Hoe je omgaat met een obsessief-dwangmatige aantrekkingskracht tot iemand anders

Vraag: Ik heb iemand aangetrokken die ernstige klachten heeft met betrekking tot haar geestelijke gezondheid. Ze heeft ook fysieke gezondheidsproblemen. Daarnaast probeert ze ook nog opvang te vinden om aan haar verschrikkelijk gewelddadige familie en ex-partner te ontsnappen. We hebben er drie maanden elke dag over gepraat en we zijn al snel allebei verliefd op elkaar geworden, terwijl zij in de opvang verbleef. Hoewel ze veel ernstige problemen heeft, houd ik erg veel van haar en wil het beste voor haar. Zij wijst echter alle hulp af die ik haar wil geven. Ik luister meestal naar haar problemen. Onlangs heeft ze een knobbeltje in haar borst ontdekt en wij zijn beide bang dat ze misschien kanker heeft. Ik voel me vaak nutteloos omdat ik haar niet kan bezoeken. Mijn vraag is waarom ik voor het eerst verliefd ben geworden op iemand die zo extreem beschadigd is in alle vier lagere lichamen? Kan ik daar een les uit leren, we zijn beide 21.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

In de meeste gevallen kun je zien dat er in dit soort relaties een obsessief element in zit. Dit is een teken dat er karma is. Met andere woorden, je hebt karma uit vorige levens en daarom voelde jij je zo snel aangetrokken, want dat is niet de normale manier om verliefd te worden op mensen. Je ziet dit bij veel relaties die snel zijn begonnen. Of ze fysiek zijn of niet, maar het is bijna een obsessief-dwangmatige aantrekkingskracht. Dit is een teken dat er karma is.

Die aantrekkingskracht komt voort uit het feit dat één of beide partijen een sterke wens heeft om het karma in evenwicht te brengen en daarna verder te gaan, maar de vraag waar mensen profijt van kunnen hebben, is of een fysieke relatie wel de enige of de beste manier om karma in evenwicht te brengen.

Ik weet dat de mensen in de meeste gevallen niet in staat zijn om die vraag te stellen vanwege het obsessief-dwangmatige karakter van hun relatie. Ze denken dat het zo heeft moeten zijn en dat het een fysieke relatie moet zijn omdat de mensen zo geprogrammeerd zijn door de huidige cultuur, waardoor ze altijd denken dat ze, wanneer ze zich tot elkaar aangetrokken voelen, een fysieke relatie moeten hebben. Dit is natuurlijk niet het geval en vanuit een zuiver spiritueel perspectief zijn er veel gevallen waarin het beter zou zijn geweest als ze een fysieke relatie hadden vermeden, omdat dit één of beide partijen ervan weerhoudt om nog meer karma te maken.

Je ziet heel vaak dat mensen een sterke aantrekkingskracht voelen, snel een fysieke relatie aangaan en na een bepaalde periode van verliefdheid, zijn de wittebroodsweken voorbij en dan vinden de beide partijen het heel moeilijk om met elkaar om te gaan. Dan beginnen ze meer karma te maken in plaats van hun karma te overwinnen.

Als je het kunt, is het beter, constructiever, voor je spirituele pad om een stap terug te doen en naar jezelf en de psychologische problemen die daarbij horen te kijken. Probeer achter de oppervlakkige aantrekkingskracht te komen en probeer erachter te komen hoe je naar de relatie kijkt. Welke dynamiek zie je in de relatie? Heb je een bepaalde wens om die persoon te redden, te helpen? Maar kun je dat wel gezien de problemen in de psyche van die persoon, en de weigering om hulp te krijgen?

Op grond hiervan zou jij je eigen psyche kunnen bestuderen. Zet de psychologische problemen van de ander opzij en kijk naar jezelf en zeg: “Wat is mijn reactie? Welke dynamiek zie ik hier? Kan ik in gedachten mijn eigen drama zien dat te maken heeft met deze relatie? En hoe kan ik er profijt van hebben als ik dat overwin? Hoe zou het mijn persoonlijke groei en bewustzijn bevorderen als ik dit overwin?”

Daarna kun je tot het besef komen dat je niets hoeft te doen met de ander of de relatie. Het was iets wat in je geest getriggerd werd door de relatie met die ander. Maar dit betekent niet dat je een fysieke relatie moet hebben om dat in jouw psyche te overwinnen. Je kunt dat doen zonder een fysieke relatie te hebben, je kunt het op afstand doen. Eigenlijk is het veel beter om geen fysieke relatie te hebben, want als je eenmaal een relatie hebt, kan het je meeslepen in reactiepatronen, ze verhevigen en dan kun je ze moeilijker zien.