De missie van Jezus had kunnen mislukken

Geascendeerde Meester Elohim Heros en Amora, 2 januari 2009

De waarheid over het spirituele pad is dat je geleidelijk bij het punt komt waarop je hetzelfde kunt doen als Jezus aan het kruis – waar hij ineens in een flits zag, dat hij, ondanks dat hij in dat leven een hoge mate van Christusschap had bereikt, nog steeds bepaalde verwachtingen had over hoe de dingen zich moesten ontvouwen. En die verwachtingen bonden hem aan de aarde. En toen besloot hij – als laatste daad van overgave – om de spoken uit het verleden op te geven. En daarom kon hij weer uit de doden opstaan.

Als hij aan het kruis die spoken niet had opgegeven, mijn geliefden, wat denk je dat er dan gebeurd was? Dan had hij weer moeten incarneren om die spoken te openbaren, totdat hij bereid was om de manier waarop hij de wereld bekeek, te onderzoeken en te beseffen dat die niet reëel was.

En er zijn dus mensen die denken dat Jezus vanaf het begin God was of de Zoon van God en dat zijn overwinning en ascensie gegarandeerd waren. Maar niets kan worden gegarandeerd in de wereld van vrije wil. En Jezus had – aan het kruis – kunnen weigeren om die spoken op te geven en daardoor niet Jezus de Christus te worden. Maar nogmaals, wij verwijzen naar de Jezus die volgens sommigen timmerman was, hoewel Jezus eerlijk gezegd nooit timmerman was in die incarnatie.