Vrouwen in het christendom

HOOFDPAGINA

De christelijke religie zit in een catch 22, waardoor ze niet meer tegemoetkomt aan de spirituele noden van moderne mensen, maar ze kan zichzelf niet vernieuwen. De oorzaak is dat de ware leringen van Jezus voor het christendom verloren zijn gegaan, maar niemand wil dat toegeven.

Als de mannen het christendom hadden willen vernieuwen, dan was dit allang gebeurd. Dit bewijst dat alleen vrouwen het potentieel hebben om het christendom te vernieuwen. Natuurlijk willen de meeste christelijke kerken niet dat vrouwen daar iets over te zeggen hebben.

De artikelen in deze sectie leggen uit waarom vrouwen de schuld hebben gekregen van de zondeval en waarom de christelijke religie doordrenkt is met boosheid op vrouwen. De leringen bevatten de sleutels om de situatie te veranderen, als er genoeg mensen zijn – mannen en vrouwen – die daar gehoor aan willen geven.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

De rol van vrouwen is het belangrijkste probleem dat de christelijke kerken hebben

 • Het belangrijkste probleem van de christelijke kerken tegenwoordig is de rol van vrouwen in de kerk en de rol van vrouwen in de samenleving.
 • God is zowel mannelijk als vrouwelijk.
 • Er is grote behoefte aan hervorming van de katholieke kerk wat betreft de rol van de vrouw.
 • Bepaalde kerkelijke doctrines en bepaalde diepgewortelde aspecten van de cultuur in de kerk moeten worden uitgedaagd.
 • In de eerste plaats moet de kerk ophouden met de vrouwen de schuld te geven van de Zondeval.
 • Het is absoluut noodzakelijk dat het juiste evenwicht in de kerk wordt hersteld tussen de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.
 • Het is heel erg onwaarschijnlijk dat de kerk door mannen alleen kan worden hervormd.

Lees hier meer over.

 

Vrouwelijke priesters

 • Het is absolute noodzaak om priesters toestemming te geven om te trouwen.
 • Het is net zo noodzakelijk om vrouwen toe te laten als priester.
 • Pas als men deze stappen neemt, heeft de katholieke kerk toekomst.
 • Hoe je helpt om de kerk te transformeren.

Lees hier meer over.

 

Hoe het christendom het onevenwichtige Vaderelement voedt

 • Het christendom is veranderd in een religie die de onevenwichtige aanpak heeft versterkt van de onevenwichtige benadering van het Vaderelement.
 • Het was de bedoeling dat het christendom het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht zou brengen.

Lees hier meer over.

 

Waarom vrouwen het christendom moeten veranderen

 • Waarom vrouwen meer invloed moet worden gegeven in de samenleving, vooral in de christelijke kerken.
 • Veel vrouwen in het christelijke kerken hebben het gevoel dat hun rechten hen zijn ontnomen; ze hebben het gevoel dat zij door hun eigen religie in de ban zijn gedaan.
 • Het christendom is een religie die niet meer aan de spirituele noden van de mensen van tegenwoordig tegemoet kan komen.
 • Alleen de vrouwen, de vrouwelijke invloed, heeft de praktische kennis die weet hoe je aan de spirituele noden van de mensen van tegenwoordig tegemoetkomt.
 • De noodzaak om spirituele vrijheid te bevorderen.

Lees hier meer over.

 

Het door mannen gedomineerde christendom brengt de mensen geen verlossing

 • Het christendom is opzettelijk verdraaid door het belang van het Goddelijke vrouwelijke te ontkennen.
 • Het door mannen gedomineerde christendom brengt de mensen geen verlossing!
 • Alleen vrouwen kunnen het christendom hervormen.
 • Er moeten nieuwe christelijke kerken komen, nieuwe bewegingen moeten ontstaan, zodat de mensen de oude kerken uitgaan en naar nieuwe kerken, nieuwe bewegingen, toe gaan.
 • Heb de visie dat het Christus weer op zal staan, dat er een ontwaken komt, zodat een cruciaal aantal mensen bereid is om de geest van het door mannen gedomineerde onevenwichtige christendom op te geven.

