Religies en satanisme

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2014

Wat is religie, mijn geliefden? Nu, de naakte waarheid is dat de meeste grote religies een vorm van Satanisme zijn, die vermomd is.

Hoe kan ik zo’n ontstellende opmerking maken? Het is echt heel simpel als je begrijpt wat de Satan is. In de westerse cultuur – die wordt gebaseerd op de Bijbel en de leringen van het christendom, waaronder het boek Openbaringen – bestaat het concept Lucifer en het concept of de naam Satan.

Laat mij een poging doen om jullie een korte uiteenzetting te geven over wat het verschil is tussen Lucifer en Satan. Zij vertegenwoordigen twee aspecten van het misbruik, de perversie, van de meest basale elementen van de schepping, namelijk de twee krachten die als de yin en yang worden afgebeeld, van het mannelijk en het vrouwelijke, de Alpha en Omega, genoemd. Lucifer heeft de Alpha, het mannelijke aspect, geperverteerd. Satan heeft het vrouwelijke aspect, het Omega-aspect geperverteerd.

Hier staan zij voor. Dit wil niet zeggen dat dit maar door twee specifieke wezens wordt bereikt, maar vanwege de culturele achtergrond die jullie in het westen hebben, kunnen we stellen dat Satan het misbruik van het vrouwelijke element van de schepping, vertegenwoordigt, en Lucifer vertegenwoordigt het misbruik van het mannelijke element van de schepping.

Waarom zeg ik dat de meeste religies op aarde vermomd Satanisme is? Omdat zij het vrouwelijke aspect van de schepping, de vrouwelijke kracht van schepping, hebben vervormd. Dit is een initiatie die dit komende jaar, maar zelfs ook nog daarna, het meest voorkomt. Het wordt tijd dat de mensheid de wijsheid van de Moeder begint te begrijpen, die in de christelijke, mystieke traditie, de Goddelijke Sophia genoemd. Je kent misschien wel het geschrift Pistis Sophia, waarin dit concept wordt gepresenteerd. Maar er zijn andere bronnen, dus laat mij een poging doen om jullie uit te leggen wat de ware wijsheid van de Moeder is.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.