Het leven van Jezus

HOOFDPAGINA

Hoe heeft Jezus zelf zijn leven en missie ervaren? Wat heeft hij gedaan dat niet in de officiële Bijbel staat beschreven? Alleen Jezus zelf kan ons helpen om dit te begrijpen door zijn Aanwezigheid te delen.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Stierf Jezus aan het kruis?

• Jezus had aan oude mysteriescholen gestudeerd en technieken geleerd om zijn adem uit het lichaam terug te trekken.
• Jezus was van plan om deze techniek te gebruiken maar aan het kruis realiseerde hij zich dat het Gods plan was om hem fysiek aan het kruis te laten sterven.
• Jezus had een vals beeld, een spook, gecreëerd van wie hij als de Christus moest zijn.
• Christusschap manifesteren vereist eeuwige overgave, omdat de verzoeking van het spook, bij ons is zolang wij geïncarneerd zijn.

Lees hier meer over.

 

Jezus reisde naar het oude Brittannië

Jezus reisde naar Brittannië met zijn oom Jozef van Arimathea.
Hij heeft tegen Jozef gezegd dat hij de Heilige Graal daar moest brengen als een bewustzijnsstaat die meer is dan een fysieke kelk.

Lees hier meer over.

 

De missie van Jezus had kunnen mislukken

• Het christendom laat het lijken alsof het succes van de missie van Jezus gegarandeerd was, omdat hij zo speciaal was.
• Jezus kreeg dezelfde initiaties die wij krijgen, en hij had ervoor kunnen zakken.
• Zijn succes hangt net als dat van ons ervan af of hij het spook dat zijn illusies zijn, wil opgeven.
• Jezus was geen timmerman.

Lees hier meer over.

 

Waarom predikte Jezus in de heuvels?

• De katholieke kerk heeft veel locaties in Israël opgeëist om het verhaal van Jezus te kunnen bezitten. Zij willen Christus bezitten.
• Jezus predikte in de heuvels, omdat hij vaak niet welkom was in de gevestigde instituten.
• De mensen uit die tijd wezen Jezus af op grond van een analyse van zijn woorden door die te vergelijken met de gevestigde doctrines. Veel christenen wijzen de geascendeerde Jezus tegenwoordig af door hetzelfde te doen.
• Dit is het doodsbewustzijn en Jezus is niet hier om die mensen te helpen, maar de mensen die het doodsbewustzijn achter zich willen laten.

Lees hier meer over.

 

Waarom Jezus de geldwisselaars uit de tempel wierp

• De geldwisselaars symboliseerden het bewustzijn dat een zichtbaar symbool om te aanbidden op de wereld wil.
• De mensen denken dat zij door het uiterlijke symbool of de structuur op de wereld te aanbidden, hun weg naar de hemel hebben gekocht.
• De enige sleutel tot de verlossing is de transformatie in bewustzijn door het volgen van het Mystieke Pad van Jezus.

Lees hier meer over.

 

Geen enkele kerk kan Jezus bevatten

• Jezus predikte het innerlijke pad van de transformatie van het bewustzijn.
• Jezus wilde niet dat zijn boodschap over het innerlijke pad werd geassocieerd met een instituut op de wereld.
• Geen enkele kerk die de mensen bouwen, kan Christus gevangen zetten. Hoe groter de structuur, hoe meer dit aantoont dat de mensen van het innerlijke pad zijn vervreemd.

Lees hier meer over.

 

Jezus werd niet met volledig Christusschap geboren

• Jezus heeft zijn leringen niet opgeschreven, omdat hij dezelfde boodschap nooit twee keer predikte. Hij sprak het Levende Woord.
• Jezus werd niet met volledig Christusschap geboren.
• Tussen zijn twaalfde en dertigste bewandelde hij het mystieke pad om zich te kwalificeren voor zijn missie in Israël.

Lees hier meer over.

 

Er waren veel manieren waarop Jezus zijn missie kon uitvoeren

• Het pad naar Christusschap is een innerlijk pad, wat betekent dat er geen maatstaven voor kunnen worden vastgesteld.
• Jezus moest zijn eigen pad naar Christusschap vaststellen en hij had dat op veel manieren kunnen doen.
• Jouw Goddelijke plan is geen keurslijf; er waren ook veel verschillende scenario’s voor Jezus om zijn missie uit te voeren.

Lees hier meer over.

 

Jezus gebruikte nooit dwang

• Jezus gaf de mensen een referentiekader door zijn licht te delen.
• Van buitenaf gezien heeft Jezus niets bereikt, maar zijn licht heeft wel de veranderingen in het Vissentijdperk in gang gezet.
• Wanneer je begrijpt hoe licht werkt, hoef je geen fysiek geweld te gebruiken.

Lees hier meer over.