Het volgende tijdperk bouwt voort op Jezus

Geascendeerde Meester Saint Germain, 28 juni 2008

Mijn geliefde dames en heren, hoewel ik natuurlijk Saint Germain genoemd wordt – en een bepaald gevolg aan mensen heb uit verscheidene new age of nieuwere bewegingen – ben ik echt in geen enkel opzicht niet loyaal aan de zaak van Christus. Ik ben in feite echt loyaal aan de Levende Christus – in Jezus, in Maitreya en in mezelf en in iedereen van jullie hier beneden.

Want er kan totaal geen sprake van zijn dat het niet de bedoeling is dat de Gouden Eeuw van Saint Germain gezien wordt als iets wat losstaat van de Gouden Eeuw van Vissen – die een Gouden Eeuw had kunnen zijn als er genoeg mensen de leringen en het voorbeeld dat Jezus 2000 jaar geleden zo magnifiek gegeven heeft, echt belichaamd had. Dan zou het niet eens nodig zijn om over een Gouden Eeuw van Aquarius te spreken als het voorbeeld van Jezus was opgevolgd door genoeg mensen. In plaats van de echte omstandigheden, waarin je zag dat de christelijke kerk in een werktuig werd veranderd om de mensen onder de duim te houden en hen gevangen te houden in het bewustzijn van de antichrist en de ontkenning van de Christus in hen – en het gesneden beeld op te richten dat de Christus zich maar in één persoon, in Jezus als de enige zoon van God, kon manifesteren.

Ik, Saint Germain, ben een geascendeerd wezen. En daardoor aanbid ik Christus niet van een afstandje – zoals heel veel christenen op aarde zeggen te doen. Want ik was bereid om één met Christus, één met Jezus, te worden. Want hoe kan er gescheidenheid bestaan voor degenen die het pad van eenzijn bewandelen en die naar de aarde komen om dat pad aan te tonen en daarmee anderen te helpen gescheidenheid te overwinnen? Er is geen manier, model of vorm, zelfs gedachte in mijn geest dat ik de Gouden Eeuw zou kunnen manifesteren zonder te bouwen op de magnifieke fundering die Jezus heeft gelegd. Toch, moet ik je – eerlijk – zeggen dat ik niet de Gouden Eeuw van Aquarius kan bouwen op de fundering van het huidige christendom – omdat het niet aan het voorbeeld van Jezus voldoet.

Het is noodzakelijk dat degenen die zich christen noemen – of zich zien als mensen die liefde voor Jezus voelen – echt verder willen kijken dan de kerken in de buitenwereld en beseffen dat dit niet de ware innerlijke boodschap van Christus is. En dit kan hen of de mensheid nooit uit het bewustzijn halen dat ze in het Vissentijdperk moesten ontgroeien, zodat zij de vrijheid van het Aquariustijdperk kunnen benutten. En aldus heb ik gezegd wat ik nu wilde zeggen en zal ik mijn geliefde Jezus het woord geven, zodat je echt het eenzijn kunt zien. Misschien zelfs gaan inzien dat hoewel wij ons enigszins anders uitdrukken, met een andere vibratie, een andere klank in de stem, en andere woorden gebruiken, er eigenlijk geen verschil is. Het lijkt bijna op een kleine verschuiving in de wijzer van de klok tussen de een en de ander.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.