Een leven veranderende ervaring

door Kim Michaels

Het is je misschien opgevallen dat de meesters op meerdere plaatsen in dit boek zeggen dat het lezen van dit boek een leven veranderende ervaring kan worden. Waarom zeggen ze dit? Vanzelfsprekend omdat de mogelijkheid echt bestaat dat dit boek een dramatisch effect op je leven heeft – persoonlijk heb ik veel spirituele boeken gelezen en ik geloof dat het moeilijk is om een boek te vinden met meer diepgaande inhoud, maar tegelijkertijd toch praktisch is, dan dit. De mogelijkheid bestaat echter ook dat het lezen van dit boek lijkt op het lezen van een ander spiritueel boek is. De reden is dat het lezen van een spiritueel boek op zich je geen goed doet – de kennis moet worden geïntegreerd en toegepast. Zoals een oud Indiaas spreekwoord zegt: “De kennis die in de boeken staat, blijft in de boeken.” Dus ik zal je mijn perspectief geven op hoe je echt vooruit kunt gaan op het spirituele pad – in tegenstelling tot het pad dat een ontsnapping biedt of alleen een vorm van amusement is.

Toen ik achttien was, werd ik mij bewust van het spirituele pad. Dus ik bewandel het pad zelf al dertig jaar, inclusief het bestuderen van een grote variëteit aan spirituele boeken en lessen, het beoefenen van spirituele technieken en betrokkenheid bij spirituele bewegingen. Ik heb honderden mensen geobserveerd, veel van hen in persoonlijke relaties, door te worstelen met spirituele groei en persoonlijk ben ik door een ongelooflijke transformatie gegaan vergeleken met waar ik in bewustzijn was toen ik begon. Als ik zelf iets niet heb meegemaakt, heb ik waarschijnlijk wel iemand gekend die dit heeft meegemaakt. Vanwege die ervaring zie ik meerdere belangrijke fases op het pad en als je weet welke dat zijn, kan dit je helpen om de maximale vooruitgang te boeken.

In zekere zin is iedere persoon op de planeet op het spirituele pad, maar de meerderheid van de mensen is zich hier niet van bewust. Zoals in Deel Eén is beschreven, zijn we opgegroeid in een samenleving die wordt gedomineerd door machten die niet willen dat wij de kracht van onze geest kennen. En het spirituele pad kun je nu juist beschrijven als een proces waarin wij ons bewust worden van de kracht van onze geest – en daardoor in staat zijn om die krachten te gebruiken voor persoonlijke en planetaire transformatie. Dus voor de meeste mensen komt het keerpunt als wij ons ervan bewust worden dat er naast de officiële doctrines van de grote religies en de materialistische wetenschap er nog een heel andere aanpak van het leven bestaat, namelijk een pad waarop wij systematisch ons bewustzijn verhogen naar een niveau dat hoger is dan de meeste mensen als normaal, of zelfs menselijk, beschouwen. De meesten van ons worden zich hiervan bewust als ze een specifieke spirituele lering, organisatie of goeroe vinden. De eerste ontmoeting met een ‘alternatief’ paradigma is onze opstap dat wij ons bewust gewaar zijn van het spirituele pad. Ineens hebben we het gevoel dat er een hele nieuwe wereld voor ons is opengegaan en dat wij veel nieuwe en opwindende dingen kunnen onderzoeken. Mensen kunnen gefascineerd raken door aura’s, kristallen, astrologie, het loslaten van stress, piekervaringen, het vinden van de allergrootste goeroe, of iets van de andere aanbiedingen in wat ik soms de spirituele supermarkt noem.

Ik probeer niet kleinerend te zijn, maar ik probeer uit te leggen dat wij in deze exploratiefase net kinderen zijn die een heel nieuwe speelgoedwinkel hebben ontdekt en wij hebben veel plezier bij het uitproberen van speelgoed dat wij nog nooit eerder hebben gezien. Ik heb mensen gezien die in deze fase kwamen vast te zitten, die zo bezig waren met het proberen van nieuw speelgoed dat het spirituele pad voor hen meer een vorm van amusement werd. Maar de meeste mensen zullen vroeg of laat – meestal vroeg – doorgaan naar de volgende fase, waarin we ons realiseren dat het spirituele pad eigenlijk gaat om het verhogen van ons bewustzijn en ook om iets te doen om het bewustzijn van de mensheid te verhogen en de wereld beter te maken. Dan gaan we het pad serieuzer nemen en beseffen we dat we om resultaat te boeken, het op een geconcentreerdere en gedisciplineerdere manier moeten aanpakken. Voor de meesten van ons betekent dit dat wij een lering, goeroe of organisatie vinden die het heeft over hoe jij je bewustzijn kunt verhogen door specifieke spirituele technieken te gebruiken. We beginnen dan die leringen te bestuderen en trouw de aanbevolen techniek te beoefenen, vaak op een manier die belangrijke veranderingen van onze levensstijl vereisen.

