Waarom predikte Jezus in de heuvels?

Geascendeerde Meester Jezus, 28 oktober 2009

Zo, hoe vond je het om toestemming te vragen om naar een plek te gaan waarvan men veronderstelt dat ik de Bergrede gaf? Een hele ervaring, of niet soms? Gaf ik op deze heuvel de Bergrede, of op de volgende, of die daar in het oosten? Welnu, niemand weet het, toch? Dus ze raden er maar naar. Ze bestuderen de Bijbel. Ze analyseren. Ze kijken naar het landschap. En dan gaan ze naar buiten en zeggen: Nu, we weten het niet precies, maar we moeten een heuvel kiezen, dus we nemen deze – en dan denken ze dat ze het tot in eeuwigheid kunnen vastleggen. En ze proberen natuurlijk een monument bouwen, dat hun eigen onwil aantoont om naar binnen te gaan en contact te maken met de Levende Christus in hun hart.

De kerk die achter mij gebouwd is door de katholieke kerk, is geen gebedshuis; het is geen huis waarin je de Levende Christus kunt aanbidden. Het is een verklaring van dat je het BEZIT, want ze denken dat zij de Levende Christus kunnen bezitten. Ze denken dat ze mijn Geest in een stenen huis kunnen hullen, een huis met handen gebouwd, of een Bijbelboek, een doctrine, een stel regels en reguleringen. Zoals jullie trouwens ook in Jeruzalem hebben gezien in de moskee en bij de westelijke muur, waar jullie, de discipelen van de Levende Christus, niet welkom waren, omdat jullie je niet aan de vaste regels wilden houden, maar slechts jullie hart wilden volgen.

Waarom predikte Jezus in de heuvels?
Dus was het deze heuvel, of de volgende? Doet het er iets toe? Is het niet relevanter te vragen waarom ik, Jezus, de heuvels inging om te prediken, in plaats van in de dorpen te blijven? Welnu, dat kwam, omdat ze mij niet in hun synagogen wilden toelaten. Ze wilden niet dat ik daar binnenkwam en de boel in de war stuurde. Dus ging ik de heuvels in, waar ik vrij kon spreken, want daar waren geen gebouwen, geen regels, geen reguleringen. Daardoor kon ik de geest laten waaien, waarheen hij wilde en de mentale kaders vernietigen van degenen die bereid waren te luisteren.

Zelfs degenen die alleen maar op een wonder van genezing hoopten, zelfs degenen tegen wie ik vanuit mijn hart tot hun hart kon spreken. Als ze bereid waren met hun hart te luisteren in plaats van de Bijbel te lezen, te bestuderen en te analyseren, of wat ik zei wel in overeenstemming was met de joodse geschriften of hun interpretatie ervan, zoals christenen tegenwoordig doen met de christelijke Bijbelboeken.

En ze analyseren of wat ik zei in overeenstemming is met de Bijbelboeken of hun specifieke interpretatie ervan. Zoals ik mensen de hele tijd zie doen als ze mijn website vinden en ze onmiddellijk iets kleins ontdekken, waarvan ze denken dat het niet in overeenstemming is met hun uiterlijke interpretatie van de Bijbel in de buitenwereld. En dat hebben ze gebruikt als excuus om de hele site te verwerpen en zelfs het concept dat ik, de Levende, geascendeerde Jezus Christus, zou kunnen spreken door een voertuig dat een ‘nul’ is, want hij is niet lid van de priesterschap van een geautoriseerde Kerk.

Waarom heb je gezag van buitenaf nodig, wanneer je het interne gezag hebt van de Levende Christus, de Heilige Geest, het Levende Woord. Want als het Levende Woord je hart niet in beroering kan brengen, dan is je hart een steen geworden. Je bent één van de doden en je kunt je doden gaan begraven wat mij betreft. Want ik kwam niet naar de aarde om tot de doden te preken en ik ben vandaag niet hier om tot de doden te preken. Ik ben hier om te preken tot degenen die bereid zijn het bewustzijn van de dood achter zich te laten – met alles wat ermee te maken heeft, waaronder deze monumenten van bezittingen die ze zogenaamd in mijn naam gebouwd hebben. Maar hoe kon dat ooit in mijn naam zijn, want ik ben eeuwig meer dan dit door mensen gemaakte monument dat ze met hun dualiteitsbewustzijn kunnen verzinnen, het bewustzijn van de antichrist dat wil dat mensen een symbool in de buitenwereld aanbidden, een manifestatie in de buitenwereld, in plaats van naar binnen te gaan en de levende God te ontdekken die alle vormen ontstijgt, en dus alle manifestaties, alle religies, alle Bijbelboeken ontstijgt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.