Het plan van Saint Germain voor de Gouden Eeuw begrijpen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 28 juni 2008

Want wanneer ik ‘de Gouden Eeuw’ zeg, zie je misschien een samenleving voor je met prachtige gebouwen, perfecte regeringen, overvloed voor alle mensen, goud in de straten of welke enorme illusies je in het verleden ook maar hebt bedacht. En je zou kunnen denken dat dit de Gouden Eeuw is – een manifestatie van wat rijkdom in de buitenwereld. Maar ik, Saint Germain, sta niet los van het doel van de Grote Witte Broederschap, waaronder de zaak van Christus. Want wat is eigenlijk het doel van Christus? Was dat de mensen redden, en hen dwingen, of hen op een of andere manier in het koninkrijk van God te krijgen, zelfs al hebben ze de balk in hun eigen oog nog niet verwijderd en het bewustzijn overwonnen dat hen in de eerste plaats uit dat koninkrijk gehaald heeft? Nee! De bedoeling van Christus was om iedereen te verheffen naar het Christusschap, zodat ze hun creativiteit tot uitdrukking konden brengen. En ik ben volledig één met die bedoeling.

Het is niet mijn plan om in de Gouden Eeuw in de allereerste plaats een of andere materiële situatie op deze wereld te vormen die overeenkomt met een of andere maatstaf van rijkdom en perfectie. Mijn allerbelangrijkste doel is om zoveel mogelijk mensen te verheffen, zodat zij de creativiteit die ze van God hebben gekregen tot uitdrukking kunnen brengen en daardoor God binnenin hen zich te laten ontplooien en door die ontplooiing een fysieke manifestatie naar buiten te brengen die past bij hun creativiteit. Dat is mijn doel, mijn allereerste doel.

Ik stel geen enkel belang in het creëren van mooie steden met gouden straten. Ik stel belang in het verheffen van mooie individuele mensen die het gouden bewustzijn bezitten dat straalt en niet mat wordt van iets op aarde, want dat behoudt haar glans wat het ook meemaakt. En daarom altijd huidige omstandigheden transcendeert, de talenten vermenigvuldigt en hogerop brengt. En dat, mijn geliefden, is de Gouden Eeuw.

Het is niet zo dat je op een punt zult komen – tien, honderd of duizend jaar van nu – waarop je zult zeggen: “Ah, de matrix voor de Gouden Eeuw is nu eindelijk manifest. En nu zullen wij er tot in de eeuwigheid van genieten.” De Gouden Eeuw is niet een gesloten visie, het is het proces van de ontplooiing van creativiteit dat eeuwig door kan gaan – of in ieder geval tot de aarde verhoogd wordt naar een hoger bewustzijn. En het gehele materiële universum verheven wordt en dan een permanente sfeer in het spirituele rijk wordt, zodat we door kunnen naar een andere sfeer en het creatieve proces gaande houden.

Dit is mijn visie voor de Gouden Eeuw, en wat ik graag wil dat jullie begrijpen – wat wij graag willen dat jullie nu op dit moment begrijpen – is dat de mensheid dat keerpunt heeft bereikt. Waardoor er een ongehoord potentieel is om je bij deze creatieve stroom aan te sluiten, die met Jezus begonnen is, die toen hij het volledige Christusschap manifesteerde dat het doel was van Vissen. Maar het toen niet alleen individueel manifesteerde, maar begon met die creativiteit door jou tot uitdrukking te laten brengen door nieuwe oplossingen naar voren te brengen die al het leven zullen verheffen tot het overvloedige leven.

De unieke kans zien waarop jij hebt gewacht
Nooit eerder is er zo’n kans geweest om je aan te sluiten bij die visie, die creatieve stroom – die God is, die de eeuwig zelf-transcenderende God is. Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Dit is een unieke kans in de bekende geschiedenis van de aarde. Ik zeg dit niet om ervoor te zorgen dat jij je belast voelt of dol draait. Ik zeg dit om je aan te sporen naar jezelf te kijken en te zeggen: “Wat weerhoudt mij ervan om Gods creativiteit, Gods licht, Gods wijsheid, Gods visie door mij heen te laten stromen in mijn eigen psyche? Wat houdt mij buiten die Rivier van Leven?”

