Nieuwe leringen over relaties

Vraag: Zijn Jezus en Maria Magdalena ook van plan leringen uit te brengen over hogere relaties?

Antwoord van Kim Michaels, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Ik kan zeggen dat er wel plannen zijn, maar nog niet wanneer dat gebeurt. Dat hangt af van wat er in het collectieve bewustzijn gebeurt, maar ik heb wel het gevoel dat andere meesters leringen over relaties zullen geven. Het is een kwestie van timing.