Het bewustzijn dat elitarisme is, moet worden getranscendeerd

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 maart 2010

Dit is juist de fundering voor het bewustzijn van elitarisme, het bewustzijn van exclusiviteit. En dit is het bewustzijn waartoe de mensheid de laatste 2000 jaar wordt uitgedaagd om te transcenderen. Want juist door de incarnatie van Jezus zelf, werd die uitdaging absoluut, in die zin dat geen enkel mens op aarde in staat is geweest om die volkomen te negeren. Maar natuurlijk hebben veel mensen dat in heel grote mate wel gedaan.

En de laatste 2000 jaar zie je inderdaad het patroon dat de meerderheid van de bevolking sterke leiders wilde om hen te regeren, precies omdat dat betekende dat zij de uitdaging konden negeren om hun ware creatieve potentieel te erkennen en tot uitdrukking te brengen. Kijk naar de leringen die wij hebben gegeven over het menselijk ego, over drama’s, persoonlijke en epische. Kijk naar de leringen en lees tussen de regels door en dan zie je dat wat wij jullie hebben gegeven juist de sleutels zijn om juist dat bewustzijn dat ik hier bespreek, te overwinnen. Waardoor jij je eigen weerstand overwint om toe te geven dat jij medeschepper met God bent, jouw creatieve potentieel te bevestigen.

We hebben jullie de sleutels gegeven om dit bewustzijn te overwinnen. Maar het probleem is nu dat het een bepaalde inspanning vereist, naar het schijnt. Het is niet echt een inspanning, in die zin dat je ergens mee moet worstelen. Maar het is een inspanning in die zin dat je door een proces heen moet dat op een worsteling lijkt. Omdat je door het proces heen moet dat jou hogerop brengt door de neerwaartse aantrekkingskracht van het massabewustzijn te ontstijgen – dat gewoon een onbewust leven, een niet ontwaakt leven, wil leiden. En daarom moet je dat proces volgen – zoals door Jezus getoond werd, door de Boeddha getoond werd en andere spirituele voorbeelden – om je bewustzijn, je zelfgevoel, boven het niveau van het massabewustzijn uit te tillen, te accelereren. Zodat je kunt accepteren dat jij niet zomaar een mens bent, je kunt accepteren dat jij medeschepper met God bent, je bent een individualisatie van God.

En dus heb jij het potentieel om deel uit te maken van de Gouden Eeuw van Aquarius, deel uit te maken van het medescheppen en die eeuw als een fysieke realiteit op planeet aarde te manifesteren. Dit is enigszins een inspanning. Velen van jullie zijn hier al decennia lang mee bezig, maar jullie hebben je er – nog – niet helemaal op toegelegd. Jullie zijn ten prooi gevallen aan een subtiele bewustzijnsstaat die wij ook in onze vele verhandelingen en dictaten aan de orde hebben gesteld, namelijk het geloof dat je een pad in de buitenwereld kunt volgen. Zoals we al gezegd hebben, zelfs in spirituele organisaties bestaat het bewustzijn dat gelooft dat wij, als we maar de lering in de buitenwereld bestuderen, decreten, gebeden of rozenkransen opzeggen, dit of dat doen, dan op zekere dag ascenderen.

Maar zoals wij, recentelijk nog Serapis Bey, hebben uitgelegd, is de ascensie geen automatisch of mechanisch proces. Het zal nooit tot stand komen door iets in de buitenwereld te doen. Die dingen in de buitenwereld hebben een weldadig effect om de energie te transmuteren, maar die verhogen je bewustzijn niet. Want het bewustzijn verhogen, kan alleen maar door jouw bewuste wil, jouw bewuste beslissing, jouw bewuste keuze.