En als je dat doet, zul je ontdekken dat er nog nooit zo’n grote kans is geweest om helderheid te krijgen – en als je bereid bent, dan ZUL je die helderheid krijgen. We zullen jullie zeker assisteren, zowel door het geven van leringen en middelen in de buitenwereld, maar in de eerste plaats door met jou individueel te werken, zodat je misschien die laatste obsessie begint te zien waar wij het over hebben gehad. Waardoor heel veel van jullie eraan toe zijn om je onder te dompelen in de creatieve stroom die het Christusschap is, maar er is tot slot nog één ding, één laatste illusie, die je ervan weerhoudt en voorkomt dat je loslaat en met de stroom meegaat.

Dit is je kans, dit is je moment! Het moment waarop je hebt gewacht, enkele van jullie al 2000 jaar. Want jullie boden vrijwillig aan om met Jezus te incarneren om deel uit te maken van de cyclus van Vissen. En toch werden jullie misleid, jullie raakten die visie kwijt, jullie werden deel van het orthodoxe christendom, en omarmden het op diverse manieren, totdat jullie eindelijk begonnen verder te kijken en zo bereid blijken een erg onorthodoxe visie op het christendom te overwegen, zoals Jezus op zijn website heeft gezet. Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Veel van jullie kwamen om de mensheid te assisteren om de kans van Vissen, het potentieel om Christusschap te manifesteren, te benutten. En dan, terwijl je dat voorbeeld geeft, dat niet één enkele persoon de Christus is, maar veel andere mensen hun Christusschap tot uitdrukking durven te brengen op hun eigen individuele manier, zodat het niet meer mogelijk is om de Christus te ontkennen of tot afgod te maken.

Dit is de tijd waarop je hebt gewacht. En er is iets wat je ervan weerhoudt, óf omdat jullie er individueel nog niet aan toe waren, óf omdat het collectieve bewustzijn er nu pas klaar voor is dat mensen hun Christusschap tonen en tot uitdrukking brengen. Want de mensen konden zelfs dat niet hanteren. Het zou zo vreemd voor hen zijn geweest, dat ze er een sterke reactie op zouden hebben gehad, zoals je zag hoe hun reactie op Jezus was.

Maar ik zeg je, de tijd en de cycli zijn voorbij, omdat het nu de tijd is, het is nu mogelijk om dat Christusschap uit te drukken, om de Levende Christus in actie te zijn – het is tijd om jouw licht te laten schijnen. Het is tijd om je de waarheid eigen te maken die wij jullie hebben gegeven en die van de daken te schreeuwen, zelfs de daken van het internet of elk ander communicatiemiddel dat ik heb gesponsord voor dit doel. En je kunt al snel zien dat er zich niet alleen een innerlijk gewaarzijn, maar ook een uiterlijk gewaarzijn over de aardbol verspreidt en de overwinning manifesteert door een kritieke massa mensen te verheffen tot het punt dat ze de waarheid van het persoonlijke Christusschap erkennen. En dan, als je ziet hoe het gebruikt kan worden om een nieuwe visie naar buiten te brengen, een nieuwe maatschappij die niet al deze problemen heeft die iedereen kent – of bijna iedereen kent – die er niet zouden moeten zijn.

En jij zult dit van binnen weten – hoe jij niet in staat bent geweest om te begrijpen hoe dit maar door kan gaan en niemand het kan zien. Nu, als die cycli er niet waren geweest, dan hadden wij het collectieve bewustzijn niet tot het kritieke niveau kunnen verheffen. Maar ik zeg, het is nu tijd, omdat steeds meer mensen het gaan begrijpen – klaar zijn om gewekt te worden. Maar ze hebben voorbeelden nodig, zij hebben de waarheid nodig.

Ze hebben degenen nodig die bereid zijn om hun mening te geven en welke reactie ze ook krijgen, die te ontvangen. Want jullie zoeken geen goedkeuring van iemand. Jullie zoeken geen erkenning. Jullie zijn de zon die jullie licht laat schijnen en het is niet belangrijk voor jullie wat de mensen wel of niet doen met de waarheid die jullie brengen. Dat ligt aan hun vrije wil. Maar jullie hebben gekozen om je vrije wil te gebruiken om de zon te zijn en dat licht tot uitdrukking te brengen. Dus zeg ik, één met Christus, laat je licht voor de mensen schijnen opdat ze het kunnen leren kennen, dat dit het licht van God is dat door jou heen schijnt. En dat dat licht zo sterk kan worden, dat zij beginnen in te zien dat God ook in hen is. Dit is de wens van alle geascendeerde meesters. Dit is het doel waar wij op af gaan. Kies ervoor om deel uit te maken van die Stroom van Leven!

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.