Vrouwen gelijk stellen aan mannen in het christendom

Geascendeerde Meester Maraytaii, 26 juni 2008

De mogelijkheid bestaat dat dit kan gebeuren. Niet natuurlijk, dat wij voor ons zien – zoals op onze laatste conferentie werd gezegd – dat de belangrijkste christelijke kerken zich er ineens bewust van zouden worden en een vrouwelijke paus zouden kiezen. Maar dat er in ieder geval vrouwen in vele christelijke kerken zullen zijn die zich losmaken en nieuwe bewegingen vormen, die nieuwe initiatieven ontplooien, nieuwe kerken stichten die de gelijkheid van het mannelijke en vrouwelijke, mannen en vrouwen, en de waarde om vrouwen elke functie in de kerk te laten bekleden in hun spirituele bewegingen, honoreren.

Zo mijn geliefden, ik heb jullie wat zware kost gegeven, omdat ik wil dat jullie over deze ideeën nadenken. Ik vraag jullie om de mantra op te zeggen die ik jullie heb gegeven, zelfs voor jezelf, kalm en rustig als je gaat rusten, terwijl jullie de activiteiten doen die je de komende dagen moet uitvoeren. Vestig een deel van je aandacht op mijn Aanwezigheid. Zeg mijn mantra op, stem je af op geliefde Surya. Vraag om onderricht over hoe je de ideeën die wij jullie aandragen, beter kunt begrijpen, aanvaarden en belichamen.

Het hoogtepunt van de leringen van Jezus
Want dit is echt een keerpunt, het hoogtepunt van de leringen die 2000 jaar geleden begonnen zijn met de uitgave van het concept Christusschap door Jezus. En daardoor hebben wij goede hoop dat we een doorbraak krijgen op het etherische niveau, die dan geleidelijk aan kan afdalen door het mentale, het emotionele en uiteindelijk naar het fysieke, waardoor je plotseling mensen overal ter wereld zult zien ontwaken, die zich afstemmen en zeggen: “Wat is er gebeurd met het Goddelijke Vrouwelijke in de religie? Waar is die gebleven? Waarom is die verloren gegaan? Misschien moeten we die in ere herstellen.” En ze zullen verbaasd staan, dat ze zichzelf dit horen zeggen. Maar toch, ze zullen worden aangezet om te luisteren en dan na te denken over deze vragen.

En dan kunnen ze de leringen vinden die wij fysiek hebben gegeven en ze kunnen zeggen: “Ah, dit weet ik in mijn hart al, ik weet dat het waar is. Dit moet er gebeuren. We moeten het Goddelijke Vrouwelijke in de religie in ere herstellen. We moeten boven de onevenwichtige benadering van de religie gaan staan, die vertegenwoordigd wordt in de monotheïstische religies en zelfs andere religies die God aanbidden als het ver verwijderde wezen in de lucht. Of zelfs de Moeder God in een of andere vorm aanbidden als een fysieke planeet, als een berg, een standbeeld of een ander beeld dat nog steeds God buiten jou voorstelt in plaats van binnenin jou.”

Zodoende feliciteer ik jullie en bedank jullie voor jullie aanwezigheid hier, voor jullie aandacht en dus laat ik jullie achter met een laatste gedachte: We moeten het mono-theïsme transcenderen en het intra-theïsme creëren – een totaal andere benadering van religie, die God in al het leven erkent. Zodoende verzegel ik jullie in de vlam van de Goddelijke Moeder. Wees vredig in mijn licht, want mijn licht is Alles en in Alles.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.