Trouwen of niet trouwen

Vraag: Op het webinar dat gewijd was aan vrouwen werd gezegd dat niet alle vrouwen die nu geïncarneerd zijn, hoeven te trouwen en een gezin en kinderen hoeven te hebben. Geliefde Moeder Maria, hoe weet ik of ik tot die groep behoor of niet? En is het ook mogelijk om mijn Goddelijke plan te veranderen en geen alleenstaande vrouw meer te zijn? Veel vrouwen zoeken hun hele leven naar een partner, maar slagen daar niet in. Wat voor psychologische blokkade heeft te maken met de grote wens van een vrouw om haar maatje te ontmoeten en dat toch alle pogingen mislukken. Wat moet ze in zo’n geval doen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Het is natuurlijk heel persoonlijk of jij een van de vrouwen bent van wie het de bedoeling is dat ze trouwt of niet en je kunt dat alleen maar te weten komen als jij je afstemt op je Goddelijke plan.

Je kunt natuurlijk naar je houding kijken ten aanzien van relaties en door de manier waarop je de vraag beschrijft, zou ik zeggen dat veel vrouwen een onrealistische verwachting hebben van hoe een relatie zou moeten zijn of niet zou moeten zijn. Als je bijvoorbeeld denkt dat er één persoon is waar je een relatie mee kunt hebben, dan maak je het jezelf veel moeilijker om een relatie te krijgen en een partner te vinden.

Ik adviseer de mensen om van bewustzijn te veranderen, opdat zij zich realiseren dat de bedoeling van een relatie is dat je groeit. En je groeit door samen met iemand te zijn die anders is dan jij, die een ander perspectief heeft, opdat je een referentiekader krijgt om naar jezelf te kijken en de dingen die jij niet bij jezelf ziet. Als je een relatie beschouwt als een kans om te groeien in plaats van een idealistisch beeld dat je een ideale of perfecte relatie hebt, zal het gemakkelijker voor jou worden om een partner te vinden.

Je kunt natuurlijk ook kijken naar je houding ten aanzien van het andere geslacht, of je nu een man of vrouw bent, en begrijpt welke patronen je misschien hebt. Wantrouw je het andere geslacht? Heb je een specifiek beeld van wat mannen en vrouwen jou typisch zullen aandoen? Zijn er manieren waarop je naar relaties kijkt, en naar de mensen die je kent en hun relaties, en beoordeel je die op een bepaalde manier? En dit kan je een idee geven over de zelven die je hebt geschapen in vorige levens met betrekking tot jouw kijk op het andere geslacht. Dit kan je de kans geven om je hulpmiddelen te gebruiken om die zelven op te ruimen om die trauma’s op te lossen.

Het staat buiten kijf dat veel mensen in vorige levens heel moeilijke relaties hebben gehad die heel erg traumatisch waren. En jij kunt dus ook aan een trauma zijn blootgesteld omdat je een relatie had. Voor sommige mensen was dat een relatie die voor het geboortetrauma heeft gezorgd dat je opliep toen je de eerste keer op aarde kwam. En er kunnen dus heel diepe patronen zitten die het moeilijk voor jou maken om je open te stellen en iemand te vertrouwen binnen een relatie.

Je kunt de hulpmiddelen gebruiken die wij hebben gegeven om dit duidelijker te maken en hieraan te werken en ze op te ruimen, maar je kunt ook kijken of je het gevoel hebt dat je een bepaalde druk of dwang voelt omdat je een relatie moet hebben, dat je niet alleen mag wonen. En dan ga je nadenken waarom. Is dit iets wat van zelven komt? Komt dit uit het collectieve bewustzijn waardoor je de druk voelt dat je een relatie moet hebben, omdat je anders vreemd of ongewoon bent?

Dan kun je daarmee aan de slag gaan en je realiseren dat je natuurlijk het recht hebt om geen relatie te hebben, je kunt ernaar streven om zover te komen dat je geen spanning meer associeert met het hebben van een relatie of niet. In sommige gevallen kan dit ervoor zorgen dat je een partner vindt en een relatie krijgt.