Een universele kijk op de geest

De artikelen in deze sectie leggen uit waarom onze bestaande meningen over de geest – zowel die van het christendom als het materialisme – verouderd zijn. Wij hebben een nieuwe kijk op de geest nodig die berust op de kwantumfysica en de mystiek. Dit leidt tot de conclusie dat wij niet de enige wezen in de kosmos zijn die zelfbewustzijn hebben. De artikelen introduceren het concept dat er spirituele leraren zijn en hoe die geascendeerde meesters ons kunnen helpen om alle menselijke beperkingen te transcenderen en de ware bedoeling van ons bestaan te herkennen.

Denk erom dat dezelfde artikelen werden geschreven voor het boek ‘Master Keys to Personal Wholeness’ dat niet langer in druk verkrijgbaar is.

 

Waarom mensen de kracht van hun geest negeren
De basale dynamiek van de beschaving en hoe ideeën worden benut om de bevolking in de macht te krijgen. De rol van zowel religie als het materialisme om ons denken te beheersen en waarom beide de ware vermogens van onze geest ontkennen.

De ware vermogens van onze geest
Hoe het materialisme wéér een religie is geworden dat de kracht van de geest ontkent en daardoor mensen rustig houdt. Waarom wij een nieuwe kijk op onze geest nodig hebben die zowel het christendom als het materialisme transcendeert. Waarom die kijk moet worden gebaseerd op kwantumfysica.

Het hoge en lage potentieel van onze geest
Verklaren waarom mensen ervan overtuigd kunnen raken dat zij, als ze voor een ‘goede’ zaak strijden, andere mensen mogen doden. Waarom mensen geloven wat zij geloven en hoe de waardeoordelen en het relativistische denken van het ego mensen in staat stelt om onmenselijke daden goed te keuren.

Het menselijke dilemma en de uitweg
Het menselijke dilemma verklaren en waarom het reiken naar een geest die boven de dualistische geest van het ego staat, de enige uitweg is. Het concept spirituele leraren introduceren en wat zij voor ons kunnen doen. Uitleggen waarom er kwaad op de wereld bestaat.

Onze spirituele leraren kennen
Uitleggen dat de kosmos een hiërarchie is van zelfbewuste wezens die reikt van laagste naar het hoogste bewustzijn. Wij zijn een deel van die keten van zijn, en als wij onze rol kennen en spelen, kunnen we het menselijke dilemma ontstijgen. Waarom wij de geascendeerde meesters nodig hebben en wat die voor ons kunnen doen.

Geascendeerde meesters van dichterbij bekijken
De twee evoluties van medescheppers en engelen uitleggen. De geascendeerde meesters beschrijven en hoe zij worden georganiseerd met betrekking tot het werk dat zij uitvoeren. De zeven stralen beschrijven en hoe wij ze kunnen benutten. Uitleggen hoe de geascendeerde meesters hun leringen geven en hoe zij ons proberen te helpen om de menselijke situatie te transcenderen.

Een ervaring die je leven verandert
Uitleg dat het doel van de geascendeerde meesters is dat zij ons helpen om een verandering te ondergaan die ons leven verandert, zodat wij onszelf gaan beschouwen als spirituele wezens en erkennen dat ons leven een ontzettend belangrijke kosmische bedoeling heeft. Het doel van het spirituele pad uitleggen.