De noodzaak dat mensen hun test bij Jezus afleggen

Geascendeerde Meester Saint Germain (3), 14 juli 2007

Maar toch moet ik zeggen dat om deze staat Californië te laten ontwaken voor het bewustzijn van vrijheid, de kritieke massa mensen precies moet doen wat er werd gezegd in de Rozenkrans voor Vrijheid. Ze moeten erkennen dat je pas naar het Aquariusbewustzijn kunt ascenderen wanneer je de lessen van het Vissentijdperk beheerst. Je kunt je zelfs niet bij de meester van het Aquariustijdperk melden als je niet bereid bent om de lessen van de meester van het Vissentijdperk te leren.

En dus is het nodig dat de mensen in deze staat beseffen dat juist de essentie van de boodschap die Jezus kwam brengen Christusonderscheid is, onderscheid tussen wat echt en onecht is, wat van God is en wat van het dualiteitsbewustzijn. Wat maakt het de mensen mogelijk om hun macht terug te nemen, zoals ik eerder heb gezegd, en in opstand te komen tegen de elite met het besef dat ze geen elite nodig hebben om hen te regeren of de baas over hen te zijn of hen de toegang tot de hemel te geven? Welnu, alleen als de mensen het feit erkennen dat de elite juist heeft geregeerd door illusies en leugens die aan de kromme geest, het dualiteitsbewustzijn, ontspruiten. En dat er een alternatief is voor dat bewustzijn, namelijk het onderscheid van de Christusgeest, waardoor je uiteindelijk weet wat echt en onecht is.

Nog één van de subtiele overtuigingen, de subtiele denkwijzen, die jij in je jeugd hebt geleerd zonder vragen te accepteren, is dat er niets meer is dan wat mensen als de waarheid definiëren. Je bent ermee opgevoed om niet de basale paradigma’s van de autoriteitsfiguren in je samenleving te onderzoeken, hetzij in de kerk, de staat, de media, of waar ook. Zoals Jezus zo welsprekend heeft uitgelegd op zijn website, is dat de christelijke kerk, de officiële christelijke kerk, 2000 jaar lang het gereedschap van de machtselite is geweest om de leringen van Christus te verdraaien. Dus in plaats van de mensen te bevrijden, zijn die gebruikt om de mensen nog meer te onderdrukken.

De mensen in deze staat moeten dit erkennen en ook aanpakken. En zoals ik al heb gezegd, zijn er genoeg mensen geïncarneerd die in hun hart de waarheid kennen, als ze bereid zijn om die waarheid te zoeken op de enige plek waar die kan worden gevonden, namelijk in het koninkrijk hen. Waardoor ze de sleutel van kennis vinden die hen in staat stelt om het kaf van het koren te scheiden.

Wanneer de mensen die de voorlopers zijn, de mensen van de top tien procent, zich bewust worden van dit feit en hun Christusonderscheid durven te gaan uitoefenen en dat onderscheidingsvermogen tot uitdrukking durven te brengen door de waarheid die zij zien, te zeggen – zelfs al is het niet de hoogste waarheid, is het toch een hogere waarheid dan wat de elite uitdraagt – wanneer je die waarheid tot uitdrukking durft te brengen, zie je dat er een kettingreactie komt die zich verspreidt. Omdat ik je zeg dat het slechts een kwestie is van de laatste duw geven om voor de doorbraak te zorgen, omdat alle funderingen al zijn gelegd.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.