De Boeddha kwam met een nieuw idee

Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juni 2013

De leringen van de Boeddha 2500 jaar geleden, waren een voorbeeld van een nieuw idee. De Boeddha is opgegroeid in een samenleving waarin de hindoe religie alles domineerde en net zo gesloten, en rigide en gebonden aan regels was als je bij de oosters orthodoxe kerk en de katholieke kerk zag. De Brahmanen van de hindoe religie hadden zich afgesloten voor nieuwe ideeën. De Boeddha confronteerde hen een tijdlang. Het is niet goed bijgehouden, maar hij is er wel doorheen gegaan. Hij pakte hun tekortkomingen aan, maar daarna bereikte hij Boeddhaschap, hij besloot over de hele discussie met de hindoe Brahmanen heen te stappen en bracht een heel nieuw systeem uit.

Dit is natuurlijk heel vaak gebeurd. Ik was, als Francis Bacon, behulpzaam bij een nieuwe aanpak van de wetenschap. Net als Shakespeare, was ik samen met anderen, waaronder deze boodschapper, behulpzaam bij het schrijven van een deel van de toneelstukken van Shakespeare, om een heel stel nieuwe ideeën en een geheel nieuwe aanpak naar voren te brengen. Veel anderen zou je nog kunnen noemen. Het kan in de muziek zijn. Het kan in de praktische aspecten van wetenschap en technologie zijn. Neem nu Einsteins ideeën die ineens een revolutie ontwikkelden in de manier waarop de mensen naar de wereld keken. Neem de kwantumfysica. Neem vele andere ideeën die geen reactie erop vormden, maar van een heel nieuw niveau waren.

Wanneer je bij het 96e bewustzijnsniveau komt en de Zeven Stralen doorlopen hebt, kom je op een punt waarop je een bepaald niveau van creatieve vrijheid bezit, omdat je de Zeven stralen kent en jij weet hoe je die tot uitdrukking moet brengen. Dit is niet het hoogste niveau van creatieve vrijheid, want je bereikt dat pas wanneer je het honderdvierenveertigste niveau nadert en het Boeddhaschap manifesteert dat natuurlijk de allerhoogste creatieve vrijheid is.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.