te accepteren van degenen die zich al van God hadden gescheiden en die anderen met zich mee wensten te trekken. Deze verzoekers wilden de liefde van de mensen, hun licht, stelen, zodat zij niet langer van Boven konden ontvangen, omdat zij niet bereid waren dit met liefde te doen.

Er is geen reden om vrouwen de schuld te geven; er is geen reden om wie dan ook de schuld te geven. God wil geen enkele menselijke ziel de schuld geven, omdat schuld een op angst gebaseerde emotie is en angst brengt meer angst met zich mee en zet je vast in een neerwaartse spiraal, waardoor je steeds meer van jouw spirituele zelf, van wie je echt bent, gescheiden wordt. God wil jou niet gescheiden zien van wie je bent, van je hoogste potentieel. God wenst dat ieder mens is wie hij is, alles te zijn zoals hij ze geschapen heeft en zelfs meer te worden, omdat hij hen vrije wil gaf.

Wanneer jij jouw vrije wil met liefde gebruikt, zul je groeien en meer worden dan God je geschapen heeft. En daardoor wordt God meer door jou en de hele schepping wordt uitvergroot. Dit is ware liefde; geen menselijke liefde die voorwaardelijk is en de stroom van liefde afsluit. Menselijke liefde wil bezitten en voor zichzelf vergaren. En als zij eenmaal verzameld heeft wat haar voldoende toe lijkt, wil zij het behouden door er macht over uit te oefenen. Wanneer je van mensen houdt op een menselijke manier, ben je bang dat je hen kunt verliezen. Dus wil je hen in jouw macht hebben en hen aan je binden.

Dit is een deel van een langere lering.  Het hele dictaat kun je hier lezen.