Boeddha en Christus verenigen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 5 juli 2005

We hebben jullie over de Godvlammen verteld en ik zal je een lering geven die dit een beetje verder uitwerkt. Velen van jullie zullen zich misschien hebben afgevraagd hoe een spirituele lering de Boeddha en de Christus verenigt. Wat is de relatie tussen Boeddha en Christus? Welnu, de Boeddha en de Christus staan symbool voor twee spirituele ambten die bedoeld zijn de evolutie van de aarde bij hun verlossing, hun verlichting, te brengen.

En de Boeddha en de Christus doen dit op twee verschillende wijzen. De Boeddha is degene die bovenop de zee van Samsara zit en de balans en de visie heeft, die het volmaakte evenwicht voor het Moederlicht bewaart. De Christus is degene die naar de zee van Samsara afdaalt naar de mensen die in de onwetendheid verdwaald zijn en niet de vragen kunnen stellen die hen zullen bevrijden. En hij biedt ze in naam van Christus een kopje koud water aan.

En dit betekent niet dat hij ze de allerhoogste spirituele lering aanbiedt, want veel mensen zijn daar nog niet echt aan toe. En als Jezus dus zegt dat jij het recht hebt erop uit te trekken om degenen die vastzitten te storen, bedoelt hij niet dat je hen de hoogste spirituele lering die jij kunt zien, moet geven. Jij moet je op die ziel afstemmen en zeggen: “Wat heeft deze ziel nodig om de eerstvolgende stap te zetten? Dat is het kopje koud water dat ik hen zal aanbieden.” Dat is de functie van de Christus.

Dus wanneer jij dit toepast op het concept dat er twee aspecten aan je Godvlam zitten, kun je zeggen dat de Alphavlam ook de Boeddhavlam is. Dit is de vlam die jij voor het evenwicht van de aarde handhaaft. De Omegavlam is de Christusvlam. Dit is de vlam die je bij degenen brengt die in hun onwetendheid verdwaald zijn, zodat ze gewekt kunnen worden. Jullie hebben misschien gehoord dat Christus de Prins van Vrede is. Welnu, de Boeddha is de Koning van Vrede. De Boeddha zit op de troon en handhaaft de globale visie voor het koninkrijk en daarna geeft hij de prins opdracht erop uit te trekken en degenen die in de modder vastzitten, los te snijden.

Daardoor is de Christusvlam het vleesgeworden Woord. En zei Jezus niet – hoewel hij de Prins van Vrede werd genoemd – zei hij niet: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wereld vrede te brengen. Ik ben gekomen om het zwaard te brengen.” (Matteüs 10:34). En wat is dat zwaard van de Christus? Het is het Woord, het vleesgeworden Woord, dat het echte van het onechte klieft, zodat mensen hun ego kunnen zien en de onechtheid van hun ego en daardoor de vrije keuze krijgen zich ervan af te scheiden. Dat is het zwaard van Christus. En daarom kwam Christus echt geen vrede op deze wereld brengen. Hij kwam degenen storen die in hun onwetendheid, in hoogmoed en in huichelarij vastzitten en hen uit te dagen hogerop te komen.

Hij kwam om broeder tegen broeder op te zetten in die zin dat hij liever wilde dat mensen conflicten hebben – dat hun ego naar boven zou kunnen halen, dat het slechtste in hen naar boven zou kunnen halen – zodat ze dat aspect van hun ego misschien in zichzelf kunnen zien. Hij zou liever dat soort conflicten zien – die tot groei zouden leiden – dan dat hij zag iedereen onverschillig bleef, bleef slapen, alsof ze verlamd waren, slaapwandelend door het leven gaan.

Dus daarom komt de Christus hen storen, om het vuurtje op te stoken en om mensen uit hun onverschilligheid te halen. En toch is Christus de Prins van Vrede, omdat jij alleen als jij bereid bent het gevecht met jouw ego aan te gaan, de echte vrede van bevrijding van dat ego kunt bereiken. Hoe kan er vrede zijn als mensen in hun ego vastzitten? De Christus komt hen het zwaard brengen dat het mogelijk maakt de Bewuste Jij van jouw ego te scheiden. En dit is het verschil tussen jullie Godvlam. Jullie bewaren het evenwicht voor de aarde. Maar jullie zijn ook hier om een zwaard te brengen en die Prins van Vrede te zijn – dat jullie bereid zijn om degenen te storen die denken vrede te hebben, maar wat valse vrede is.

En daarom ben ik gekomen om mijn stuwkracht van vrede, mijn stuwkracht van stilte, aan hen te geven die het Moederlicht willen bewaken. Want als je nooit echt contact hebt gemaakt met de vrede van de Boeddha, hoe kun jij dan het Moederlicht bewaken? Je raakt dan juist in nog meer dualistische strijd verwikkeld met degenen die door hun ego in beslag worden genomen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.