Jullie hebben vrije wil van God gekregen en de gevallen wezens waren in staat om de aarde te regeren juist doordat ze manieren – slimme manieren – hadden bedacht om de vrije wil te onderwerpen, om de mensen hun vrije wil af te laten staan, hun keuzemogelijkheden op te geven, en de keuzes aan de regeerders, de keizers, de koningen en de potentaten van een of ander systeem over te laten. Jullie hebben een individuele vrije gekregen. Die kan slechts door jou worden uitgeoefend en alleen maar bewust uitgeoefend worden. En vanwege de huidige staat van het massabewustzijn op aarde, moet jij je natuurlijk bepaalde moeite getroosten om bewust te kiezen voor iets dat boven het massabewustzijn staat.

Dit geef ik ruiterlijk toe, omdat ik als Columbus mij moeite moest getroosten om tegen het massabewustzijn in te gaan en te zeggen: “Nee, de aarde moet rond zijn.” We begrijpen dit allemaal in het geascendeerde rijk, maar wij hebben dat overstegen en wij weten dat jullie hetzelfde kunnen doen. Wij weten ook dat je het alleen maar op dezelfde manier kunt als wij: door bewust een poging te doen, de vastberadenheid te hebben, dat je bereid bent bewust te zijn, dat je bereid bent bewuste keuzes te maken – bewuste keuzes in plaats van blindelings het massabewustzijn te volgen of de leiders die beweren dat ze superieur, zelfs onfeilbaar, zijn. Dit is de keus die jij kunt maken aan het begin van het Aquariustijdperk. Begin je nu bewuste keuzes te maken – waar jij volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid voor draagt? Of ga je op zoek naar een goeroe of leider, die beweert een of ander onfeilbaar kenmerk te hebben en dan blindelings naar die leider luisteren?

Want zoals de Grote Goddelijke Leider, en mijn eigen goeroe, recent heeft uitgelegd, is goddelijke leiding geen dwangbuis; het is niet zo dat je maar één keuze hebt om goddelijke leiding te volgen en daarna maak je geen keuzes meer, want dan moet jij alleen maar doen wat er van boven wordt gezegd. In plaats daarvan is de waarheid dat goddelijke leiding maar één bedoeling heeft: jou te helpen betere keuzes te maken en daardoor te groeien in zelfbewustzijn en jouw medescheppende capaciteiten te gebruiken.

Overwin je gehechtheid aan de uitkomst en houd op jezelf te beoordelen
Een aspect van het gevallen bewustzijn is de gehechtheid aan specifieke uitkomsten en resultaten op aarde, En daarom hebben zij dit hele bewustzijn gemaakt, dat bepaalde keuzes verkeerd zijn volgens een bepaalde norm. En ze gebruiken dit om ervoor te zorgen dat jij jezelf gaat beoordelen, tot jij je heel ellendig voelt, omdat jij zogenaamd de verkeerde keuzes maakt waardoor jij uiteindelijk redeneert: “Ik heb er genoeg van om deze foute keuzes te maken – ik maak geen keuzes meer.” Ik volg een leider in de buitenwereld, ik zal een religie aanhangen, ik zal een goeroe of boodschapper volgen. Of, ik zal proberen wat goddelijke leiding te ontvangen van iemand die mij zegt wat ik moet doen. Nu, mijn geliefden, als je naar een niet-materiële entiteit zoekt om jou te vertellen wat je moet doen, dat kan ik je garanderen dat die niet-materiële entiteit geen lid van de geascendeerde meesters is.

Want ons doel bestaat er niet uit jou zover te krijgen dat je nooit verkeerde keuzes op aarde maakt. Ons doel is jouw globale groei in zelfbewustzijn. En zoals we al heel vaak hebben gezegd, je kunt evenveel groeien van elke keuze die jij maakt, of die nu ‘goed’ of ‘fout’ is volgens aardse maatstaven. Onze enige zorg is jou te helpen met leren en met groei en daardoor jouw mede-creatieve vaardigheid en bewustzijn verder te transcenderen en daarin te groeien. Dat is onze zorg.

