Alleen eenzijn tussen het mannelijke en vrouwelijke kan oorlog stoppen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 november 2008

Zoals mijn geliefde Master MORE gisteren jullie de Liefde van de Vader kwam aanbieden, zo kom ik Maria, vandaag jullie de Liefde van de Moeder aanbieden. Die, zoals ik jullie kan verzekeren niet minder intens, niet minder krachtig, is maar misschien wel vaak op een zachtere manier tot uitdrukking wordt gebracht. Dus toen Master MORE bijvoorbeeld een stap naar voren deed om het recht om te spreken op te eisen, liet ik, Maria hem dat – met een zachte glimlach – doen. Want wij, die de Goddelijke Moeder vertegenwoordigen, hebben geleerd dat wij soms een stap achteruit moeten doen om degenen die het Goddelijke Manlijke vertegenwoordigen een stap naar voren te laten doen.

Waarom de meeste oorlogen bij de mannen beginnen
Want als je naar de situatie op aarde kijkt, is het dan niet waar dat de meeste mannen zich overhaast in oorlogen storten? Dit is een universele waarheid die je door de hele geschiedenis heen ziet, in ieder geval in de bekende geschiedenis. Ik zeg niet dat er geen uitzonderingen in het verleden op deze regel waren. Maar in het algemeen trekken degenen die de mannelijke energie vertegenwoordigen ten strijde.

En hoe komt dat? Dat komt, omdat die niet op een evenwichtige manier tot uitdrukking kan worden gebracht. Want het ligt juist in de aard van de mannelijke energie om zich tot uitdrukking willen brengen, die grenzen wil doorbreken. Hij wil verder en transcenderen. Dat is natuurlijk de stuwkracht in de schepping. En er is niets mis mee, zolang die tot uitdrukking wordt gebracht op een manier die het Al verheft. Het is natuurlijk de motiverende kracht in de schepping. Maar wanneer die kracht onderdrukt wordt, wanneer die op een onnatuurlijke manier wordt tegengehouden, dan sterft die kracht niet – die kracht verdwijnt niet. Dus blijft die maar spanning opbouwen. En vroeg of later wordt de druk zo hoog dat degenen die onder die druk staan geen andere manier zien om die druk op te heffen dan een daad die uit geweld en agressie bestaat.

Wat natuurlijk een fenomeen is dat de verkeerde leraren die naar deze aarde zijn gekomen, kennen. En die weten dat als ze mensen deze illusie kunnen laten geloven, zoals Master MORE heeft uitgelegd, dat één groep mensen de oorzaak is van al hun problemen, nu dan wordt het onvermijdelijk dat als de druk blijft oplopen, er een moment komt waarop de mensen gemotiveerd raken om ten strijde te trekken tegen diegenen die de zondebok zijn geworden. En zo ontstaat het patroon dat de mannelijke – onevenwichtige – energie oorlog of de juiste voorwaarden voor oorlog schept. Want wat natuurlijk echt die oorlog in het leven roept, zijn de keuzes uit vrije wil van menselijke wezens.

Jouw Geest is meer dan mannelijk en vrouwelijk
Tegenwoordig zie je dat er veel mensen een mannelijk lichaam kunnen bezitten die het moeilijk vinden om hun seksualiteit op een normale manier tot uitdrukking te brengen, of degenen die een vrouwelijk lichaam bezitten, kunnen dit niet op een vrouwelijke manier. Dit is in feite een uitdrukkingsvorm op de wereld van het feit dat wij op een punt in de menselijke evolutie zijn aanbeland waarop mensen verder moeten kijken dat die uiterlijke kenmerken. Ze moeten zien dat een mannelijk lichaam bezitten, niet betekent dat je de traditionele mannelijke rol moet vervullen, die ertoe leidt dat je de agressieve strijder wordt.

Je kunt zeker een mannelijk lichaam bezitten en die mannelijke energie in evenwicht laten brengen door het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen. Want degenen die een mannelijk lichaam bezitten, zijn natuurlijk geen echt mannelijke wezens. Het zijn universele spirituele wezens, het zijn medescheppers met God die in dit leven gewoon, en misschien in verscheidene andere levens, zich via een mannelijk lichaam tot uitdrukking brengen. Maar dit maakt de geest niet mannelijk of vrouwelijk.

Alle van zichzelf bewuste wezens – alle levensstromen – hebben zowel het mannelijke als het vrouwelijke als polariteit in hun wezen. Dus is het nodig dat mensen in deze tijd beseffen dat je een mannelijk lichaam kunt bezitten waarin nog steeds evenwicht bestaat tussen het mannelijke en vrouwelijke. Je kunt zoals sommige mensen hebben gezegd, in contact staan met jouw vrouwelijke kant zonder minder man te worden, zonder het te perverteren door je seksualiteit op een onnatuurlijke manier tot uitdrukking te brengen.

Hoe vrouwen oorlog voorkomen
Tenzij er een groter evenwicht komt tussen mannelijk en vrouwelijk, kan er geen echte vrede zijn. En natuurlijk kunnen degenen die een vrouwelijk lichaam bezitten – en hebben dat generaties lang ook gedaan – een bepaald evenwicht bewaren dat feitelijk heeft voorkomen dat nog meer oorlogen hebben plaatsgevonden. Want de vrouwen in een samenleving, in een natie, hebben vele malen dat in evenwicht brengende aspect geleverd dat heeft verhindert dat een land oorlog ging voeren.

In sommige gevallen zijn ze niet in staat geweest om dat evenwicht te bewaren. Maar wat ik nu bij jullie uit, is dat het vandaag de dag niet meer de bedoeling is dat de vrouwen het evenwicht voor de mannen bewaren. Het is niet de bedoeling dat vrouwen het feit compenseren dat mannen uit hun evenwicht zijn door de mannelijke energie tot uitdrukking te brengen. Het is natuurlijk de verantwoording van de mannen om contact te maken met dat vrouwelijke aspect in hun wezen en die de mannelijke, naar buiten tredende, expressieve energie in evenwicht te laten brengen.

En dus is het daadwerkelijk nodig dat vrouwen een stap terug doen, of liever de traditionele vrouwelijke rol transcenderen, waarin zij niet alleen maar passief zijn en thuis blijven en voor de man zorgen wanneer die thuiskomt, hetzij uit het werk of uit de oorlog of welke andere activiteit ook. Het kan ook naar de pub gaan zijn om de goden van het bier of wijn te aanbidden, zoals sommigen generaties al zo lang doen dat jij je afvraagt hoeveel levens een ziel nodig heeft voor elk effect dat bier op de geest of het lichaam kan hebben, volledig onderzocht is en op het punt te komen dat iemand zegt, misschien zit er meer in het leven dan het schuim van een glas bier wegblazen. En daardoor hebben vrouwen een stap naar voren gedaan in de samenleving om posities in te nemen die een generatie geleden enkel nog maar door mannen konden worden ingenomen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen