Meerdere relaties tegelijk en spirituele groei

Vraag: Heeft het hebben van meerdere liefdesrelaties buiten het huwelijk tot doel om je karma in evenwicht te brengen? Als alle partijen niet in vrede met elkaar omgaan, kan het dan toch nog de bedoeling zijn dat degenen die erbij betrokken zijn, iets leren en groeien?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Het is bijna onmogelijk om getrouwd te zijn of een vaste relatie te hebben met één persoon en daarnaast nog andere liefdesrelaties of seksuele relaties en tegelijkertijd op een bepaalde manier de vrede en harmonie te bewaren. Ik heb eerder al eens antwoord hierop gegeven vanwege het feit dat je op het spirituele pad vaak mensen ontmoet met wie je in vorige levens samen bent geweest. Je hebt misschien karma met die mensen en je wilt dat karma graag oplossen en op een bepaald bewustzijnsniveau zorgt dit ervoor dat mensen zich seksueel of emotioneel tot die mensen aangetrokken voelen, maar eigenlijk is de wens het karma op te lossen dat je voor de gek houdt: je denkt dat je een fysieke relatie met die persoon moet krijgen.

We hebben jullie er hulpmiddelen voor gegeven als je een vaste relatie hebt, getrouwd bent en je aangetrokken voelt tot iemand anders; we hebben jullie de hulpmiddelen gegeven om oproepen te doen, om decreten en invocaties op te zeggen om karmische aantrekkingskracht op te lossen en wanneer die energie minder wordt, kun je zover komen dat jij je realiseert dat je niet een fysieke relatie met die persoon hoeft aan te gaan. Ik kan je dus alleen maar aanraden om het besluit te nemen: “Als ik getrouwd ben, als ik trouw blijf aan dat huwelijk, dan kan ik geen andere seksuele of fysieke relatie aangaan met anderen. Ik ga proberen om die karmische aantrekkingskracht en de psychologische problemen op te ruimen zonder dat het een fysieke relatie wordt.” Als dat lukt, dan zal dit jou helpen om veel sneller te groeien dan wanneer je betrokken raakt bij heel erg complexe situaties die kunnen ontstaan als gevolg van het scenario dat je beschrijft. Ik kan je wel zeggen dat de meeste mensen die zich bezig hebben gehouden met meerdere relaties meer karma hebben gemaakt dan karma in evenwicht gebracht en daarom hun spirituele groei niet erg hebben bevorderd, maar dat zij betrokken raakten bij steeds complexere situaties waardoor het steeds moeilijker werd om daar uit te stappen.