Het christendom moet ophouden vrouwen te discrimineren

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 april 2005

Ik ben mij er natuurlijk van bewust dat veel katholieken allerlei excuses gaan bedenken om deze boodschapper af te wijzen en mijn boodschap, die via hem gegeven is, zullen afwijzen. Toch moet ik jullie vertellen dat dit echt de boodschap van Maria, de Moeder van God, Maria, de Moeder van Jezus, is. Ik kom in deze tijd niet alleen de katholieke kerk te hervormen, ik kom het christendom hervormen en het Goddelijke Vrouwelijke haar rechtmatige rol teruggeven als de polariteit van het Goddelijke Manlijke.

Ik kom het evenwicht herstellen voor het menselijke ras en allen die ware spirituele zoekers op deze planeet zijn. Want zulke mensen zullen natuurlijk in staat zijn te zien dat de dreiging van oorlog die al duizenden jaren lang boven deze planeet hangt, de nakomelingen zijn van een onevenwichtig mannelijk bewustzijn dat alles met macht wil domineren. Dat ziet daarom slechts één manier om die macht te krijgen en te handhaven, namelijk door iedereen te doden die zich tegen deze macht verzet. En dit totale gebrek aan respect voor de waarde van het leven kan enkel voortkomen uit de vervorming van de Vadervlam en een totaal negeren van de Moedervlam.

Het is daarom een buitensporige onevenwichtigheid. En de enige manier om een oorlog op grote schaal te voorkomen, is een heel snel herstel van het juiste evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten, niet alleen in individuen, maar in de samenleving als geheel. Dat herstel moet echter bij het individu beginnen. Het moet in gang worden gezet door miljoenen spirituele zoekers die het evenwicht tussen het goddelijk mannelijke en het goddelijk vrouwelijke in hun eigen wezen terug proberen te brengen. En ik zeg dat als jullie tussen de regels in mijn rozenkransen lezen, je ziet dat ze stuk voor stuk bedacht zijn om het evenwicht te herstellen tussen de mannelijke en vrouwelijke kracht in jullie wezen, in de maatschappij en de planeet als geheel. En daarom zijn deze rozenkransen de sleutel om de gouden eeuw geboren te laten worden, die ernaar verlangt geboren te worden, maar nog niet geboren kan worden, omdat te veel mensen nog niet bereid zijn de Christus in hun hart geboren te laten worden.

Zoals Jezus onlangs nog zei, er is nog geen plaats in de herberg om de Christus in het hart van heel veel mensen op aarde geboren te worden. En tenzij dat verandert en meer mensen bereid zijn verder dan traditionele doctrines te kijken, boven angst te gaan staan en de Christus in hun hart geboren laten worden, tenzij ze bereid zijn de Christus het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten in hun wezen te laten herstellen, kan de gouden eeuw echt niet geboren worden tot de aarde door heviger barensweeën is heengegaan dan jullie ooit met je dagelijkse denkgeest kunnen accepteren.

Ik kom weer, niet met een boodschap van ondergang en verderf, maar met een realistische boodschap. Dit is het moment om te kiezen. Besluit je om die waarheid je hogerop te laten brengen, of besluit jij je aan traditionele doctrines vast te klampen, waarvan er veel op illusies worden gebaseerd die door onevenwichtigheid ontstaan? Dit is de keuze die gemaakt moet worden, niet alleen door katholieken, maar door alle spirituele mensen overal ter wereld.

Maar ik hoop dat er, als de katholieke kerk een nieuwe fase van haar geschiedenis ingaat, veel katholieken zullen opstaan en hervormingen in de kerk eisen. En ik hoop dat veel mensen zullen vragen of een paar van die hervormingen zich zullen richten om het herstel van de rol van de vrouw in haar rechtmatige positie, waardoor men vrouwen totaal gelijkwaardig aan mannen kan zien. Dan kan er eindelijk een eind komen aan de discriminatie van vrouwen die al zo veel eeuwen in de katholieke kerk bestaat en kan de Kerk een instrument worden voor de verering van het Goddelijke Vrouwelijke die Jezus en enkele van zijn discipelen 2000 jaar geleden tot uitdrukking hebben gebracht.

Deze diepe eerbied is uit de geschiedenis geschrapt door mensen met een politieke agenda om mannen te bevorderen door vrouwen af te weren. Dit moet ophouden! En ik, Maria, ben geen feministe in de menselijke betekenis van het woord, maar ik ben de oorspronkelijke feministe in de goddelijke zin van het woord. Maar alleen de mensen die willen reiken naar de geest van Christus zullen het verschil weten, het verschil tussen waarheid en dwaling, tussen licht en duisternis, tussen leven en dood.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.