Dit is een heel belangrijke fase op het pad en je kunt echt grote vooruitgang boeken. Persoonlijk heb ik ongeveer vijftien jaar over die fase gedaan en als ik dat niet had gedaan, dan had ik niet naar het volgende niveau kunnen doorstromen. Er is echter een aanzienlijk risico dat mensen vast komen te zitten in die fase en gaan geloven dat die hen alles geeft wat ze nodig hebben en dat die hen op den duur bij het doel zal brengen dat hun leer bestempelt als het allerhoogste bewustzijnsniveau. Wat is het probleem met die overtuiging? Welnu, het echte probleem is dat de beloften die er misschien worden gegeven door een organisatie of goeroe, gewoon niet waar zijn. De reden is dat deze fase het uiterlijke pad of het automatische pad is, zoals de meesters die noemen. De belofte bestaat eruit dat jij door het doen van iets op de wereld – zoals een lering bestuderen of een techniek beoefenen (altijd afgeschilderd als hebbende unieke effecten die beter zijn dan welke andere technieken ook) –automatisch een transformatie in bewustzijn bewerkstelligt. Maar denk hier eens logisch over na. Je bewustzijn zit in jou; het is een innerlijke toestand. Hoe waarschijnlijk is het dat als jij iets op de wereld doet, zoals het beoefenen van een vorm van meditatie – automatisch je innerlijke toestand zult veranderen?

In werkelijkheid is de reden dat je naar een lagere bewustzijnsstaat bent gezonken, dat je op een bepaald moment in het verleden bepaalde bewuste keuzes hebt gemaakt om in bepaalde illusies te gaan geloven. Je krijgt geen hoger bewustzijn als je niet bewust naar die keuzes kijkt en ze transcendeert door betere keuzes – keuzes die niet worden gebaseerd op illusies maar op een correcte kijk op de werkelijkheid. Dit heeft Jezus ‘kijken naar de balk in je eigen oog’ genoemd. En er is geen vervanging voor. Ik ben dertig jaar op de spirituele marktplaats aan het rondkijken geweest en als er een deugdelijke sluiproute was geweest, dan had ik die zeker gevonden. Ik heb veel mensen ontmoet die beweren dat zij zo’n sluiproute hebben, maar waar niets van terecht komt.

Ik verwacht niet dat je mij gelooft. Op grond van mijn persoonlijke ervaringen en mijn observaties van anderen, weet ik dat wij allemaal bepaalde ervaringen moeten doormaken en de belofte dat er een sluiproute bestaat, zou daar ook wel eens bij kunnen zitten. Ik zeg alleen dat naast de fase waarin we het uiterlijke pad volgen, er nog een fase bestaat en dat is het moment waarop het spirituele pad serieus aanvangt. Deze fase is de fase waarin we de verantwoordelijkheid voor onze eigen vooruitgang beginnen te accepteren, zelfs onze eigen verlossing, verlichting of hoe je het ook wilt noemen. Dit is het pad van innerlijke veranderingen.

In deze fase vind je mensen die het feit hebben geaccepteerd dat: “Als ik mijn leven wil veranderen, en als ik een bijdrage wil leveren aan het veranderen van de wereld, moet ik beginnen bij mezelf.” Ik moet beginnen om mijn bewustzijnsstaat te veranderen en dit kan ik eenvoudig niet als ik niet naar mezelf kijk en niet zie wat er in de doos van Pandora zit die mijn persoonlijke psyche is. Dan komen we in de fase waarin je de grootste vooruitgang kunt boeken, namelijk de fase van zelfobservatie die leidt tot zelftranscendentie.

