Degenen die vrouwen vernederen, kunnen Christus niet vertegenwoordigen

Geascendeerde Meester Jezus, 30 maart 2013

Lady Venus heeft al instructies gegeven in haar dictaat in The Song of Life Matrix, maar ik wil er ook nog iets over zeggen, want het is natuurlijk de initiatie waar ik tijdens mijn arrestatie, mijn proces, mijn kruisiging, voor moest slagen. Ik had zelf verscheidene mensen in het gevallen bewustzijn aangenomen als mijn persoonlijke discipelen, waar Petrus de meest opvallende van was en die was oorspronkelijk een gevallen engel. Hij was een typisch voorbeeld van iemand die zo in het gevallen bewustzijn vastzit dat hij geloofde dat hij de Christus, de belichaamde Christus, kon vertellen wat er wel of niet met mij moest gebeuren – hoe ik hem wel of niet moest onderwijzen als mijn discipel.

Dit is een belangrijk teken om naar uit te kijken: Dat er mensen zijn die geloven dat zij slimmer zijn dan de geascendeerde meesters. Zij weten beter dan de geascendeerde meesters wat de meesters moeten zeggen of wat zij moeten doen, wij zij als boodschapper moeten kiezen, hoe zij zichzelf tot uitdrukking moeten brengen. Dit zie je in veel spirituele bewegingen.

Je ziet het natuurlijk zelfs in veel religies, omdat degenen die de christelijke religie hebben overgenomen, geloven dat zij het recht hebben om vast te stellen hoe de kerk van Christus eruit met zien. Zij geloven dat zij met het gevallen bewustzijn kunnen bepalen hoe zij de Christus op aarde moeten vertegenwoordigen. Maar zie je, zij vertegenwoordigen de Christus niet, want ik ken hen niet, degenen die in vergadering bijeen zijn, in hun tot in de puntjes afgewerkte kathedralen en hun paleizen, en die denken dat zij kunnen vaststellen wie Christus mag vertegenwoordigen.

Kijk eens naar de nieuwe paus. Zijn nederigheid is een goed teken. Maar kijk dan eens naar het feit dat hij uit een traditie voortkomt die vrouwen geen positie in de kerk toestaat. Vraag je eens af of je van degenen die geloven dat zij het recht hebben om vrouwen te onderdrukken, kunt zeggen dat zij Christus vertegenwoordigen? Nee. Niemand die vrouwen onderdrukt, vertegenwoordigt Christus, want vrouwen zijn de sleutel tot de Gouden Eeuw. Niet alleen vrouwen, als fysiek geslacht, maar dat jullie je, zoals de vertegenwoordigers van de goddelijke vrouwelijke hebben uitgelegd, allemaal beschouwen als onderdeel van de goddelijke vrouwelijke.

Hoe kun je dat doen, als je vrouwen op een fysieke manier onderdrukt? Hoe kun je vrouwen onderdrukken, tenzij jij je eigen vrouwelijkheid onderdrukt? Als er geen evenwicht bestaat tussen het mannelijke en vrouwelijke, hoe kun je Christus dan vertegenwoordigen? Christus is niet gekomen om mensen te verheffen door vrouwen te onderdrukken. Christus is gekomen om iedereen te verheffen opdat zij het leven kunnen krijgen en dat ook nog in overvloed.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.