Lees hier meer over.

 

Vrouwen gelijk stellen aan mannen in het christendom

 • Vrouwen uit veel christelijke kerken zullen daarmee breken en nieuwe bewegingen vormen, nieuwe initiatieven ontplooien, nieuwe kerken bouwen, die de gelijkheid van het mannelijke en het vrouwelijke eren.
 • Wat is er met het Goddelijke vrouwelijke in de religie gebeurd? Waarom is het verloren gegaan?
 • Er is behoefte om de onevenwichtige aanpak van religie, zoals die door de monotheïstische religies wordt vertegenwoordigt, te ontstijgen.

Lees hier meer over.

 

Aan de onderdrukking van vrouwen moet een eind komen

 • De ene Schepper heeft zichzelf gedeeld in de twee polariteiten van de uitbreidende en de samentrekkende, van de mannelijke en vrouwelijke, kracht.
 • Het oorspronkelijke plan van de gevallen engelen was dat ze de oorspronkelijke daad van schepping wilden vervormen in de geest van degenen die openstaan voor de leugen dat gescheidenheid en dualiteit bestaat.
 • Er is een hogere vorm van eenheid waarin het mannelijke en vrouwelijke, man en vrouw, samenkomen en het bewustzijn transcenderen dat zij tegenstellingen zijn.
 • De verboden vrucht symboliseert het dualiteitsbewustzijn, waarin je gevangenzit in de denkwijze die door de dualistische waarneming is geschapen.
 • De gevallen wezens hebben die keuze gemaakt, omdat vrouwen er niet zo gauw op uit trekken om oorlog te voeren; zij hebben de vrouwen neergezet als het zwakkere geslacht.

Lees hier meer over.

 

Het christendom moet ophouden vrouwen te discrimineren

 • Moeder Maria is gekomen om het christendom te hervormen en het Goddelijke vrouwelijke haar rechtmatige rol terug te geven als de polariteit van het Goddelijke Manlijke.
 • De enige manier om een oorlog op grote schaal tegen te gaan, is een heel snel herstel van het juiste evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten.
 • Moeder Maria hoopt dat veel katholieken hervormingen in de kerk gaan opeisen.
 • Het is noodzakelijk om de rol van vrouwen op haar rechtmatige plaats terug te zetten, zodat vrouwen helemaal gelijk aan de mannen worden beschouwd.
 • De discriminatie van vrouwen, zoveel eeuwen door de katholieke kerk in stand gehouden, moet ophouden.

Lees hier meer over.

 

De energie van boosheid op vrouwen in het christendom

 • De energie van boosheid op vrouwen is een enorm groot beest dat door de katholieke kerk in het leven is geroepen.
 • Die boosheid gaat terug tot waar de geschiedenis nevelig wordt.
 • Petrus was de opening om de rol van vrouwen in het Christendom af te wijzen.
 • Het vrouwelijke element vertegenwoordigt de wijsheid om te weten wat de consequenties van je keuzes zijn.
 • De boosheid op vrouwen concentreert zich rondom de tombe van de Heilige Petrus.
 • Ruimte terugtrekken uit de boosheid op vrouwen.

Lees hier meer over.

 

De boosheid op vrouwen van de katholieke kerk

 • Er is nog geen algemene verontwaardiging gewekt over de boosheid en vervolging van vrouwen door de katholieke kerk.
 • Als je kon horen wat er op de geheime bijeenkomsten tussen de paus en de kardinalen en andere belangrijke figuren van de katholieke kerk wordt gezegd, dan zou je geschokt zijn over de boosheid die ze op vrouwen hebben.
 • Mannen en vrouwen in de Gouden Eeuw.

Lees hier meer over.