De epische denkwijze

De epische denkwijze is een heel slimme uitvinding van de gevallen wezens. Zij gebruiken de bewering dat een bepaalde waarheid absoluut en onfeilbaar is om een epische strijd tussen de waarheid en ieder die daar op tegen is, te beschrijven.

Het voornaamste doel is de indruk te geven dat er een episch conflict op deze planeet bestaat en dat het het van het allergrootste belang is dat de ‘goede’ kant de strijd wint. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten alle andere dingen opzijgezet worden, inclusief de intuïtieve kennis dat het doden van andere menselijke wezens niet natuurlijk is.

Kijk eens naar de geschiedenis en zie hoe vaak er een epische strijd is beschreven, bijvoorbeeld tussen christenen en moslims of tussen communisten en kapitalisten. Zodra mensen in deze manipulaties trappen, wordt het gemakkelijk om hen zover te krijgen dat zij elkaar doden, terwijl ze denken dat zij het allerbeste doen of dat zij zelfs hun allerhoogste beloning in de hemel zullen ontvangen.

In werkelijkheid is er geen epische strijd gaande tussen groepen mensen en er is geen epische strijd tussen een of andere god in de hemel en een of andere duivel in de hel. Die ideeën zijn állemaal fictief en bedacht door de gevallen wezens.

De echte God, de Schepper en de geascendeerde meesters die de Schepper vertegenwoordigen bij ons op aarde, staan boven de dualiteit. Daardoor kunnen zij nooit een tegenstander hebben of worden bedreigd door iets wat de gevallen wezens doen.

Door hun blinde arrogantie denken de gevallen wezens dat zij een kracht in het leven hebben geroepen die zelfs de tegenstander van God kan zijn. In werkelijkheid is er een ‘god’ die de tegenstander is van de gevallen wezens, maar een god die zij zelf hebben gemaakt.

De enige echte vraag is hoe lang wij, menselijke wezens, nog de pionnen willen blijven in dit zinloze spel van een groep gevallen wezens die een of andere onbelangrijke overwinning wil boeken op een andere groep gevallen wezens of die zich probeert te vestigen als het allerhoogste gezag op aarde.

Volgende pagina: Elitarisme – de ontbrekende link in ons begrip van de geschiedenis