Vrouwen als priester

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 april 2005

Ik zeg jullie dat het absoluut noodzakelijk is priesters toe te staan te trouwen. En het is net zo noodzakelijk vrouwen tot het priesterambt toe te laten. En dit is vanzelfsprekend een stap die ontzettend veel weerstand zal ontmoeten, niet enkel in de hiërarchie van de katholieke kerk, maar bij vele katholieken zelf. Maar ik zeg jullie dat ik, tenzij men deze stap neemt, en die in de komende paar jaar neemt, geen toekomst meer in de katholieke kerk zie. De kerk zal achter de tijd blijven aanlopen, totdat het lidmaatschap ervan afneemt tot het moment dat het een onbelangrijke kracht op de wereld wordt.

Ik moet jullie zelfs zeggen dat ik, tenzij men het juiste evenwicht tussen mannen en vrouwen, het mannelijke en vrouwelijke, in de kerk herstelt, verscheidene rampen voorzie die de kerk in feite zullen vernietigen. Dit gebeurt van binnenuit in de vorm van innerlijke beroering en conflicten. En het zal door gebeurtenissen in de buitenwereld plaatsvinden, zoals de rechtszaken die tot het faillissement van veel congregaties in de Verenigde Staten hebben geleid en naar de rest van de wereld kunnen overslaan.

Ik besef heel goed dat de vele katholieken die om de dood van de paus rouwen liever een bemoedigender boodschap zouden willen horen. Maar als je bereid bent in je ziel te kijken en te luisteren naar wat je hogere wezen aan jouw hart vertelt, zul je beseffen dat mijn boodschap in feite heel bemoedigend is. Want ik geef jullie niet alleen maar mooie woorden die je een ogenblik beter laten voelen, maar waar je niets aan hebt om de organisatie door te veranderen. In plaats daarvan is mijn boodschap, een boodschap van hoop en bemoediging voor degenen die bereid zijn de grimmige realiteit te beseffen dat de kerk veranderen moet of ten onder gaat.

Dus de vraag is gewoon: “Wil je tijdelijk troost en moeilijkheden op lange termijn door de kerk die je liefhebt in de vergetelheid te zien raken? Of wil je dit donkere uur gebruiken om een nieuwe kans, een nieuwe cyclus van groei en verandering, te scheppen die de katholieke kerk in een moderne organisatie kan veranderen?”

Gebruik mijn rozenkransen om de kerk te hervormen
Daarom zeg ik jullie, dit is het elfde uur. Dit is het moment om te kiezen, want als om middernacht de klok twaalf uur slaat en het jaar 2012 inluidt, zal het, óf duidelijk worden dat de kerk aan een proces van fundamentele, van basale, hervorming is begonnen, óf zich tegen veranderingen heeft verzet en daardoor in een periode van onomkeerbaar verval is gekomen. Ik moet jullie zeggen dat de komende zeven jaren cruciaal voor de katholieke kerk zijn, net zo cruciaal als voor de hele planeet. En ik moet jullie ook zeggen dat ik, tenzij een veel groter aantal mensen mijn rozenkransen gaat gebruiken als middel om niet alleen de wereld, maar ook de katholieke kerk, te veranderen weinig hoop heb dat de kerk in staat en bereid is, zichzelf te transformeren.

Dus als jij katholiek bent, of je zorgen maakt over de katholieke kerk, moedig ik je aan mijn rozenkransen naar zoveel mogelijk mensen toe te verspreiden. Geef hen de uitleg die jij geschikt vindt. En gebruik zelf de rozenkransen en getuig van de transformerende kracht die ze in jouw eigen leven hebben.

Ik moet zeggen dat de mensen uit de katholieke kerk, of degenen die om de katholieke kerk geven, open moeten staan voor de realiteit van de boodschap die ik hier uitspreek. Want ik gebruik juist een boodschapper die niet echt een katholieke achtergrond heeft, zodat hij niet door angst en tradities belemmerd wordt, waardoor hij ongenegen zou zijn mij de waarheid die op dit moment uitgesproken moet worden, door hem te laten spreken.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.