Hoe het christendom het onevenwichtige Vaderelement voedt

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 maart 2008

Zelfs in traditionele christelijke kerken is er een groeiend bewustzijn is dat de oude manier van doen niet meer werkt en dat we een nieuwe aanpak moeten zoeken. En, mijn geliefden, die nieuwe aanpak is natuurlijk wat Jezus de mensheid 2000 jaar geleden kwam geven. En als zijn boodschap volledig begrepen was en toegepast, dan zou je tegenwoordig inderdaad meer evenwicht hebben. En dan zou je niet de betreurenswaardige situatie hebben gezien dat het christendom in feite een excuus werd voor de agressie van de blanke kolonisten tegen de inheemse volken. Zodat het christendom een religie werd die de onevenwichtige aanpak van het onevenwichtige Vaderelement vergrootte in plaats van te doen wat de bedoeling was – dat in evenwicht te brengen, het mannelijke en het vrouwelijke in evenwicht te brengen, zodat mensen door het Christusonderscheid, door het Christusgewaarzijn, dat evenwicht zouden kunnen bereiken.

Ik heb lang gesproken en daarom zal ik mijn opmerkingen afsluiten. Maar ik heb jullie je opdracht gegeven. En als je geconcentreerd bent, kunnen jullie inderdaad een belangrijke doorbraak creëren. Dus vraag ik jullie om het Moederelement waarin jij je beweegt, in gedachten te houden. Let op de tijd, mijn geliefden, denk erom je energie hoog te houden door gesprekken te voeren die in jullie dagelijkse leven prima zijn, maar niet echt geschikt om je te helpen afstemmen op je hogere wezen tijdens een spirituele retraite.

Ik begrijp dat jullie allemaal plezier willen hebben en dat jullie niet al te serieus willen zijn, zoals zoveel religieuze mensen. Maar ik vraag je op te letten bij de manier waarop je plezier hebt, zodat jullie je niveau naar het hoogste niveau kunnen brengen dat jullie je maar kunnen bedenken. En dan, als jullie zo hoog gegaan zijn als jullie je maar konden bedenken, dan vraag je mij jou het volmaakte concept te geven over hoe je zelfs nog verder omhoog kunt gaan. En ik zal dat doen, mijn geliefden, ik zal het doen, als jij dat met een open hart aan mij vraagt.

Ik zal jullie, ieder van jullie afzonderlijk, laten zien hoe jij op een hoger niveau in jouw leven kunt komen in jouw persoonlijke leven, waardoor je dichter bij de realisatie en de manifestatie van de doelen die jij in je leven hebt, kunt komen en de zicht krijgt op jouw goddelijke plan, wat de bedoeling is van jouw zijn op aarde, en hoe jij het best aan die bedoeling kunt beantwoorden. En zelfs de aanpassingen maken die enkelen van jullie moeten maken om die bedoeling in jullie dagelijkse leven in te vullen. Dus dank ik jullie nogmaals voor jullie aandacht, voor jullie aanwezigheid en jullie vurige hart.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.