Tegen het eind van het Vissentijdperk

Geascendeerde Meester Jezus, 1 juli 2005

Ik ben de universele Christus in actie hier. Veel mensen in het Westen kennen mij als Jezus en veel mensen in het oosten als Krishna. Wij zijn afzonderlijke wezens, toch zijn wij beide vertegenwoordigers van die ene universele Christus die in al het leven is. Daarom kom ik nu als de Jezus die de meeste van jullie hier in het Westen kennen. Ik kom planeet aarde voor de universele Christus opeisen, in tegenstelling tot de valse Christus, de dogmatische, exclusieve Christus die als afgod is opgericht door degenen die zeggen mij op aarde te vertegenwoordigen.

Ik ben hier om heerschappij over de aarde te nemen, maar ik ben hier om heerschappij over de aarde te nemen door de Christus in al het leven. Zul jij de Christus in actie zijn waar jij bent? Dan verwelkom ik jullie in mijn hart dat symbool staat voor de bovenzaal waar ik het laatste avondmaal met mijn discipelen heb gedeeld. Die bovenzaal was zelf het symbool voor het feit dat mijn discipelen bereid waren hun bewustzijn naar het niveau van de Christusgeest te verheffen. En zo was de bovenzaal in werkelijkheid een plaats in bewustzijn, hoewel het ook een fysieke plaats was.

Ik ben vandaag gekomen om de volgende 2000 jaar te claimen als het Tijdperk van de Universele Christus. Jullie hebben er misschien over gehoord als de het Aquariustijdperk, jullie hebben er misschien over gehoord als de Eeuw van Vrijheid, maar er bestaat geen andere vrijheid dan door Christus en de Christusgeest, die het echte van het onechte in je eigen wezen en de wereld waarin je leeft, klieft.

Vele jaren geleden was de term Christus in werkelijkheid een universele term. Hij had geen dogmatische bijbetekenissen. Hij werd niet door een bepaalde kerk opgeëist en het was ook nooit de bedoeling dat deze door een bepaalde kerk zou worden opgeëist. Het was de bedoeling dat het een universele term zou blijven die broeder met broeder zou verenigen over de scheidslijnen van de religies in de buitenwereld heen. Ik ben gekomen een tijdperk in te luiden waarin mensen zich van het dualiteitsbewustzijn afscheiden, het bewustzijn van de antichrist dat op scheiding gebaseerd wordt, de scheiding van je bron die leidt tot een gevoel van gescheidenheid van je broeders en zusters in Geest en daarom tot conflicten en zinloze rivaliteit leidt.

Ik kwam het universele Christuslicht brengen dat boven elke lering in de buitenwereld die in woorden kan worden uitgedrukt, uitgaat. Dit kan tot geen enkele uitdrukking in woorden of beelden van deze wereld worden beperkt. Dit staat boven deze wereld van vorm, maar het kan worden aangeraakt, je kunt er een glimp van opvangen, wanneer je naar binnen gaat, wanneer je het koninkrijk dat binnenin jou is, dat zich in jouw hart bevindt, ingaat en naar dat meer reikt dat je niet duidelijk kunt omschrijven, waar je geen woorden aan kunt geven, maar waarvan je weet dat het echt is, omdat je hart je de waarheid over deze universele Christusgeest vertelt.

En wanneer mensen bereid zijn daar naar te reiken – of ze het nu Christus of iets anders noemen – maar als ze willen reiken naar hetgeen niet kan worden omschreven, dan zullen ze zeker een dieper gevoel van eenzijn met de bron van al het leven vinden. En als jij, als individu, dat gevoel van eenzijn voelt, weet je dat de bron waar jij aan ontsprong, precies dezelfde oorsprong had als van alle andere mensen op aarde. En wanneer je weet dat andere mensen uit dezelfde bron voortkomen, kun je hen niet als vijanden zien, kun je hen niet als rivalen beschouwen en zul je hen niet veroordelen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.