Hoe je ophoudt met zeuren

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters iets meer zeggen over het onderwerp zeuren tussen stellen? Lijkt het meer op een collectieve geest of is dit een individuele geest? Wat zijn de belangrijkste elementen om dit te transcenderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Welnu, er is een heel erg sterk collectief beest, demon, geest, die voor dit zeuren zorgt. Niet alleen tussen stellen bestaand uit mannen en vrouwen, maar in veel menselijke relaties. Het lijkt wel of mensen in een hypnotische staat komen, alsof ze gehypnotiseerd zijn. Het lijkt of hun beeld van die ander op slot gaat. Maar wat op slot gaat, is het beeld dat zij van zichzelf hebben met betrekking tot die ander. Veel mensen – en dit kan een getrouwd stel zijn bijvoorbeeld dat tegen elkaar zeurt en beiden denken ze precies hetzelfde – denken namelijk: O, mijn partner zit zo in elkaar en daarom kan ik niet anders doen tegen mijn partner.”

Als ze dat allebei doen, hoe kunnen ze hier dan ooit uit komen? Beiden zeggen: “Ik kan niet veranderen, omdat mijn partner niet wil veranderen.” Dit is de allergrootste staat van machteloosheid. Wanneer jij denkt dat jij pas iets kunt doen als er iets buiten jou verandert, dan bestaat er geen grotere machteloosheid. Jij zegt dat er niets in je leven is waar jij macht over hebt. En zo openen mensen hun hart voor die collectieve beesten of demonen. Zij zeggen: “Ik wil zelf niet veranderen. Ik wil geen verantwoording voor mezelf dragen. Ik wil dus dat een demon mijn leven overneemt, zodat ik niet de beslissing hoef te nemen om te veranderen.” Zij zeggen dit niet bewust, let wel, maar zij zeggen dit onderbewust.

Als beide partners dit doen, hoe kan er dan iets in die relatie gebeuren? Het leidt nergens toe, alleen maar steeds meer zeuren. Wat je bij een stel ziet, is dat het zeuren een bepaald niveau bereikt, maar dat het niet steeds erger wordt. Er ontstaat geen conflict dat tot een scheiding leidt. Het leidt er alleen maar toe dat mensen op dat niveau van zeuren blijven hangen in de volgende tien, twintig, dertig, veertig, vijftig jaar. En wat doen zij? Zij geven iedere dag hun energie aan een demon dat steeds dikker en dikker wordt. Wil je een beeld van hoe dat eruit ziet? Kijk eens naar de eerste Star Wars films, naar een wezen dat Jabba de Hutt heet en dan heb je een idee van hoe die beesten of demonen eruit kunnen zien. Zij zuigen alleen maar de energie op van de mensen en worden steeds dikker, en ze zijn eigenlijk nog lelijker dan in die films.

Wat kun je dus doen om dit te doorbreken? Helaas is het moeilijk voor mensen die in zo’n situatie zitten om die te doorbreken. Ze zouden het conflict kunnen laten escaleren en besluiten dat ze gaan scheiden. Dat zou het patroon in ieder geval doorbreken. Een andere manier is dat ze zouden kunnen besluiten om het spirituele pad te bewandelen. Of, als ze zich al van het spirituele pad bewust zijn, zouden ze naar dit fenomeen kunnen kijken en zeggen: “Willen we hiermee door blijven gaan, of niet?”

Dit is een valkuil die heel erg verandering in relaties tegenhoudt. Beiden beslissen: “Ik kan de relatie niet veranderen, tenzij mijn partner ook wil veranderen. En als mijn partner niet wil veranderen, dan kan ik niets doen.” Dit is opnieuw de onwil om de verantwoordelijkheid te dragen. Je kunt je eigen bewustzijn veranderen. Je kunt inzien dat dit zeuren van een gescheiden zelf komt. Je kunt onze hulpmiddelen gebruiken om dat zelf te identificeren, dat je ziet wat het is, dat je ziet welke overtuiging hierachter zit voor jou persoonlijk. Het heeft te maken met hoe jij jezelf ziet en hoe je naar het tegenovergestelde geslacht kijkt. Hoe jij kijkt naar relaties. Hoe jij jezelf bekijkt in een relatie. Wanneer je die overtuiging herkent, kun je dat zelf laten sterven. Je probeert je partner niet te veranderen. Je probeert zelfs niet de situatie te veranderen. Je probeert niet een probleem op te lossen. Je laat gewoon dat zelf sterven dat ervoor zorgt dat je meedoet aan dit proces van zeuren.

Mijn geliefden, kan één persoon zeuren? Wat is het geluid van één persoon die zeurt? Het is alsof je met één hand klapt: dodelijke stilte, omdat er niets teruggestuurd wordt. Als je niet iets naar je partner terugstuurt, kan je partner dan blijven zeuren? Sommigen zouden ja zeggen, een poosje. Maar op den duur wat voor lol is er aan zeuren als de ander er niet op reageert?

Maar het doet er eigenlijk niet toe of je partner ophoudt met zeuren of niet, omdat wij dit al eerder hebben gezegd. Als jij jezelf verandert, als jij je bewustzijnsstaat verandert, kunnen er twee dingen gebeuren. Of je partner verandert ook, of je verandert van partner. Hoe het ook zij, dit is beter voor jou dan die relatie aanhouden, omdat die nergens toe leidt, in ieder geval als je op het spirituele pad bent. Als jij echt maximale vooruitgang wilt boeken en je Goddelijke plan uitvoeren, dan kun jij je het niet veroorloven om een relatie aan te houden waarin je niet groeit. Je kunt het je niet veroorloven om in een bepaald patroon te blijven hangen. Je kunt het je niet veroorloven om bij een partner te blijven die niet de verantwoordelijkheid voor zichzelf wil dragen en groeien en naar zijn/haar psychologische problemen wil kijken en eraan werken. Dat kun je niet doen, mijn geliefde. Je kunt niet maximale groei doormaken en je Goddelijke plan uitvoeren als je relatie in een impasse zit. Je kunt dat een poosje doen als je kinderen hebt en je het gezin niet wilt laten uiteenvallen. Maar je kunt dit niet de rest van je leven doen als je van plan bent om maximaal te groeien.