Geen enkele kerk kan Jezus bevatten

Geascendeerde Meester Jezus, 28 oktober 2009

Wat heb ik gepredikt? Ik predikte een innerlijk pad, een levend pad, omdat er geen mechanische manier is om je te plaatsen, want je wordt geplaatst in overeenstemming met je bewustzijnsstaat, je openheid, de zuiverheid en de liefde van je hart. Je kunt op geen enkele manier de zaak beduvelen op het innerlijke pad. Er is geen enkele manier om het op een mechanische manier te begaan, omdat je denkt dat een ritueel in de buitenwereld uitvoeren genoeg is. Het is niet genoeg! Het was nooit genoeg! Het zal nooit genoeg zijn!

Je zult het koninkrijk van God niet ingaan tot je het binnenin jou vindt. En hoe kun je dat vinden? Welnu, je kunt tienduizenden levens een ritueel in de buitenwereld uitvoeren en gebeden opzeggen zonder het te vinden. Of je kunt het bewustzijn van een klein kind aannemen, je kunt naar je hart gaan en je hart openen om de onvoorwaardelijke liefde van God te ontvangen – die elke seconde, iedere minuut, ieder uur, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar en zo voort tot in de eeuwigheid regent op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Begrijpen jullie dat DIT het pad is dat ik predikte? Ik ging de heuvels in, omdat ik niet wilde dat mijn boodschap werd geassocieerd met, of verduisterd door, of passen moest in, een mentaal kader dat de joodse religie of welke religie ook had gemaakt? Wat was dus mijn kerk? Dat waren de heuvels, het uitzicht op dit prachtige Meer van Galilea en het was de blauwe koepel van de lucht erboven. Dat was mijn kerk.

Je kunt een kerk of kathedraal bouwen en beweren dat het de Kerk van Christus is. Maar ik zeg dat het niet mijn kerk is als het muren en plafonds heeft. Er is geen gebouw waar ik in pas, dus waarom zou je dan proberen er één te bouwen? Want dat gebouw zou slechts een uitdrukking zijn van hoe ver jij je verwijderd hebt van het inzicht in het innerlijke pad. Hoe groter en zorgvuldiger afgewerkt het gebouw, hoe meer je aantoont dat jij je verwijderd hebt van het centrale punt in jouw hart, waar je de Levende Christus kunt leren kennen als een levend brandend vuur in je hart.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.