Progressieve openbaringen zijn essentieel om te overleven

door Kim Michaels

Hoe kunnen veranderingen tot stand komen? Zoals al eerder is gezegd, hebben veel kerken de neiging om rigide en dogmatisch te worden, waardoor ze in feite de deur sluiten voor veranderingen. In een andere verhandeling staat dat alle kerken zijn ontstaan uit de behoefte aan progressieve openbaringen. Als er geen behoefte was geweest aan progressieve openbaringen, waarom is Jezus dan op aarde verschenen?

Nadat een orthodoxe kerk is gevormd, begint ze vaak de noodzaak van progressieve openbaringen te ontkennen. De officiële kerk zal nu beweren dat de rituelen en doctrines de mensen alles geven wat er nodig is om gered te worden.

De logische consequentie is dat de kerk die uit de behoefte aan progressieve openbaringen is ontstaan, nu een eind heeft gemaakt aan progressieve openbaringen. Dit is een interessant idee, aangezien de reden voor het stichten van de kerk juist de behoefte aan progressieve openbaringen was. Daarom is het nodig om over de vraag na te denken: “Houden progressieve openbaringen ooit op?”

Wat is de essentie van progressieve openbaringen?
Het basisfeit van het leven is dat menselijke wezens gevangen zitten in een lagere bewustzijnsstaat. Om ze aan hun spirituele oorsprong te herinneren, heeft God het Christusbewustzijn gecreëerd dat kan worden gezien als een stroom van levende waarheid die constant van God naar het materiële universum stroomt. Deze stroom van levende waarheid, dit Levende Woord, heeft het potentieel om door de dichtheid van het menselijke denken heen te snijden en de ziel te bevrijden om Christusschap na te streven.

Door de eeuwen heen hebben veel verschillende organisaties en veel verschillende boodschappers gediend als open deur voor het Levende Woord. Het probleem is dat geen enkele lering op de wereld volledig het Levende Woord kan vangen of er recht aan doen. Het Levende Woord is een voortdurende stroom van Gods energie en bewustzijn.

Wanneer je die energie modelleert in een lering op de wereld, is het alsof je een kiekje maakt van een rivier. Het kiekje beeldt de rivier af alsof hij stilstaat, maar in werkelijkheid stroomt de rivier voortdurend verder. Kun je echt weten wat een rivier is als je naar een foto kijkt?

Het is een eeuwige waarheid dat je om het Levende Woord te kennen, verder moet kijken dan de lering in de buitenwereld.

Kijk verder dan de boodschap in de buitenwereld
Je zou kunnen zeggen dat de basiswet voor spirituele groei is: “Laat de boodschapper de boodschap niet verduisteren en laat de boodschap de bron niet verduisteren.”

De bron van elke spirituele lering is het Levende Woord van God. Vanwege de dichtheid van het menselijke denken is het nodig geweest om een kiekje van het Levende Woord naar buiten te brengen in de vorm van een boodschap op de wereld. Helaas hebben al dit soort leringen ervoor gezorgd dat een paar mensen hun aandacht op de boodschapper of de boodschap zelf hebben gericht.

Deze mensen hebben geredeneerd dat ze, als ze de leringen op de wereld maar bestuderen en alle regels op de wereld opvolgen die in die leringen worden gedefinieerd, automatisch worden gered. Dit is niet waar.

Er bestaat geen automatische verlossing. Geen enkele lering en geen enkele organisatie kan je verlossing garanderen. Om voor je verlossing in aanmerking te komen, moet je het Levende Woord van God in je opnemen.

God staat niet stil
God transcendeert zichzelf voortdurend.
Daarom moet jij doorgaan met jezelf transcenderen.

Als jij toelaat dat jij gehecht raakt aan een specifieke boodschapper of lering op de wereld, loop je het risico dat je de bron vergeet. Dit is de belangrijkste reden dat er een voortdurend behoefte is aan progressieve openbaringen op deze planeet. Iedere keer dat God een nieuwe spirituele lering naar buiten brengt, zijn er mensen die door die lering worden gevangen gezet en de bron vergeten. Ze maken van de uiterlijke lering een afgod en ze beginnen aan de oude dans rondom het gouden kalf. Op innerlijke niveau zegt de ziel tegen God: “Laat mij met rust. Ik heb alles wat ik nodig heb en ik voel me hierbij op mijn gemak.”

In een poging om te voorkomen dat mensen in deze valkuil lopen, gaat God geduldig door met het uitbrengen van nieuwe leringen. De andere kant van de medaille is dat God, naarmate de mensheid vooruitgaat, meer van zichzelf kan onthullen en een hogere lering naar buiten kan brengen.

Als er geen behoefte was aan progressieve openbaringen, dan zou iedereen nog steeds volgens de Wet van Mozes leven. Als er geen behoefte was aan progressieve openbaringen, dan zou Jezus zijn leringen hebben opgeschreven als een doctrine op de wereld. In plaats daarvan heeft hij tegen zijn discipelen gezegd dat ze het Levende Woord door de Heilige Geest moesten prediken.

Als er geen behoefte was aan progressieve openbaringen, waarom zouden de geascendeerde meesters dan nieuwe organisaties blijven sponsoren? Waarom worden de meeste organisaties rigide en beweren ze dat ze de noodzaak van progressieve openbaringen hebben beëindigd.

Daarom is de vraag: “Wat is het belangrijkste voor jou persoonlijk? Is het de uiterlijke lering? Is het de uiterlijke boodschapper? Of is het de bron, namelijk het Levende Woord?”

Veel religies hebben prachtige leringen en ze bevatten inderdaad de kennis die mensen kan helpen om verlossing te bereiken. Je kunt echter niet gered worden zonder Christusbewustzijn te bereiken. De sleutel om deze bewustzijnsstaat te bereiken, is het Levende Woord in je opnemen. Kun je het Levende Woord opnemen als je die stroom niet door je heen laat gaan? Kan die door je heen stromen, als je gelooft dat die enkel door iemand anders heen kan stromen?

De leiders en leden van een kerk hebben het recht om tegen de geascendeerde meesters te zeggen: “We hebben jullie niet meer nodig. We zijn heel tevreden met de leringen die we door deze organisatie hebben gekregen en we zullen al onze aandacht richten op het toepassen van die leringen.” De geascendeerde meesters zullen die keus respecteren.

Hoe zit het als de geascendeerde meesters echter nieuwe ideeën of leringen door een bepaalde organisatie naar buiten zouden willen brengen? Zouden ze dit nog steeds kunnen doen?
Als het antwoord nee is, dan zullen de geascendeerde meesters vanzelfsprekend ergens anders naar toe gaan, zoals ze talloze malen in het verleden hebben gedaan. Als het antwoord echter ja is, dan moeten de leiders en leden van een kerk erover nadenken of ze misschien een manier kunnen bedenken om de geascendeerde meesters door de leden van de organisatie heen te laten spreken. Hoe zou de organisatie nieuwe ideeën kunnen beoordelen en die ideeën opvolgen?

De waarheid van God is een levende waarheid en die stroomt voortdurend uit de geest van God. Het is een rivier van levend water, een rivier van het Levende Woord. Een religieuze doctrine is maar een kiekje van de rivier. Je moet kiezen of je het kiekje wilt of dat je op zoek wilt gaan naar de rivier. Als je de rivier wilt, zoek er dan naar in je eigen hart.