Dualistisch denken

De overgrote meerderheid van menselijke wezens zijn tegenwoordig in een specifieke bewustzijnsstaat, die het voor gevallen wezens gemakkelijk maakt om hen te manipuleren en hen in hun macht te hebben. Het is alsof de mensen een gekleurde bril dragen die de manier waarop ze alles zien, vervormt; zij zijn zich daar echter totaal niet van bewust. Zij denken dat wat zij met die bril zien, de werkelijkheid is, dat het zelfs de absolute waarheid is.

Er is niemand die je gemakkelijker kunt beheersen dan iemand die een illusie ziet en denkt dat het echt zo is.

Dualistisch denken is een manier om naar de wereld te kijken als een wereld die bestaat uit twee polariteiten die gewoonlijk als totale tegenstellingen worden beschouwd. Daar komt nog bij dat er naast het onderscheid tussen die tegenstellingen, een waardeoordeel op wordt toegepast.

Algemene voorbeelden van dualistische polariteiten zijn:

  • Goed en kwaad
  • Waar en niet waar

Specifiekere voorbeelden zijn:

  • Het communisme en het kapitalisme
  • Religie en wetenschap
  • Eén natie tegen een andere natie
  • Eén groep mensen tegen een andere groep mensen
  • Eén ras tegen een ander ras
  • Mannen versus vrouwen

Gevallen wezens hebben al die dualistische polariteiten gevormd en zij projecteren dat zij de ENIGE manier vertegenwoordigen waarop men naar het leven kan kijken. Dualistisch denken laat het lijken alsof wij maar twee opties hebben, namelijk te kiezen uit de ene dualistische polariteit of de andere.

In werkelijkheid kunnen je geen enkele situatie reduceren tot slechts twee opties. Er bestaat altijd een hoger perspectief dat ons een alternatief biedt voor de dualistische tegenstellingen – en de manipulatie door de gevallen wezens.

 

Dualistisch denken blootleggen
Lees wat het dualistische denken is en hoe de gevallen wezens dit gebruiken om ons denken te beheersen of in verwarring te brengen over elk onderwerp.

Hoe gevallen wezens gedachtesystemen gebruiken
Lees hoe de gevallen wezen allerlei, en alle, systemen hebben gebruikt die er in de geschiedenis zijn om ons óf onder de duim te krijgen óf chaos, verwarring en conflicten te creëren.

De epische denkwijze
Lees hoe de gevallen wezens de illusie hebben geschapen dat er een ultiem conflict bestaat en dat hebben ze gebruikt om de mensen zover te krijgen dat ze elkaar doden.