Hoe je genoeg liefde krijgt

Vraag: Hoe kan ik me bevrijden van mijn angst dat er aan mijn emotionele behoeften kan worden tegemoetgekomen? Ik probeer liefde en aandacht te krijgen, maar heb het gevoel dat dit niet genoeg is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Jíj hebt niet het gevoel dat je genoeg liefde en aandacht krijgt, maar een gescheiden zelf dat projecteert dat jij niet genoeg liefde en aandacht krijgt en dit gescheiden zelf kan nooit genoeg liefde en aandacht krijgen. Aan de behoefte van dit gescheiden zelf kan nooit worden voldaan. Het is een zwart gat. Hoeveel liefde en aandacht je er ook aan schenkt, het zal nooit gevuld raken, dus je moet erkennen dat er een zelf bestaat, je moet de hulpmiddelen en leringen gebruiken die we jullie hebben gegeven over hoe je dit moet overwinnen en laten sterven. Daarna kun je er vanuit een ander perspectief naar kijken en je realiseren dat jij om genoeg liefde en aandacht te krijgen, je niet op een bron buiten jou hoeft te richten, je kunt die niet van andere mensen krijgen. Je kunt die alleen maar van binnen krijgen en je IK BEN Aanwezigheid is meer dan capabel om je genoeg liefde en aandacht te schenken wanneer je die onvervulbare behoefte niet meer voelt.

Je moet je dan natuurlijk wel op je IK BEN Aanwezigheid afstemmen en daarom moet je het gescheiden zelf loslaten, maar je moet ook leren om je aandacht op jouw IK BEN Aanwezigheid te richten. Je kunt wel andere gescheiden zelven hebben losgelaten, zoals deze boodschapper zich vele jaren geleden bewust werd, toch accepteerde hij zichzelf niet; hij had de leringen over de gescheiden zelven nog niet, maar hij realiseerde zich wel dat hij eerst zichzelf moest accepteren om zich geaccepteerd te voelen en dat betekent natuurlijk dat je het gescheiden zelf moet loslaten dat op jou projecteert dat jij niet de moeite waard bent om geaccepteerd te worden, jij wordt niet acceptabel door aan een bepaalde maatstaf te voldoen.

Hier moet je naar kijken en dan zul je ontdekken dat het van binnenuit zal komen. Je zou in principe kunnen zeggen dat jij, wanneer je een volwassen student bent – ik zeg niet dat nieuwe mensen op het pad deze lering niet kunnen begrijpen – maar als volwassen student moet je zover komen dat de enige manier om volledig aan je wensen tegemoet te komen, bijvoorbeeld het verlangen naar liefde en aandacht, is dat je het uit jezelf haalt, omdat je geen goede relaties op kunt bouwen als je iets tekort komt.

Met andere woorden, de meeste relaties op de wereld worden gebaseerd op het feit dat beide partijen voelen dat ze gebrek aan iets hebben en hopen dat de andere persoon dat gebrek bij hen kan opvullen. Dit is precies de reden dat de meeste relaties op de wereld niet functioneren. Wanneer je een bepaald punt op het spirituele pad bereikt, moet je beseffen dat het jouw verantwoordelijkheid is om je basale emotionele behoeften van binnenuit aan te vullen en wanneer je dat doet, kun je relaties met andere mensen krijgen die niet worden gebaseerd op tekorten, die niet worden gebaseerd op de gedachte dat andere mensen het gat in jou kunnen vullen dat jij in principe zelf moet opvullen.

Het is niet zo dat je het gat echt vult, je moet gewoon het zelf loslaten dat de liefde van jouw IK BEN Aanwezigheid verhindert in je vier lagere lichamen te stromen. Of je zou zelfs kunnen zeggen dat jouw zelf verhindert dat jij ziet dat jouw IK BEN Aanwezigheid je voortdurend overspoelt met liefde en aandacht. Dan kun je relaties krijgen waarin je de liefde en aandacht krijgt waar je naar smacht, maar die je pas kunt ontvangen wanneer je die niet meer van andere mensen nodig hebt en het hem of haar niet kwalijk neemt als hij of zij niet aan jouw behoeften kan voldoen. Wanneer twee mensen het elkaar niet kwalijk nemen, dan kan hun relatie in een opwaartse spiraal veranderen in plaats van deze vaak neerwaartse spiraal waarin ze steeds ontevredener over elkaar worden en elkaar daar steeds meer de schuld van geven.