De boosheid op vrouwen van de katholieke kerk

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 14 februari 2010

En dit is natuurlijk iets wat veel mensen in de moderne tijd zijn gaan inzien. Er is nog geen openbaar protest geweest tegen deze boosheid en de vervolging van vrouwen door de katholieke kerk. Men wil nog niet de vieze was van de geschiedenis buiten hangen om te zien wat er echt is gebeurd en het bewustzijn erachter bloot te leggen.

Maar dat bewustzijn kun je zelfs vandaag zien, omdat ik jou ervan kan verzekeren dat je, als jij de geheime vergaderingen kon horen die er plaatsvinden tussen de paus en de kardinalen en andere belangrijke figuren in de katholieke kerk, geschokt zou zijn door de boosheid op vrouwen die openlijk op die vergaderingen wordt geuit. Je zou geschokt zijn over de houding ten aanzien van vrouwen van een paar van die mannen, die beweren dat zij de vertegenwoordiger van Christus op aarde zijn – maar dat natuurlijk niet zijn. Ik kan je ervan verzekeren dat als de wereld wist wat er zich afspeelt in de gangen van het Vaticaan en de katholieke structuur, hoe vrouwen gebruikt worden als seksuele objecten door priesters en kardinalen en bisschoppen – en dan stiekem verstopt of betaald worden om hun mond te houden – de wereld geschokt zou zijn dat zulk misbruik van vrouwen en zo’n degraderende houding ten opzichte van vrouwen tot op heden nog steeds in de westerse wereld in deze tijd kan bestaan.

En juist omdat er een groeiend bewustzijn is van dit probleem, heb ik besloten om mensen de kans te geven op te staan en te eisen dat dit bewustzijn van boosheid op vrouwen wordt ontmaskerd. En ook als kans voor hen om de impulsen en blindheid te overwinnen, zodat ze die niet alleen blootleggen, maar ook die oude annalen opruimen – en de weg openen voor het Aquariustijdperk, waarin mannen en vrouwen volledig gelijkwaardig aan elkaar moeten worden beschouwd.

Mannen en vrouwen in de Gouden Eeuw
Om het Aquariustijdperk een Gouden Eeuw te laten zijn, moet men erkennen dat er zowel mannen als vrouwen nodig zijn en dat geen enkele maatschappij in evenwicht kan zijn als die uitsluitend door mannen of uitsluitend door vrouwen wordt geleid. Maar men moet ook erkennen dat er harmonie en samenwerking tussen mannen en vrouwen moet zijn, er moet harmonie en vrede zijn in de relatie tussen mannen en vrouwen, te beginnen in het huwelijk en het gezin.

En dan zie je hoe belangrijk het is voor de voortgang naar de Gouden Eeuw om die zaken in de openbaarheid te brengen en de oude structuren te transcenderen – die mannen en vrouwen gevangenhouden in de traditionele rollen die in feite de individualiteit en creativiteit van zowel mannen als vrouwen vernietigen. Want geen van beiden kunnen hun volledige potentieel tot uitdrukking brengen in een maatschappij die niet in balans is, in een gezin dat niet in balans is, in een relatie die niet in balans is – of in een geest waarin geen evenwicht tussen man en vrouw, tussen mannelijk en vrouwelijk, bestaat.

Dus heb ik besloten om deze aanmoediging te geven door ruimte terug te trekken uit het middelpunt van deze energie. Want de eerste horde die overwonnen moet worden, is de mannelijke boosheid op de vrouw. Daar begint het allemaal mee, en als dat eenmaal begint te wankelen en getranscendeerd wordt, dan kunnen alle andere delingen tussen de seksen snel overwonnen worden. En natuurlijk is de boosheid op vrouwen slechts een uitdrukkingsvorm in de buitenwereld van de innerlijke boosheid op het vrouwelijke aspect van jouw eigen wezen, de boosheid van het bewuste zelf, de Bewuste Jij die geen verantwoording voor zichzelf wil dragen.

Overwin dat – als je deel wilt uitmaken van de Gouden Eeuw. We hebben jullie de leringen gegeven, we hebben jullie het gereedschap gegeven – alles wat je nodig hebt, is de beslissing om te willen zien wat je tot dusver nog niet in jezelf hebt gezien. Wees bereid om die tweeling in de dualistische beslissing te zien die je in het bos achterliet om te sterven. Wees bereid te zien hoe zij werden opgevoed door een wolvin en nu een krachtige macht zijn geworden die jou probeert te beheersen. Kijk het recht in de ogen. Zie het zoals het echt is, geef het dan op, los het op, transcendeer het. Doe de gepaste oproeppen om de energie te transmuteren, roep Aartsengel Michaël op om je los te snijden van het planetaire beest waar je al te lang aan vastzit door jouw eigen bewustzijn. Roep Astrea aan om je los te snijden en naar zuiverheid te accelereren.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.