Spirituele organisaties in de moderne tijd

De volgende verhandelingen gaan over de uitdagingen die spirituele organisaties hebben in deze tijd. Veel mensen zien dat de kerken geneigd zijn om rigide te worden naarmate ze ouder worden en dat deze rigiditeit ervoor zorgt dat zij zich niet aan de veranderende behoeften van hun leden kunnen aanpassen. Hoe kunnen kerken voorkomen dat ze stil komen te staan, zodat ze met hun tijd mee kunnen gaan?

 

Wat vernietigt een religie?
Waarom worden heel veel religies rigide en dogmatisch? Waarom beweren heel veel religies dat zij het enige pad naar verlossing bezitten? Waarom vallen sommige religieuze organisaties uiteen of worden ze verteerd door strijd en conflicten?

De Scheppers en de Organisatoren
Een succesvolle organisatie is een evenwichtige organisatie. Die heeft het juiste evenwicht tussen mensen met creatieve neigingen, de Scheppers, en de mensen die goed kunnen organiseren, de Organisatoren. Vaak gaan de rebellen weg en dan nemen de rechters het over en zij maken de organisatie rigide en dogmatisch.

Een nieuwe aanpak voor een nieuw tijdperk
Het enige wat constant is, is constante verandering. Als een organisatie niet kan veranderen, kan ze niet tegemoet blijven komen aan de behoeften van haar leden. Is er behoefte aan een nieuwe aanpak van religie in deze tijd, een aanpak die de gecentraliseerde macht wegdoet?

Een gemeenschap opbouwen
In de nieuwe tijd zijn mensen op zoek naar gemeenschap. zij willen geen blinde volgelingen meer zijn, zij willen zich betrokken voelen bij hun kerk. Succesvolle kerken moeten alle leden toestaan en aanmoedigen om actief deel te nemen aan de organisatie, zelfs als leider en bij de besluitvoering.

Het elitarisme overwinnen
Vroeger hadden de meeste kerken een gecentraliseerd leiderschap, iets wat een elitaire cultuur bevordert. In de nieuwe tijd moet het elitarisme verdwijnen. Anders kunnen leden zich niet betrokken voelen en een echt gemeenschapsgevoel opbouwen.

Groei vereist vrijheid
In deze nieuwe tijd is het essentieel dat kerken vrijheid en diversiteit toestaan en aanmoedigen. Daarom moet de groei van een gecentraliseerde organisatie nooit het doel op zich worden. Een spirituele organisatie moet je beschouwen als een middel om een doel te bereiken, namelijk de bedoeling om God te dienen om het bewustzijn van de mensen te verhogen en hun inzicht uit te breiden. Daarom moeten religieuze leringen onvoorwaardelijk worden gegeven zonder dat er verplichtingen aan vastzitten.

Evenwicht is de sleutel
Een conflict kan alleen maar worden opgelost wanneer een cruciaal aantal mensen een bepaald niveau van Christusschap bereikt. Alleen met Christusschap kunnen mensen verder zien dan het Kaïnbewustzijn dat andere mensen als zijn vijand beschouwt. De sleutel om deze bewustzijnsstaat te overwinnen, is onthechting. Dit is ook de sleutel om creatieve discussies te voeren die conflicten oplossen in plaats van ze te vergroten.

Progressieve openbaringen zijn essentieel om te overleven
De enige constante is constante verandering. Zoals het lot van de dinosaurussen duidelijk aantoont, zal een soort die zich niet kan aanpassen aan de veranderingen van zijn omgeving onvermijdelijk uitsterven. Dit geldt ook voor een spirituele of religieuze organisatie.