Geloven jullie wis en waarachtig, dat we hierboven iedere beweging van jullie volgen en jullie hardvochtig beoordelen? Geloven jullie dat voor elke keuze die jij maakt, de Karmische Raad met een scorebord een vinkje zet wanneer jij een goede keuze maakt en een minnetje wanneer jij een slechte keuze maakt. En ze alle minnetjes optellen, tot jij een kritiek punt bereikt en dan ‘bam’ naar de brandende hel gaat die de christenen vele eeuwen lang zo levendig geportretteerd hebben. Geloof je serieus dat de Karmische Raad zo werkt? Want als dat zo is, dan kan ik je zeggen dat je ten prooi bent gevallen aan het gevallen bewustzijn en hun mind control en hun brainwashing en hun projectie van die verkeerde beelden op het collectieve bewustzijn.

Als je echt gelooft dat de Karmische Raad en de geascendeerde meesters zo werken, wordt het tijd om te beseffen dat je te pakken bent genomen door de gevallen engelen. En het wordt tijd om wakker te worden en je van die vooropgezette beelden, die gebaseerd worden op de dualiteit en anderen oordelen, te ontdoen. Het wordt tijd om naar binnen te gaan en eerlijk te zijn en te zeggen: “Ik begin door te krijgen hoe het gevallen bewustzijn mijn mening over God en de geascendeerde meesters heeft beïnvloed. En ik besluit nu – door mijn keuze uit vrije wil – dat ik bereid ben God en de geascendeerde meesters te leren kennen zoals zij echt zijn. Ik ben bereid om de waarheid te leren kennen.”

Mijn geliefden, vraag en gij zult ontvangen. Vraag met de bereidheid om verder te kijken dan je mentale kaders, je bevooroordeelde meningen, je epische drama’s en wij zullen ons ware wezen aan je onthullen. Want we zijn altijd hier bij jou. In jouw geest is slechts de indruk, het beeld van afstand, gewekt van een onoverkomelijke afgrond tussen jullie en ons. En die onoverkomelijke afgrond werd juist in het gevallen bewustzijn gecreëerd. Want er bestaat wel een onoverkomelijke afgrond tussen het gevallen bewustzijn en het geascendeerde bewustzijn. Daar bestaat geen twijfel over. Er bestaat een afgrond tussen het gevallen bewustzijn en het geascendeerde bewustzijn. Maar jij bent een individualisatie van het Wezen van de Schepper en jij hebt de keus: Wil je op het gevallen bewustzijn overstappen; wil je op het geascendeerde bewustzijn overstappen?

Op welk station wil jij de radio van je bewustzijn afstemmen? Draai aan die knop van het bewustzijn. Hij kan wel vastzitten op een bepaald zender vanwege vele incarnaties. De wijzer is misschien wat roestig geworden, mijn geliefden. Hij kan wel vastzitten op die zender waar hij al heel lang op staat, misschien dacht je wel dat dit de enige zender was – of dat je naar de hemel zou gaan als jij er maar lang genoeg op afgestemd blijft. Dus doe een poging om de wijzer los te wrikken uit die corrosie, om hem weer op gang te krijgen. Draai hem een poosje heen en weer, net genoeg om die uit het roest en vuil los te wrikken. Maar stem hem daarna op de hogere zenders af, tot je ons bereikt. Want dat is niet zo moeilijk, het is veel gemakkelijker geworden, toen de planeet van de denkwijze van Vissen op Aquarius is overgegaan.

Er is minder inspanning voor nodig om je af te stemmen op de waarheid van de geascendeerde meesters dan gisteren. En naarmate de tijd verstrijkt en het collectieve bewustzijn blijft vooruitgaan, vergt het steeds minder inspanning. Maar die keuze is nog steeds wel nodig: dat je bereid bent om jouw oude mentale beelden, de gesneden beelden, te onderzoeken. Zonder de bereidheid om jouw gesneden beelden te betwijfelen, is er geen vooruitgang mogelijk. Dit is de manier waarop het altijd is gegaan – altijd. Want vrije wil is de essentie van groei.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.