Jezus gebruikte nooit dwang

Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 juni 2013

Je moet de open deur willen zijn, een idee tot uitdrukking brengen en het idee zijn gang laten gaan. Het kan zijn dat mensen het afwijzen, zoals Sanat Kumara net heeft behandeld. Veel mensen wijzen het Licht af, maar het licht maakt toch verschil. Waarom maakt het Licht verschil? Omdat jij, wanneer het Licht tot uitdrukking wordt gebracht, de mensen de kans geeft om, óf voor het Licht te kiezen, óf op hun huidige bewustzijnsniveau verder te gaan. Je geeft hen de kans om het Licht te accepteren of af te wijzen. Zij hadden die kans niet voor zij de uitdrukkingsvorm van het Licht door jou tegenkwamen, voor zij iets immaterieels tegenkwamen of in ieder geval, niet op de gevallen maatstaf gebaseerd. Dat deed Jezus toen hij in een fysiek lichaam op aarde was.

Geen gebruik van geweld
De mensen die hem ontmoet hebben, zagen allemaal iets in hem dat zij nog nooit eerder in een menselijk wezen hadden gezien. Maar alleen al het feit dat Jezus onder de mensen was als de open deur, heeft ervoor gezorgd dat hij het werk heeft gedaan dat hij moest doen. Dankzij het licht werden zij onderworpen aan de School van de Harde Klappen, de tweede wet van de thermodynamica en van degenen die actief de Levende Christus aanvielen, zou het licht hun neerwaartse spiraal accelereren waardoor zij sneller op het punt kwamen waarop er geen terugkeer meer mogelijk was, omdat zij niet meer op de planeet konden blijven incarneren.

Je ziet misschien dat Jezus zelf gedood werd en als je het van buitenaf bekijkt, heeft Jezus dan nog iets bereikt in die incarnatie? Nee, niet aan de buitenkant, maar hij heeft wel de spiraal gevormd die de mensheid door het Vissentijdperk heeft gehaald en dat heeft tot het feit geleid dat hij tegenwoordig zijn ware leringen op een aangenamere manier en in een gemakkelijker te begrijpen vorm kan brengen. Dat heeft tot het feit geleid dat wij, de geascendeerde meesters, openlijk onze aanwezigheid hier kunnen onthullen door het Gesproken Woord, dat moeilijker te ontkennen is dan eerdere uitdrukkingsvormen. Hoewel wij de vrije wil respecteren en dat mensen het mogen afwijzen als ongeloofwaardig, hebben wij de mensen een nauwer contact met ons gegeven dan zij 2000 jaar geleden konden krijgen. Ik verzeker je ervan dat een gesponsorde boodschapper 2000 jaar geleden gewoonweg niet mogelijk was gezien het niveau van het collectieve bewustzijn.

Mijn punt hier is dit: In de Gouden Eeuw van Saint Germain zie je verscheidenheid, diversificatie. Er bestaat niet één spirituele of religieuze organisatie, noch een organisatie van een regering die de Gouden Eeuw domineert, die iets dicteert of geweld gebruikt. Er zijn soms studenten van geascendeerde meesters die de omstandigheden op aarde heel erg slecht vinden. Zoals wij op onze conferentie in Rusland hebben gezegd, is het noodzakelijk om naar de omstandigheden te kijken zoals zij zijn en eerlijk vaststellen: “Ja, er is iets wat wij moeten overwinnen. Ja, wij hebben een hoger potentieel en wij zouden het wel beter kunnen doen.” Maar wanneer de studenten van de geascendeerde meesters dit gedaan hebben, zich bewust zijn van het feit dat de dingen nu niet volgens het hoogste potentieel verlopen, worden ze vaak zo fanatiek dat zij bijna geweld willen gebruiken.

Wij hebben bijvoorbeeld onlangs in een vorige dispensatie gezien dat een aantal van de studenten wel het gebruik van geweld ondersteunden om de Sovjet Unie te beëindigen. Zij waren bereid ten strijde te trekken, zelfs als het een vernietigende wereldwijde oorlog werd, of in ieder geval een oorlog met wereldwijde consequenties om te beëindigen wat zij zagen als, in de woorden van een bepaalde president: Het Slechte Rijk. Wij, de geascendeerde meesters, hebben zeker problemen bij de Sovjet Unie gezien, daar is geen twijfel aan. Maar wij hebben ook vanuit het geascendeerde rijk de harten van de Russische mensen gezien. Denken jullie nu echt dat wij bereid waren om miljoenen Russische mensen te doden om dat doel te bereiken?

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.