Opschuiven naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 maart 2010

En hoe moet dat bewustzijn verschuiven? Nu, pas als degenen die zich voorloper van het Aquariustijdperk beschouwen de manier waarop ze naar alles kijken, willen onderzoeken; willen onderzoeken wat hun verbeeldingskracht inperkt. Wees bereid om te onderzoeken wat jouw verbeeldingskracht inperkt. Dit is op dit moment waarschijnlijk de grootste dienst die je de geascendeerde meesters en de mensheid kunt verlenen. Onderzoek jouw huidige verbeeldingskracht, waaronder wat nu al jouw huidige waarneming inperkt. Want als jij je huidige waarneming niet onderzoekt, hoe kun je dan ooit je verbeeldingskracht bevrijden om wat je waarneemt als de grenzen voor het leven, te ontstijgen? Hoe zul je dan jouw waarneming betwijfelen? Laat me twee gebieden voorstellen waarmee je zou kunnen beginnen: de kerk en de staat, de religie en de politiek. Die twee zijn net twee kanten van de munt van het leven. Ze vertegenwoordigen echt de Alpha en de Omega, het mannelijke en het vrouwelijke.

Politiek kan een woord zijn dat het te veel beperkt, want het heeft natuurlijk betrekking op alles wat het vrouwelijke aspect van het leven is, de praktische uitdrukkingsvorm in de buitenwereld in jouw persoonlijke leven, de maatschappij, de politiek, de technologie, de opvoeding, het gezin – ieder praktisch aspect van het leven; dit is het Omega-aspect, de Goddelijke Moeder. Het Alpha-aspect, het aspect van de Goddelijke Vader is niet alleen maar religie – zoals die traditioneel wordt opgevat – maar ieder aspect van hoe jij je jouw potentieel voorstelt. Zoals we onlangs gezegd hebben, is het mannelijke ‘wat je kunt doen’, het vrouwelijke is ‘hoe je het kunt doen’. En dit is het hoogste potentieel van kerk en staat, omdat de kerk, de religie, het mannelijke moet symboliseren dat je het beeld geeft van wat je moet doen. En dan geeft de staat je de praktische visie van hoe je het kunt doen, hoe je het tot uitdrukking wilt brengen.

Wat is dan het eerste vooropgezette idee dat je zou kunnen onderzoeken? Nu, dat is een ander aspect van het gevallen bewustzijn, namelijk dat er maar één juiste manier is om iets te doen. Dit houdt nogmaals verband met wat ik heb uitgelegd over het oordelende bewustzijn, dat een maatstaf wil vormen voor wat goed of fout is en alles op basis van die maatstaf evalueert. Span je in om dat bewustzijn te zien als een uitdrukkingsvorm van het gevallen bewustzijn en besef dan dat ik niet hier ben om erover te spreken dat je op het andere uiterste moet overgaan door te zeggen dat het er niet toe doet. Want wanneer je naar de Alpha van de visie van de Geest reikt, weet je wat je kunt doen, wat je moet doen en wat niet juist is, omdat het jou en andere aspecten van het leven geen groei oplevert. Maar zelfs als je ziet wat je kunt doen en wat juist is vanuit een hogere invalshoek, zijn er nog steeds veel manieren waarop je iets kunt doen.

Vaak zien wij dat onze spirituele studenten een correcte visie hebben over wat er gedaan moet worden, maar het niet eens kunnen worden over hoe het gedaan moeten worden. En wat doen ze dan? Dan vallen ze ten prooi aan de overtuiging dat er maar één juiste manier kan zijn om iets te doen en dat zelfs wij, de geascendeerde meesters, maar één goede manier hebben om een organisatie draaiende te houden, bijvoorbeeld. En wat gebeurt er dan? Dan splitsen zij zich onvermijdelijk in groeperingen, waarbij de ene groepering zegt: “De meesters willen het op onze manier.” En de andere groep zal dan zeggen: “Nee, de meesters willen dat het zo gaat.” En dus zitten ze vast in een strijd, ze zijn tegen elkaar verdeeld, en dan kan dit huis niet overeind blijven staan, hun organisatie kan niet het volledige potentieel bereiken.

Realiseer je dus dat er veel verschillende manieren zijn om hetzelfde te doen, die allemaal deugdelijk zijn en allemaal een bijdrage leveren. Want wij beseffen dat deze onderliggende mentaliteit in het gevallen bewustzijn aanwezig is, dat er maar één manier is waarop het kan en dat iedereen zich eraan moet conformeren. Is dit niet iets wat wij onlangs in Rome aan het licht gebracht hebben, in de rooms-katholieke kerk, over de onderdrukking van de individualiteit door de structuur? De onderwerping aan de structuur, waardoor het individu vooral de individuele creativiteit onderdrukt om zich aan de structuur aan te passen.

Nu, als jullie studenten zijn van de geascendeerde meesters, onderzoek dan het idee of er in het Aquariustijdperk maar één juiste religie komt. Onderzoek het idee of wij, de geascendeerde meesters, de opkomst van één religie willen. Onderzoek het idee of wij, de geascendeerde meesters, willen dat alle mensen de geascendeerde meesters en één specifieke lering van de geascendeerde meesters als de superieure religie in het Aquariustijdperk, erkennen.