Zelfs die fase van het pad heeft meerdere niveaus. In het begin zijn we geneigd om die enigszins simplistisch aan te pakken en te geloven dat wij een paar eenvoudige dingen moeten bekijken en dat wij hier tamelijk snel doorheen kunnen gaan. Dit is een noodzakelijke fase, omdat wij, als we zouden weten hoe complex wij eigenlijk zijn, ons zo overweldigd zouden voelen dat wij misschien niet eens aan het proces zouden durven beginnen. Dus we beginnen enthousiast en hebben vaak het gevoel dat we snel vooruitgaan – en dat is ook zo. De waarheid is echter dat wij snel vooruitgaan, omdat wij een of meer van de oppervlakkiger obsessies in onze psyche oplossen. En wanneer we die hebben uitgewerkt, komen we in een nieuwe fase terecht, waarin we met een aantal diepere psychologische wonden en blokkades te maken krijgen. Dit zijn situaties die al vele levens geleden zijn begonnen en die daardoor zijn versterkt – gecompliceerder geworden – tijdens vele levens. Dit betekent niet dat het ook vele levens duurt om ze uit te werken, maar het betekent wel dat er tijd en inspanning voor nodig is. Als ik dit zeg, moet ik echter een wijziging aanbrengen.

Elke toestand in de psyche kan worden teruggebracht tot een keuze, maar niet zomaar een keuze. Een keuze die wordt gebaseerd op een specifieke illusie. Er is dus eigenlijk een verandering van perspectief voor nodig om het probleem op te lossen, waardoor wij die illusie gaan inzien en daardoor nu een betere keuze kunnen maken. Dit kan in één enkel ogenblik gebeuren, maar in veel gevallen zit de oorspronkelijke keuze zo diep verborgen dat er tijd en inspanning voor nodig is om die bloot te leggen. Je kunt dit vergelijken met een steen die je in het water gooit. Kleinere steentjes en grind zullen zich achter de grote steen verzamelen en wanneer je tegen de stroom oploopt, moet je eerst die restanten opruimen voor je de grote steen zelf kunt verplaatsen. Je hebt natuurlijk wel de optie om om die steen heen te lopen, tot je hem van de andere kant kunt naderen, maar daar is zo’n radicale verandering van perspectief voor nodig dat de meesten van ons dit niet halen voor we door de belangrijke transformatie heengaan die ik nu zal beschrijven.

Er bestaat een psychologisch mechanisme dat in ons zit ingebouwd en dat de meesten van ons ervaren wanneer wij ons bewust worden van het spirituele pad. Het pad zelf stelt een doel (het wordt echter vastgesteld door een bepaalde lering) en dat ook duidelijk stelt dat wij dat doel nog niet bereikt hebben en dat wij daarom een pad moeten volgen om daar te komen. Het psychologische mechanisme is dat wij op een of andere manier tekortschieten en dat wij die situatie moeten overwinnen – er bestaat een kloof die wij moeten dichten. Zoals in Deel Twee is uitgelegd, zal het menselijke ego ons laten geloven dat wij de kloof kunnen dichten zonder naar onszelf te kijken. Maar hier zit de angst onder dat wij als wij inderdaad naar onszelf kijken, misschien iets zullen ontdekken dat ons onacceptabel maakt in de ogen van God, de goeroe, ons hogere zelf of welk wezen we ook proberen te plezieren, omdat dit wezen beoordeelt hoeveel wij zijn vooruitgegaan. Dit noemen de meesters een catch 22, omdat één voorwaarde ons ervan weerhoudt om naar een andere situatie te kijken.

Wij begrijpen nu dat er drie elementen zijn. Jij, het opperwezen dat je moet plezieren en de situatie die je moet overwinnen om het opperwezen te plezieren. Dit kan op twee manieren. Veel religieuze mensen geloven dat God een oordelende God is en als zij een fout bij zichzelf ontdekken, geloven zij dat God hen naar de hel stuurt. Spirituele mensen hebben dat beeld van God losgelaten, maar denken in plaats daarvan dat wij, als wij een fout bij onszelf ontdekken, niet de moeite waard zijn om het opperwezen te benaderen en daarom veroordelen wij ons tot onze eigen privéhel. Het ego biedt beide soorten mensen de illusie dat jij jouw situaties voor het opperwezen kunt verbergen en dat je die dus verborgen kunt houden, terwijl je de dingen op de wereld doet die automatisch de situatie zullen oplossen totdat jij er op een dag van bevrijd en gezuiverd bent. Je kunt de goeroe plezieren zonder naar de balk in je eigen oog te kijken.

