De Gouden Eeuw is een doe-het-zelfproject

Geascendeerde meester Saint Germain, 1 juli 2005

Meest genadige dames en heren, ik ben Sint Joseph, maar ik ben veel meer. Sommigen kennen mij als Saint Germain, maar ik zeg jullie dat ik een kosmisch wezen ben en ik ben veel meer dat het beeld dat veel mensen van Saint Germain hebben.

Waarachtig, ik was de Wonderman van Europa*, maar ik zeg jullie dat ik al veel verder ben dan wonderen verrichten voor de koninklijke mensen van Europa die niet echt open stonden voor de universele waarheid die ik hen trachtte te geven. Ik heb me veel verder begeven dan degenen die niet bereid zijn hun hart en geest open te stellen voor de nieuwe energie van het nieuwe tijdperk dat ik kom brengen.

Ik heb een poging gedaan om met degenen te werken die in leiderschapsposities in kerk en staat zaten, hen geholpen in te zien dat het tijd voor verandering was in hun positie om mensen te domineren. Ik kwam om de mensen te bevrijden van de dominantie van degenen die niets anders dan macht wilden en niet de liefde van Christus bezitten.

Dus kom ik vandaag de aarde bevrijden van de verkeerde leraren in elke religie die het uiterlijke pad onderwijzen dat de mens goed toe lijkt, maar waar aan het eind de spirituele dood wacht. Ik kom de krachten bundelen samen met Jezus en Moeder Maria, omdat ik heel goed besef dat de leringen – die door de verkeerde priesters van het christendom zijn afgenomen – zich gewoonweg niet kunnen openbaren tot er meer mensen ontwaken voor de ware, innerlijke leringen van de Universele Christus tot meer mensen zich bewust worden van de Universele Christus, het Gouden Aquariustijdperk.

Het sponsorschap van Saint Germain van de violette vlam
Want wat is het Gouden Aquariustijdperk? Is het zo dat ik, Saint Germain, of Jezus Christus in de lucht verschijnt en plotseling deze Gouden Eeuw manifesteert? Nee, dat is een verkeerd beeld. Wat zouden mensen ervan leren als ze een Gouden Eeuw kregen zonder dat zij van binnenuit zelf een inspanning leveren, zonder dat zij hun talenten vermenigvuldigen en de open deur zijn om de Gouden Eeuw te laten manifesteren.

Ik zeg je, zij zouden niets leren, en daarom zouden ze de blinde volgelingen blijven die in hun kerken zitten, die iedere zondag strak naar hun pastoor kijken, geen acht slaan op wat hij zegt, en dan naar buiten gaan, de rest van de week hun menselijke leven leiden, een wereldlijk leven. En denkend dat ze de volgende zondag terug kunnen komen en hun zonden weer goedmaken – en daardoor heen en weer gaan op deze wip zonder te groeien, zonder ooit ergens te komen dat boven het niveau van bewustzijn ligt dat ze hadden toen ze werden geboren, of het bewustzijnsniveau van 10, 15, vijftig levens geleden.

Denk je dat ik daarom heb aangevraagd of deze dispensatie van de violette vlam** op deze aarde uitgebracht mag worden – zodat mensen de violette vlam konden gebruiken om hun zonden te transmuteren en daarna opnieuw weer te gaan zondigen? Nee, dat was niet mijn bedoeling. Het was natuurlijk mijn bedoeling dat de violette vlam gebruikt zou kunnen worden als genade, zodat mensen de last van hun verleden konden ontgroeien en dan de vermaning van Christus om ‘heen te gaan en niet meer te zondigen’ op te volgen, omdat ze het zondebewustzijn hadden getranscendeerd, ze moesten hogerop komen en hogerop komen in hun persoonlijke Christusschap door de Christus in zichzelf te herkennen.

Waarachtig, ik zag het duidelijk, destijds in de jaren (19)30, dat de mensheid zo belast was met hun eigen karma uit vorige levens dat er geen enkele manier was waarop ze de Christus in zichzelf zouden kunnen herkennen. En daarom smeekte ik de kosmische hiërarchie de dispensatie van de violette vlam uit te geven, zodat mensen verlichting konden krijgen van deze last. En het was mijn bedoeling dat naarmate mensen van hun last verlicht werden, ze vrij zouden zijn om naar zichzelf te kijken en die Universele Christus te vinden.

En enkele mensen hebben dat natuurlijk gedaan, maar niet genoeg. Veel mensen zeiden gewoon: “O, dank je wel Saint Germain dat je deze last van mij afneemt, nu kan ik erop uit trekken en meer van het leven genieten. En als dat me zou belasten, dan kom ik weer bij jou en doe wat meer decreten van de violette vlam en dan ben ik weer vrij.”

Dit was nooit mijn intentie. Hoe kan iemand ooit denken dat ik, een geascendeerd wezen, naar de aarde kom om mensen een blanco cheque te geven die ze op elk moment kunnen incasseren om hun schulden terug te betalen. Wat voor dwaasheid is dit? Wie heeft dat bedacht? Vast niet iemand die bereid was in zijn eigen hart te kijken en de Christuswaarheid te ontdekken die als een zwaard is en het echte van het onechte klieft.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.