In de Gouden Eeuw zal diversiteit als het hoogste potentieel worden beschouwd
Zie je de bedrieglijkheid van het gevallen bewustzijn? Wat is de essentie van de gevallen wezens en hun verlangen naar macht? Ze moeten niet alleen vrije wil onderdrukken, maar ook individuele creativiteit. Elk van jullie is een geïndividualiseerd verlengstuk van het Wezen van de Schepper. Wat vormt jullie individualiteit? Bepaalde eigenschappen, een bepaalde kristallijnen structuur, zoals de Grote Goddelijke Leider onlangs heeft uitgelegd. Jouw individualiteit is de kristallijnen structuur en wanneer het licht van God erdoor heen schijnt, kan jouwe individuele kristallijnen structuur een uitdrukkingsvorm naar buiten brengen die uniek is, die niet concurreert met anderen, die de uitdrukkingsvorm van anderen niet uitsluit of vernietigt of in de schaduw stelt. Maar ze vullen elkaar allemaal aan, en vormen zo een prachtig facet van het leven.

Dit concept kan het gevallen bewustzijn niet doorgronden, want het gevallen bewustzijn kan diversiteit slechts als een bedreiging zien – terwijl in het geascendeerde bewustzijn, diversiteit gezien wordt beschouwd als de ultieme uitdrukkingsvorm van God. Waarom koos de Schepper ervoor zijn eigen wezen te individualiseren? Omdat de Schepper zich in vele individuele facetten, die allemaal vorm hebben, elk een facet van de diamanten geest van God, tot uitdrukking wilde brengen. De Schepper heeft jou vrije wil gegeven, omdat de Schepper variëteit wil zien, individualiteit, diversiteit.

Dit is de wens van de Schepper; daarom heeft de Schepper zich in zoveel individuele medescheppers tot uitdrukking gebracht. De Schepper had ook een hele wereld kunnen scheppen – die zelfs met robots had kunnen worden bevolkt – waarin alles perfect was. Maar de Schepper wilde dit niet doen, gedeeltelijk omdat de Schepper beseft dat zo’n mechanische schepping na een poosje verschrikkelijk saai wordt. Toch heeft de Schepper besloten zich door diversiteit uit te drukken. En dus wijden wij, de geascendeerde meesters, ons eraan om die uitdrukkingsvorm te zien.

En wat is die essentiële uitdaging van de mensheid? Kijk terug op de geschiedenis en je ziet dat diversiteit de vooruitgang tot stand heeft gebracht. Het kan lijken of de Egyptische beschaving grootse structuren heeft gebouwd, maar dat gebeurde door de individualiteit te onderdrukken, op een paar na dan. En de Egyptische beschaving is ingestort, net als de Romeinse beschaving en andere beschavingen uit de oudheid. Wat zien jullie in de westerse beschaving van tegenwoordig: een steeds grotere uitdrukking van individualiteit, van diversiteit.

Dit is de visie die ik voor het Aquariustijdperk heb. Dit is het tijdperk van de Heilige Geest. De Heilige Geest waait waarheen hij wil, de Heilige Geest houdt er niet van om zich tot monolithische structuren te beperken. Die wil zich door individuen uitdrukken, maar wel in een uitdrukkingsvorm waarin het individu zich niet als gescheiden wezen beziet – die het product is van zijn ego en het dualiteitsbewustzijn – maar zichzelf als uitdrukking van het geheel beschouwt. En daarom zullen de individuele uitdrukkingsvormen op aarde hun uitdrukkingsvorm als facetten van een geheel beschouwen. En op die manier wordt het Aquariustijdperk een tijdperk van gemeenschap.

(Community Come ye into unity) Word één door te weten dat jullie uitdrukkingen zijn van dezelfde bron. Het is niet een eenwording door hetzelfde te zijn, dat hebben de gevallen wezens al eonen lang op aarde proberen te bereiken. Dat is juist wat Christus belichaamde om het aan te vechten – te tonen dat jij als individu het recht hebt om tegen de machtselite in te gaan, om tegen het massabewustzijn in te gaan, om tegen alles in te gaan wat individuele creativiteit wil onderdrukken. Je hebt het recht om net als Jezus te doen, jouw individualiteit tot uitdrukking te brengen, zelfs al gaat het recht in tegen alle conventies van jouw samenleving. Je hebt het recht om in de meest heilige tempel alle tafels omver te gooien van de geldwisselaars die zich in die tempel geïnstalleerd hebben, waar ze helemaal niet hoorden te zijn.

Dit is de belofte van individuele creativiteit, dit is het potentieel. Christus heeft het 2000 jaar geleden gedemonstreerd, het is de bedoeling dat jullie – die jezelf spirituele mensen noemen, of leerlingen van geascendeerde meesters, of hoe jullie jezelf ook maar noemen, maar jullie die jezelf als de bewustere mensen in dit tijdperk hier beschouwen – demonstreren wat Christus 2000 jaar geleden gedemonstreerd heeft. Het is niet de bedoeling dat jullie kunnen wat de mensen al 2000 jaar aan het doen zijn, namelijk je onderwerpen aan een paus of een structuur. Het is de bedoeling dat jullie individuele creativiteit tonen en de bereidheid om die tot uitdrukking te brengen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.