Waarom het belangrijk is dat je de Goddelijke Moeder kent

HOOFDPAGINA

Je kunt de mystieke leringen van Jezus niet begrijpen als je niet de rol van de Goddelijke Moeder kent. Jezus is niet gekomen om weer een religie te stichten die door mannen wordt gedomineerd. Hij kwam om het evenwichtig tussen de mannelijke en vrouwelijke krachten van de scheppint te herstellen. Dit is in deze tij zelfs nog belangrijker.

In vroeger tijden zijn er religies geweest die de Goddelijke Moeder vereerden. Maar die religies werden ruw vernietigd en als je begrijpt hoe dat komt, kun je religie op een evenwichtige manier aanpakken.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

De Moeder van God

 • De titel Moeder van God begrijpen.
 • God is zowel mannelijk als vrouwelijk.
 • Beide moeten in evenwicht zijn en de sleutel tot dat evenwicht is de Christusgeest.

Lees hier meer over.

 

Erken de macht van de Moeder van God

 • De Moeder van God is gelijk aan de Vader van God!
 • Maar zij kent haar plaats als tegenpool die het evenwicht voor de Vader bewaart zonder zijn gezag te ondermijnen als de kracht tot zelftranscendentie.
 • God is zowel Vader als Moeder en daarom heb jij zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten in jouw eigen ziel.

Lees hier meer over.

 

De Goddelijke Moeder is altijd zuiver

 • Alles in het materiële rijk wordt geschapen uit het Ma-terlicht dat vorm heeft aangenomen.
 • Het Ma-terlicht is een uitdrukkingsvorm van God de Moeder.
  God de Moeder heeft beloofd om alle van zichzelf bewuste wezens te laten experimenteren met hun vrije wil en daarom elke vorm aan te nemen die zij erop leggen met de kracht van hun geest.
 • God de Moeder kan nooit een onzuivere vorm zijn, hoewel God de Moeder haar energie, haar licht, een onzuivere vorm laat aannemen.
 • Wanneer je het Christusbewustzijn bereikt, wordt jij God de Moeder die geïncarneerd is.
 • Het pad van verlossing dat Jezus op deze planeet kwam brengen, was het pad naar persoonlijk Christusschap.
 • Het pad naar persoonlijk Christusschap is geen pad dat je zonder de Goddelijke Moeder kunt bewandelen.

Lees hier meer over.

 

De eenheid van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder

 • Jezus kwam naar de aarde om symbool te staan voor het potentieel – dat alle menselijke wezens hebben – om het menselijke zelf te laten sterven.
 • Het Christusbewustzijn verenigt het materiële met het spirituele. Het verenigt de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder, zodat er geen scheiding bestaat tussen de Schepper en zijn schepping.
 • Volgens God bestaat er geen verschil tussen het materiële en het spirituele.
 • Dit is een illusie die wordt veroorzaakt door het dualiteitsbewustzijn dat de gevallen wezens op deze planeet hebben gebracht.

Lees hier meer over.

 

De vernietiging van het Goddelijke vrouwelijke in de religie

 • Van de Goddelijke vrouwelijke zijn veel vertegenwoordigers op dit kritieke moment in de tijd geïncarneerd, omdat het absoluut noodzakelijk is dat het Goddelijke Vrouwelijke in de hele mensheid wordt gewekt.
 • De moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië.
 • Hoe de religie van de Moeder werd vernietigd.

Lees hier meer over.

 

De ware oorzaak van de moord op de Goddelijke Moeder

 • Degenen die de Goddelijke Moeder hebben vermoord, kregen het bewustzijn dat zij het mechanische pad wilden bewandelen.
 • Wat overwonnen moet worden, is de onwil om te transcenderen, om zichzelf te transcenderen.

Lees hier meer over.

 

Hoe de haat tegen de Moeder ontstaat

 • Het Ma-terlicht is net het zand in de zandbak waarin jullie allemaal als kind hebben gespeeld.
 • God heeft je in een zandbak gezet en toen gezegd: “Maak alles wat je wilt, je kunt het zand geen pijn doen. Je kunt alleen jezelf pijn doen.”
 • Je kunt jezelf alleen maar pijn met je eigen waarneming.
 • In het grote plan der dingen heeft geen enkele fout die jij hebt gemaakt, een consequentie.
 • Veel mensen projecteren op de Moeder dat zij verantwoordelijk is voor hun fouten en dit leidt tot haat tegen de Moeder.
 • Wanneer je de Moeder haat, haat jij jezelf.

Lees hier meer over.

 

Wat er met de Goddelijke Moeder en haar kinderen is gebeurd

 • De kinderen van de Goddelijke Moeder liggen verspreid op het slagveld van het leven.
 • De Goddelijke Moeder gaat op zoek naar de meer volwassen wezens om de anderen op te roepen naar huis te gaan.
 • Een gesloten cirkel, een gesloten systeem is de denkwijze van het ego en het gescheiden zelf.
 • Je helpt mensen niet als je hun illusie bevestigt. Je helpt ze door hen te demonstreren dat jij niet in die illusie gevangenzit.
 • Om iemand te kunnen helpen, moet je herhaaldelijk demonstreren dat jij de gemoedsgesteldheid van iemand anders niet steunt.
 • Je moet onthecht zijn bij elke bewustzijnsstaat die je tegenkomt.
 • Juist de onopgeloste substantie in je eigen gedachten, de balk in je eigen oog, zorgt ervoor dat je gehecht blijft aan iets en er een dualistische reactie op hebt.

Lees hier meer over.