Jezus heeft dit tijdperk voorbereid

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 juli 2005

En waarom is Jezus toen gekomen? Hij is gekomen om het toneel voor dit tijdperk klaar te zetten. En hoewel zijn leringen verloren zijn gegaan of verdraaid, hebben zijn leringen wel gedaan wat ze moesten doen, omdat zij de mensheid op het punt hebben gebracht dat zij gewekt kon worden.

En jullie zijn nu het instrument om hen te wekken. En wij geven jullie deze invocatie om jullie in staat te stellen, de kracht te geven om de laatste stap te nemen om de neerwaartse spiraal te overwinnen, de slaperigheid, de lethargie, de zwaarte van planeet aarde, zodat jullie daar boven kunnen gaan staan en de echte Godvrije wezens worden die jullie zijn, die maar kunnen blijven doorgaan en steeds verder tot in het oneindige omhoog gaan, totdat jullie uiteindelijk het materiële universum verlaat en permanent ascenderen en de magneten boven worden. Want zoals Jezus heeft gezegd: “Als ik verheven word, zal ik alle mensen naar mij toetrekken”, en dat is natuurlijk jullie potentieel en jullie liefste wens – planeet aarde te zien stijgen.

Niet omdat jullie je bemoeien met de vrije wil van de mensen, maar omdat jullie hen optrekken, zodat zij vrijwillig ervoor kiezen om nu wel het licht te zien, het licht in jullie en dat in jullie wordt geopenbaard op zo’n tastbare manier dat zij het niet meer kunnen ontkennen, dat zij het niet meer kunnen negeren, dat zij niet meer in slaap kunnen blijven, omdat die lichtvonk vanuit jouw hart op hun hart overspringt en die oorspronkelijke geestvonk opnieuw wekt, die oorspronkelijke drievoudige vlam, die is uitgegaan, omdat het licht zovele levens verkeerd is gebruikt.