De meesters gaan omhoog!

Geascendeerde Meester Saint Germain, 6 april 2007

Want wij houden ons niet bezig met naar beneden – we zijn bezig omhoog te gaan! Er is slechts één richting voor mij en die is OMHOOG! En als je mij wilt volgen, dan moet je met mij omhoog gaan, omdat ik niet stil sta en op jou wacht. Ik moet een Gouden Eeuw op deze planeet manifesteren en ik houd mij bezig met de taken van mijn Vader. Dus, als jij een student van Saint Germain wilt zijn, volg mij dan omhoog! God heeft mij niet gezegd dat ik de hiërarch van het Aquariustijdperk moest worden – ík heb die keuze gemaakt. En ik maakte die keuze niet uit pessimisme, niet met de gedachte dat deze wereld bezig was uiteen te vallen. Ik maakte die keuze, omdat ik het hogere beeld zag van het potentieel om die Gouden Eeuw te realiseren.

Het motto van alle pessimisten is door de eeuwen heen geweest: “Ik ben geen pessimist, ik ben een realist”. Er bestaat blind realisme en er bestaat realisme dat gebaseerd wordt op de visie van Christus. Er zijn natuurlijk optimisten die blind zijn, maar daar hoor ik niet bij. En ik wil niet dat jullie daarbij horen. Maar ook wil ik niet dat jullie bij de blinde pessimisten horen die denken dat zij realistisch te zijn door te geloven dat de dingen alleen nog maar slechter kunnen worden.

Denken jullie dat Jezus naar deze planeet gekomen zou zijn als hij dacht dat er geen hoop op verandering was? Nee! Waarom zouden wij ons inzetten voor een hopeloze zaak? Waarom zouden wij ons aan een planeet binden die gedoemd was naar de hel te gaan? Deze planeet is niet gedoemd om waar dan ook heen te gaan. Maar die natuurlijk het potentieel heeft omhoog te gaan en alle oude mentale kaders te transcenderen die mensen gevangen en in slaap blijven houden.

Dus, mijn geliefden – juist om dit punt nog eens te benadrukken – wat Amerika tegenwoordig nodig heeft, is dat het Amerikaanse volk een ander perspectief krijgt dat hen in staat stelt uit hun huidige mentale kader te stappen en vanuit een ruimer perspectief naar Amerika te kijken. Tot op zekere hoogte kun je dit perspectief op aarde krijgen door met mensen buiten Amerika om te gaan en zodoende Amerika buiten dat mentale kader om te bekijken. Maar ik moet zeggen dat je bijna nergens op deze planeet heen kunt gaan, waar ze niet hun eigen mentale kader hebben dat hun kijk op de werkelijkheid en Amerika filtert. Dus hoewel je iets van mensen uit andere culturen en naties kunt leren, moet jij die visie op een hoger plan brengen en op zoek gaan naar iets dat volledig boven het dualiteitsbewustzijn staat. En dat iets is, natuurlijk, het Levende Woord, wat het enige is dat jou in contact brengt met een waarheid die niet door de dualiteit kan worden beïnvloed en daarom niet een gesloten mentaal kader kan worden en niet onderworpen kan worden aan de krachten van de tweede wet van thermodynamica.

Jezus kwam 2000 jaar geleden om de fundering te leggen voor de gouden eeuw van Aquarius door een traditie te vormen waardoor de mensen rechtstreeks contact met het Levende Woord zouden krijgen en onderhouden – wat hen in staat zou stellen om Christusonderscheid te ontwikkelen, zodat zij niet in de dualistische uitersten meegesleept konden worden en door die relatieve, dualistische logica verblind raken. Want de enige manier om te voorkomen dat je een gesloten mentaal kader, een gesloten systeem maakt, is door met iets buiten de dualiteit verbonden te zijn.

En het enige buiten de dualiteit is de universele Christusgeest – de LOGOS – wat gewoon een ander woord voor de Christusgeest is en in de meeste Engelse Bijbels vertaald is met het Woord. Maar ik zeg dat het veel beter was geweest als het de LOGOS was gebleven. Want de LOGOS heeft een bredere betekenis dan het Woord. En ik zal Jezus dit zelf aan jullie laten uitleggen. Maar de waarheid is dat vanaf het moment dat de Schepper besloot wezens een vrije wil te geven, de universele Christusgeest werd geschapen om ervoor te zorgen dat zij nooit zouden kunnen verdwalen in het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van gescheidenheid, maar altijd een weg terug zouden hebben naar de realiteit van het eenzijn. En die realiteit is de LOGOS, die op deze wereld door het Levende Woord tot uitdrukking wordt gebracht. Het is het enige wat je kan helpen aan het dualiteitsbewustzijn te ontsnappen zonder dat je gevoel van eigenwaarde wordt afgebroken.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.