De rol van vrouwen is het belangrijkste probleem dat de christelijke kerken hebben

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 april 2005

Nu besef ik heel goed dat er vele kwesties zijn waar de katholieke kerk in deze kritieke tijd mee geconfronteerd wordt. Toch zou ik graag één probleem voor jullie naar voren willen brengen dat naar mijn oordeel, de belangrijkste kwestie is waar vandaag de dag de katholieke kerk mee te maken krijgt. En die kwestie is de rol van de vrouw in de kerk en de rol van de vrouw in de samenleving.

Deze boodschapper bezocht onlangs een plaats waarvan beweerd wordt dat ik daar enige tijd verschenen ben en waar ik, naar verluidt, door iemand spreek en boodschappen geef. Hij vroeg beleefd aan de mensen die op die plek toezicht hielden of zij bereid waren hem een stapel boekjes met mijn Wonderrozenkrans te laten neerleggen. Aanvankelijk kreeg hij ja als antwoord, maar toen deze mensen mijn Wonderrozenkrans bekeken, viel hun aandacht op een zin helemaal aan het begin, waar ‘Onze Vader-Moeder God’ staat. En die mensen konden niet accepteren dat God Moeder is, omdat God volgens de katholieke traditie enkel als Vader wordt gezien.

Deze mensen gebruikten deze ene uitdrukking om de rozenkrans die ik vanuit mijn hart gegeven heb, af te wijzen. Dit illustreert niet alleen de bewustzijnsstaat van veel katholieken en hoe onmogelijk het voor mij is deze mensen voor te lichten en hen te helpen hogerop in bewustzijn te komen, maar het is ook een uitdrukkingsvorm van hoeveel katholieke doctrines en tradities onlogisch zijn, zelfs rechtsreeks het tegenovergestelde van wat de Bijbel zegt. Want zegt de Bijbel niet: “Ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige.” (Openbaringen 1:8)

En is ‘Omega’ niet het vrouwelijke aspect? En dus zegt de Bijbel dat God Alpha en Omega is. Bewijst dit niet dat God een Omega-aspect heeft, dat een God een vrouwelijk aspect heeft? En wie is de katholieke kerk dan om dit te ontkennen en dus de Moeder van God, het vrouwelijke aspect van God, juist de Moedervlam zelf, te ontkennen?

Dit is dramatisch en het is nu al bijna 2000 jaar lang een drama, waarin de orthodox christelijke kerken het bestaan van God als Moeder ontkennen, de goddelijke vrouwelijk ontkennen en de rechtmatige plaats van de vrouw ontkennen die door Jezus in zijn relatie tot mij en tot mijn geliefde Maria Magdalena gekarakteriseerd werd. Jezus kwam om de vrouw te verheffen en hen van het juk van schuld te bevrijden dat duizenden jaren lang op hen is gelegd door hen verantwoordelijk te stellen voor de Zondeval.

En wij zien in deze tijd een grote behoefte aan hervorming in de katholieke kerk betreffende de rol van de vrouw. Aan die behoefte kan echter alleen worden tegemoetgekomen als het feit erkend wordt dat God een mannelijk en een vrouwelijk aspect heeft, dat God zowel Vader als Moeder is.

Kan de kerk het overleven?
En wat zal dit dus precies voor de kerk betekenen? Het komt erop neer dat bepaalde kerkelijke doctrines en bepaalde diep gewortelde aspecten van de kerkcultuur aangevochten moeten worden. Allereerst moet de kerk ophouden de vrouw de schuld te geven voor de Zondeval. Het was een kleine stap in de goede richting toen de kerk Maria Magdalena vrijsprak en het feit toegaf dat zij geen prostituee was en dat vroegere kerkvaders in feite om politieke redenen van haar een prostituee hadden gemaakt.

En dit laat zien dat de kerk, in bepaalde gevallen, bereid was het verleden aan te pakken en de fouten die om politieke redenen in het geloof geslopen waren, recht te zetten. Dit ene geval is maar een druppel op de gloeiende plaat van wat er nodig is om de kerk te hervormen en het tot de levensvatbare organisatie te maken die de kans heeft het in dit nieuwe millennium te overleven.

En er zijn nog veel meer aspecten in de doctrines en de cultuur die hervormd moeten worden. En ik moet jullie zeggen dat er, tenzij de rol van de vrouw in de kerk niet echt in overeenstemming met de werkelijkheid van de Christus wordt gebracht, heel weinig kans bestaat dat de kerk het nog een eeuw zal volhouden. In feite zou de kerk haar verscheiden in minder dan 25 jaar tegemoet kunnen zien, tenzij de rol van de vrouw totaal veranderd wordt en met de waarheid van God overeenkomt.

Je zou kunnen zeggen dat de huidige toestand van de katholieke kerk een uitdrukkingsvorm is van de door mannen gedomineerde cultuur, de door mannen gedomineerde organisatie, die de afgelopen honderden jaren bepaalde problemen in het leven heeft geroepen. Deze problemen werden niet veroorzaakt omdat mannen niet in staat zijn een spirituele organisatie te leiden. Maar zij werden veroorzaakt doordat een door mannen gedomineerde cultuur de man onevenwichtig maakt. Deze mannen zullen het vrouwelijke aspect van hun eigen aard ontkennen en dus zullen zij te onbuigzaam en te fanatiek worden, en zijn ze niet in staat een organisatie te maken die met de tijd mee kan veranderen.

En daardoor is het absoluut noodzakelijk dat het juiste evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in de kerk hersteld wordt. En op dit ogenblik is het zeer onwaarschijnlijk dat de kerk door mannen alleen vernieuwd kan worden. Daarom zeg ik jullie dat het de oprechte wens van mij en Jezus is dat de katholieke kerk hervormd wordt door de vrouw meer invloed in de kerk te geven. De eerste stap moet zijn dat katholieke priesters mogen trouwen. Dit zal het evenwicht herstellen in het leven van de priesters die uit hun evenwicht zijn zonder vrouw.

En deze buitengewone onevenwichtigheid zien jullie in vergrote vorm terug in het systematische en wijdverbreide seksuele misbruik van kinderen dat al tientallen jaren aan de gang is. En dit misbruik is in de Verenigde Staten aan het licht gebracht, maar ik kan jullie ervan verzekeren dat het over de hele wereld in katholieke congregaties plaatsvindt. Het zou dwaas zijn, het zou arrogant zijn, aan te nemen dat dit alleen maar een Amerikaans probleem is. Tot dusver is het alleen in de Verenigde Staten aan het licht gebracht, omdat de Verenigde Staten op bepaalde manieren eerlijker is dan veel andere landen. Dit probleem kan echter niet voorgoed onder het kleed geveegd worden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.