Zoals ik heb gezegd, is dit een leugen omdat wij onze toestanden alleen kunnen oplossen als we ernaar kijken. Als wij naar de fase gaan waarin we de verantwoording voor onszelf nemen, beginnen we in te zien dat dit een leugen is en dan zien wij ook de noodzaak ervan in dat wij naar de toestand van onze psyche moeten kijken. Maar we hebben vaak nog wel restanten angst, namelijk de angst dat wij zo’n ernstige situatie kunnen ontdekken dat we die niet kunnen opruimen of dat het opperwezen ons het nooit zal vergeven. Ik heb bijvoorbeeld mensen ontmoet die zo bang waren dat zij misschien gevallen engelen zijn dat zij niet naar hun psychologische problemen durfden te kijken uit angst dat zij misschien iets zouden ontdekken wat hen met grote afschuw zou vervullen. Volgens mijn ervaring boeken we pas de grootste vooruitgang als we die angst overwinnen en bereid zijn om naar elke toestand te kijken, in de wetenschap dat het gewoon een illusie is die ons ware wezen niet kan aantasten. Maar hoe overwinnen we die oerangst, die angst voor vervloeking, om door God in de steek gelaten te worden, om van het koninkrijk der hemelen te worden uitgesloten?

Welnu, er is misschien meer dan één manier, maar ik heb één gevonden die voor mij werkt. Het begon met de erkenning dat ik ben opgevoed met een verkeerd beeld van God en dat de ware God niet het boze en oordelende wezen is dat in het Oude Testament wordt afgeschilderd. Nadat ik hier jarenlang over heb nagedacht, kreeg ik een ervaring waarin ik de echte God zag. Ik heb toen een wezen ervaren dat totaal boven de vorm staat en daardoor totaal boven alle situaties. Woorden die ik zou benutten om dat Wezen te beschrijven, zouden de werkelijke ervaring veranderen, want hoe kunnen eindige woorden iets beschrijven wat oneindig, vormloos en onvoorwaardelijk is?

Ik wil maar zeggen dat die ervaring voor iedereen mogelijk is en dat je pas als je Gods liefde echt hebt ervaren als de onvoorwaardelijke Aanwezigheid die hij is, volledig het allerbelangrijkste feit van het leven kunt accepteren. De meesters zeggen door dit hele boek heen dat jij als een spiritueel wezen werd geschapen, als een bewust zelf, dat boven alles op deze wereld staat. De materiële wereld is net een podium, een theater waarin je kunt kiezen om veel verschillende rollen te spelen. Maar welke rol je in het verleden ook hebt gekozen, jij bent meer dan welke rol ook. Persoonlijk houd ik van de analogie van een zandbak, waarin jij je kind veilig kunt laten spelen, omdat hij het zand of zichzelf geen pijn kan doen.

Dus in principe is de meest verraderlijke leugen dat iets wat jij op deze materiële wereld hebt gedaan, jou zo heeft beschadigd dat God je niet meer opnieuw in zijn koninkrijk toelaat. De waarheid is dat God je uit zijn eigen Wezen heeft geschapen en God houdt vandaag nog net zo van jou – wat je ook in het materiële universum hebt gedaan – als de dag waarop jij werd geschapen. Hoe komt dat? Omdat de liefde van God onvoorwaardelijk is!

