Hoe je een opener liefdesrelatie krijgt

Vraag: Hoe moeten vrouwen tegen mannen spreken? Of hoe moeten vrouwen van gedachten veranderen over alle mannen en echtgenoten? Hoe moet een vrouw kijken naar een man of haar echtgenoot? Misschien is de manier waarop we tegen elkaar spreken wel een gewoonte. Maar ik denk dat het ook afhangt van een paar overtuigingen op hogere niveaus.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Naarmate we meer in de Gouden Eeuw komen, zullen mannen en vrouwen beter in staat zijn om de traditionele relatie tussen mannen en vrouwen drastisch te veranderen. Niet alleen vrouwen kunnen dat doen, maar zij zullen ongetwijfeld de voorlopers zijn. Het is wel duidelijk dat we in de Gouden Eeuw veel veranderingen in de relatie tussen mannen en vrouwen zullen zien. Je ziet er al iets van in bepaalde naties zoals in Scandinavië.

Dit zal in de eerste plaats betekenen dat er een veel opener, eerlijker, en rechtstreekser communicatie tussen mannen en vrouwen zal zijn. Op dit niveau kun je ook nu proberen de communicatie te verbeteren. Als je mannelijke partner een spiritueel persoon is, misschien wel een student van de geascendeerde meesters, dan zou hij bereid moeten zijn om eraan te werken dat er in jullie relatie beter wordt gecommuniceerd. En dan moeten de mannen bereid zijn om over dingen te praten waar vrouwen gemakkelijker over praten, zoals gevoelens, maar dat mannen er ook over praten zonder dat zij zich niet op hun gemak voelen.

Als jullie studenten van geascendeerde meesters zijn en jullie je relatie willen verbeteren, kun je onze leringen natuurlijk gebruiken om je spirituele trauma’s te helen en de verschillende zelven te overwinnen. Als je naar de wereld kijkt, dan zie je dat waarschijnlijk 95% of meer van alle relaties worden beheerst door gescheiden zelven van beide partners. Die zelven zorgen ervoor dat mensen in een reactiepatroon terechtkomen die de groei van hun relatie blokkeert. Natuurlijk wil je een poging doen om dat te overwinnen als je student van de geascendeerde meesters bent. En als je hier openlijk over wilt praten, kun je inderdaad grote vooruitgang boeken. Dan help je mee om het collectieve bewustzijn te verhogen en een voorbeeld te zijn voor andere mensen om hetzelfde te doen.

Hoe je dat kunt doen, hangt heel erg af van waar je woont. In welke context ben je opgegroeid? Hoe ziet de traditionele relatie tussen mannen en vrouwen eruit in jouw land? Ik zeg niet dat alle mensen overal ter wereld meteen moeten doen wat de Scandinavische landen doen. Je kunt niet verwachten dat mensen die in een islamitische cultuur zijn opgegroeid, die sprong in korte tijd maken. Het zal zeker tijd vergen. Maar niettemin kun je kijken naar jouw cultuur en hoe mannen en vrouwen traditioneel met elkaar omgaan. Dan kunnen jullie er openlijk over praten hoe jullie je relatie kunnen verbeteren om een opener en eerlijker relatie te krijgen. En door aan de gescheiden zelven te werken die je in je eigen cultuur ziet, die je bij je ouders ziet, die je bij andere mensen ziet, kunnen jullie vorderingen maken en een vrijere relatie krijgen omdat je elkaar als gelijkwaardige partners gaat zien; niet een man die dominant is of een vrouw die dominant is.

Maar ik realiseer me natuurlijk ook dat de man in veel culturen traditioneel dominant is. Daarom moet een cultuur er harder aan werken. De mannelijke partner moet zich meer aanpassen omdat hij de programmering moet loslaten die hij vanaf zijn jeugd heeft meegekregen over hoe een man zich in die cultuur moet gedragen. Het kan natuurlijk moeilijker zijn voor mannen die in zo’n omgeving zijn opgegroeid om een gelijkwaardiger relatie op te bouwen met hun vrouw, maar het kan wel en zeker door studenten van geascendeerde meesters.