Hoe gevallen wezens gedachtesystemen gebruiken

Gevallen wezens gebruiken gedachtesystemen om vele redenen. Dit zijn de belangrijkste:

– Om hun eigen bestaan, hun agenda en hun methoden verborgen te houden.
– Om conflicten veroorzaken met menselijke wezens door ons verkeerde ideeën te geven over wie wij zijn.
– Om conflicten te scheppen tussen menselijke wezens, zowel individuen, groepen als naties.
– Om ons laten geloven dat een relatieve leugen de absolute waarheid is.
– Om ons te laten geloven dat de absolute waarheid zo belangrijk is dat dit rechtvaardigt dat je andere menselijke wezens doodt.
– Om zichzelf als het gezag te vestigen dat kan vaststellen wat waar is. Door tegen ons te zeggen dat wij niet in staat zijn om de waarheid te kennen. De bedoeling is om ons te dwingen hen blindelings te volgen.
– Om onze intuïtieve vermogen te ondermijnen om te weten wat echt is vanuit een bron binnenin ons.
– Om te voorkomen dat wij onze ingebouwde vermogens gebruiken om hen te ontmaskeren en uit te dagen.
– Om de dominantie op de aarde te veroveren en te verhinderen dat wij ons ingebouwde vermogen gebruiken om over de aarde te regeren.

Wanneer een relatieve waarheid absoluut wordt
Alles wat de gevallen wezens met gedachtesystemen doen, berust op het dualiteitsbewustzijn. Zij gebruiken altijd het dualiteitsbewustzijn om een gedachtesysteem te definiëren en te zeggen waarom dit de absolute waarheid is.

Het belangrijkste effect van het dualiteitsbewustzijn is dat het alles relatief maakt. Dit kan in het begin misschien met elkaar in tegenspraak lijken, omdat de gedachtensystemen die door het dualiteitsbewustzijn worden gedefinieerd, meestal beweren dat zij absoluut waar zijn.

Maar de dualiteit berust op de ontkenning dat alles één is. Een deel van iets groters wordt eruit gehaald en wordt gedefinieerd als een speciale kijk op de kwestie. Van die kijk wordt vervolgens gezegd dat die een vorm van allerhoogst gezag of waarheid bevat, wat betekent dat je daar niet aan kan of mag twijfelen.

De gevallen wezens hebben de dualiteit gebruikt om een staat van twijfel op aarde te scheppen. Er zijn zo veel ideeën die met elkaar in tegenspraak zijn, dat het moeilijk is om te weten te komen wat waar en niet waar is. Omdat wij, menselijke wezens, behoefte hebben aan veiligheid of zekerheid, roepen de gevallen wezens eerst twijfel op en dan bieden zij ons een uitweg met het enige ‘ware’ gedachtesysteem.

Dit is een voorbeeld van de voornaamste tactieken van de gevallen wezens, namelijk door eerst een probleem in het leven te roepen en daarna een oplossing aan te bieden. De oplossing maakt van de mensen blinde volgelingen van de gevallen wezens. Natuurlijk lost dit het probleem niet echt op.

De bewering dat iets absoluut waar is
Een gedachtesysteem dat de gevallen wezens hebben gedefinieerd, wordt meestal gebaseerd op de bewering dat bepaalde uitspraken of axioma’s absoluut waar zijn en dat je er daarom niet aan moet twijfelen. Dit wordt soms gezegd omdat die waarheden zo vanzelfsprekend zijn, omdat zij door de hoogst mogelijke autoriteit zijn gegeven of omdat zij op natuurwetten berusten.

Als je de basale veronderstellingen accepteert, dan moet alles waarop zij berusten ook waar zijn. Bijvoorbeeld: Als je de basale veronderstellingen van het marxisme accepteert, dan is het socialisme het enige ware economische systeem. Als je de basale veronderstellingen van het kapitalisme accepteert, dan wordt dat het enige ware economische systeem.

Het netto-effect is dat dit bij jou het besef blokkeert dat er misschien nog wel een beter begrip van de economie zou kunnen zijn dan je bij het marxisme of het kapitalisme ziet. Dit heeft de mensen vaak gevangengehouden in overtuigingen die alleen maar tot conflicten kunnen leiden.

Onverenigbare conflicten
Veel gedachtesystemen van de gevallen wezens zorgen voor onverenigbare conflicten. Het kapitalisme moet in conflict zijn met het communisme, want ze kunnen niet beide waar zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen accepteren dat één ervan wel waar moet zijn, en dat verhindert dat zij zich realiseren dat het er niet om gaat of iets waar of niet waar is.

De Griekse filosoof Aristoteles heeft een systeem van logica gedefinieerd dat onze beschaving diepgaand heeft beïnvloed. Dit stelt dat een bepaalde uitspraak waar of niet waar moet zijn, omdat die niet tegelijkertijd waar of niet waar kan zijn. Dit sluit de mogelijkheid uit dat de uitspraak noch helemaal waar noch helemaal onwaar zou kunnen zijn, omdat die wordt gebaseerd op een beperkt inzicht in de kwestie.

Dit hebben de gevallen wezens talloze malen gedaan. In sommige gevallen hebben twee groepen gevallen wezens twee gedachtesystemen gedefinieerd, die beide beweerden dat ze absoluut waar waren. Zij hebben de mensen zo gemanipuleerd dat zij dachten dat ze tussen de ene of de andere moesten kiezen. Bijvoorbeeld: als je alleen maar het communisme of het kapitalisme kunt zien, en als je bepaalde gebreken in het communisme ontdekt, dan redeneer je misschien wel dat het kapitalisme het enige echte systeem is. Dit zorgt ervoor dat veel mensen denken dat zij alles moeten accepteren wat het kapitalisme zegt, en daardoor zoeken ze niet verder naar een beter begrip.

De botsingen tussen de gedachtesystemen die de gevallen wezens hebben gedefinieerd, hebben voor zeer veel verwarring gezorgd. Omdat wij, menselijke wezens, een psychologische behoefte aan veiligheid hebben, bieden de gevallen wezens ons zekerheid aan tegen de door henzelf veroorzaakte verwarring of gezaghebbende beweringen over hun systeem. Als je die beweringen gelooft over één systeem en ze nooit onderzoekt, zul je een fragiel gevoel van zekerheid krijgen.

Veel christenen geloven bijvoorbeeld dat het aanhangen van de christelijke religie, en daar nooit aan twijfelen, een garantie vormt om te worden gered. Wat zij niet begrijpen, is dat zij door dat te doen slaven worden van de gevallen wezens. Die wezens hebben tegen hun Schepper gerebelleerd. Dus hoe kom je dan in het koninkrijk van God als je naar hen luistert?

Volgende pagina: De epische denkwijze