Ik weet dat dit in jouw huidige gemoedstoestand misschien niet zinnig lijkt. Ik weet het wel, omdat ik verscheidene jaren heb nagedacht over onvoorwaardelijke liefde voor het kwartje viel en ik de innerlijke aha-erlebnis kreeg – de gnosis – om werkelijk te weten te komen dat onvoorwaardelijke liefde onvoorwaardelijk is juist omdat ik niet aan voorwaarden hoef te voldoen om haar te ontvangen. Ik kan onvoorwaardelijke liefde niet verdienen, omdat die onvoorwaardelijk wordt gegeven. Het gevolg is dat geen enkele voorwaarde op deze wereld mij niet de moeite waard maakt. De enige optie die ik heb wat betreft onvoorwaardelijke liefde is dat ik die alleen maar kan accepteren of afwijzen. Maar Gods liefde is onvoorwaardelijk, dus hoe kan ik die echt afwijzen? Dat kan alleen maar wanneer ik een bepaalde voorwaarde op de wereld accepteer en zeg dat die voorwaarde mij niet de moeite waard maakt om de onvoorwaardelijke liefde te ontvangen die deze wereld overstijgt. Met andere woorden, ik kan onvoorwaardelijke liefde alleen maar afwijzen als ik die voorwaardelijk maak – en dat is stom. Toen ik eindelijk inzag dat ik dit steeds had gedaan – en inzag dat dit stom was – viel het kwartje in mij en werd ik meteen bevrijd van de angst dat ik Gods liefde nooit waard zou zijn.

En raad eens. Wanneer je accepteert dat jij – ondanks de voorwaarden op deze wereld – nog steeds de moeite waard bent om Gods liefde te ontvangen, kun je naar iedere willekeurige voorwaarde op deze wereld kijken. Omdat jij je realiseert dat de voorwaarde in jouw eigen geest je ervan weerhoudt om de liefde van God te accepteren – de liefde die zonder voorwaarden wordt geschonken en daardoor pas kan worden geaccepteerd als je die zonder voorwaarden kunt benaderen.

Het is mijn ervaring dat mensen, pas wanneer ze op het punt komen dat zij zich dit realiseren en het onvoorwaardelijke van God ervaren, in staat zijn de kernillusies te bekijken die hen ervan weerhouden om een hogere bewustzijnsstaat te bereiken. En pas wanneer wij naar elke voorwaarde in onze geest willen kijken, hebben we maar één optie en dat is onze voorwaarden verdedigen – en zelfs een spirituele lering gebruiken om dat te doen.

Het mechanisme is heel simpel. Als je bang bent om naar een bepaalde voorwaarde te kijken, ben jij je er niet werkelijk van bewust dat dit een angst is. In plaats daarvan heb je de angst verborgen door te gaan geloven in een heel slimme illusie die je ego en de verkeerde leraren hebben bedacht. Die illusie zegt dat de voorwaarde waar je bang voor bent om naar te kijken in feite geen tekortkoming is. In plaats daarvan is het een deugd die je in de hemel kan brengen of die je zelfs heel snel in de hemel kan brengen. Ik heb bijvoorbeeld veel spirituele mensen ontmoet die geloven dat kritiek op anderen – naar de splinter in het oog van je broeder kijken – zowel noodzakelijk als nuttig is. Als je hen iets anders probeert te vertellen, kunnen ze aan een uitgebreide verhandeling beginnen om hun voorwaarde te verdedigen. Hetzelfde geldt trouwens voor veel andere voorwaarden die mensen hebben gesteld. Op grond hiervan kun je mensen in twee categorieën indelen:

• Mensen die zich hebben gerealiseerd dat je naar werkelijk alle voorwaarden moet kijken. Zij beseffen dat de illusies en voorwaarden je buiten het koninkrijk van God houden, omdat het koninkrijk van God een bewustzijnsstaat is waarin geen voorwaarden bestaan. Wij ontvangen Gods liefde zonder voorwaarden en wij delen die met de wereld zonder voorwaarden. Die mensen beseffen dat niet de voorwaarden waaraan wij vasthouden, bepalen of wij in de hemel komen, maar de voorwaarden die we loslaten. Zij beseffen dat we alles moeten opgeven, alles moeten loslaten, om te kunnen ascenderen en dat dit de uiteindelijk bevrijding is. De waarheid is dat wij vies zijn geworden van het spelen in de zandbak en wij moeten het vuil gewoon afwassen om naar het huis van onze Vader terug te keren.
• Er zijn mensen die zich niet hebben gerealiseerd dat ze alle voorwaarden moeten opgeven. Daardoor zijn ze gaan geloven in één of meer leugens die bepaalde voorwaarden als deugden zien en zij zijn van plan om die voorwaarden tegen alle ‘aanvallen’ te verdedigen. Ik ken mensen die decennialang op het spirituele pad zijn en getrouw de leringen hebben bestudeerd van de geascendeerde meesters en spirituele technieken hebben beoefend. Maar zij hebben nog niet de basisdynamiek van het pad begrepen en dat betekent dat zij nu de leringen van de geascendeerde meesters gebruiken om hun voorwaarden te verdedigen en te rechtvaardigen waarom zij die niet hoeven op te geven. Zulke mensen zijn in principe onbereikbaar en als je hen probeert bewust te maken van wat jij ziet, zullen ze dat zien als een aanval en worden ze heel agressief in het verdedigen van zichzelf, en zelfs jou ervan te beschuldigen dat je de meesters aanvalt of dat je een werktuig van de duivel bent. Zolang je een illusie beschermt, bestaat er geen kans dat je die als een illusie beschouwt en hem daardoor loslaat.

Mijn persoonlijke leidraad is lange tijd een eenvoudige regel geweest. Bij het mediteren op de Boeddha, besefte ik dat de essentiële sleutel tot Boeddhaschap onthechting is van alles op de materiële wereld. Zo heeft Gautama zijn Boeddhaschap bereikt, toen hij onder de Bo-boom zat en door de demonen van Mara in verzoeking werd gebracht. Ze probeerden hem zover te krijgen dat hij op wat voor manier ook een reactie op hen gaf en alleen door helemaal onthecht te zijn, kon hij voorkomen dat hij weer in de dualistische strijd werd meegezogen. Mijn persoonlijke leidraad is dus geweest dat als ik ontdek dat ik de behoefte heb om weerstand te bieden, gehecht te zijn aan iets, of de behoefte voel om iets in mij te verdedigen, weet ik dat ik naar die situatie moet kijken en hem transcenderen. Want alleen dan kan ik vrij zijn om met de onvoorwaardelijke liefde van de Rivier van Leven mee te stromen. Ik hoog dat deze leidraad jou ook enigszins kan helpen, als je nadenkt welke voorwaarden jij stelt voor jij gewoon op de stroom van de Rivier van Leven mee kunt gaan.

Mijn punt is dat het pad dat de geascendeerde meesters bieden, echt werkt, maar niet op de manier die veel mensen denken. Ik heb bijvoorbeeld veel mensen ontmoet die hebben geuit dat zij echt vooruit willen gaan, dat zij echt een specifieke beperking of blokkade willen loslaten. Enkelen hebben zelfs om hulp gebeden om een bepaalde illusie los te laten, maar toch hebben zij het gevoel dat ze geen antwoord hebben gekregen en twijfelen aan de meesters of het pad. Dus ik begrijp dat het hier op neerkomt:

Alles draait om vrije wil. De echt geascendeerde meesters zullen nooit jouw vrije wil schenden. Je denkt misschien met je bewuste geest dat je de meesters vraagt om je te tonen hoe je een bepaalde beperking loslaat, maar als je niet naar een bepaalde illusie wilt kijken – de neiging hebt om een specifieke voorwaarde te verdedigen – wat doen de meesters dan? Luisteren ze naar je bewuste wil of je onbewuste wil? Het antwoord is dat je alleen maar kunt wachten, totdat je niet meer een huis bent dat tegen zichzelf verdeeld is, omdat je jouw verantwoording hebt genomen, namelijk dat jij bewust weet wat je werkelijk wilt.

Die wet faalt niet. Jezus zei: “Vraag en je zult ontvangen. De meesters hebben ook gezegd: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” De meesters en jouw Christuszelf staan altijd klaar om jou het inzicht te geven dat je nodig hebt om de volgende stap op je persoonlijke pad te doen. De vraag is of jij eraan toe bent om dat inzicht te ontvangen, aangezien dit inzicht altijd een van jouw illusies zal aanvechten. Als je probeert om die illusie te verdedigen, moeten de meesters accepteren dat het jouw keuze is uit vrije wil en je het inzicht onthouden tot je ‘oren hebt om te horen’, omdat je de verdeeldheid hebt losgelaten en geen twijfels meer hebt – en klaar bent om vooruit te gaan.

Dus als jij liever je voorwaarden beschermt, dan zal dit boek geen leven veranderende ervaring voor je worden. Als je bereid bent om naar de voorwaarden te kijken die je probeert te verdedigen, dan kan dit boek – en de rechtstreekse hulp van de meesters door middel van innerlijke inzichten – een aardverschuiving teweegbrengen in jouw bewustzijn, een verschuiving die je heel kan maken.